Hva er NFT?

Bruken av NFT-er involverer alt fra gaming til kunst og omsetning av annen digital eiendom. 

Karsten Coldevin
Oppdatert 01,mars 2024

NFTs er en del av krypto-verdenen som har fått økt oppmerksomhet det siste året. Mens NFT markedet på den ene siden er blitt beskyldt for å være en spekulativ boble er det også klart at teknologien kan ha en langsiktig positiv effekt innen lagring av informasjon og hvordan vi verifiserer eierskap i en digital tidsalder.

Her forsøker vi å bryte ned de ulike delene av hva som underbygger en NFT.

Kort oppsummert

  • Evigvarende. NFT er lagret på en blokkjede ved hjelp av smartkontrakter. Følgelig er det tilnærmet umulig å ødelegge, fjerne, eller forfalske NFT kontrakter.
  • Udelelig. I motsetning til kryptovaluta, kan du ikke eie for eksempel 0,005 av en NFT. De eksisterer kun som én hel enhet.
  • NFT, er av mangel på et bedre begrep, ikke-interoperabel. (Non-interoperable). Det betyr som et eksempel at en CryptoKitty ikke kan brukes som en karakter i spillet Axie Infinity, eller motsatt. NFT fungerer derfor kun innenfor sine fastsatte rammer.
  • Uforanderlig eierskap. Når eierskapet av en NFT først registreres på blokkjeden, kan det ikke endres uten eierens tillatelse.
  • Verifiserbare. Eierskap av NFT kan verifiseres på blokkjeden ved hjelp av offentlige data og spores helt tilbake til skaperen. Du er derfor ikke avhengig av å bruke det offentlige kartverket (som et eksempel), for å se hvem som eier en eiendom.
  • Beskatning. NFTs behandles av skatteetaten som et formuesobjekt. Det betyr at du må betale skatt på netto overskudd ved omsetning av NFTs. Her kan du lese mer om skatt på kryptovaluta generelt.
Les også
Få Gratis Bitcoin verdt 250 kr
Hos disse regulerte norske tjenestene mottar du 250 kr i gratis velkomstbonuser. Slik går du frem på egenhånd. (Obs: For å motta beløpet må du være fylt 18 år og kunne verifisere deg).

Non fungible tokens forklart

Din NFT er kort forklart et digital bevis, eller et sertifikat, på at du er den rettmessige eieren av en enhet. Her bruker vi ordet “enhet” med overlegg, ettersom NFTs kan benyttes innen ulike bransjer og tjenesteområder.

En såkalt non fungible token vil registreres på blokkjeden, hvorpå den assosieres med et spesifikt digitalt eller fysisk objekt. Selve eierskapet vil fremgå i blokkjeden via en smartkontrakt. Det betyr at du kan omsette og videreselge en NFT til andre med enkelthet. NFTs assosieres oftest med digital kunst, men kan som sagt benyttes innen en rekke ulike områder.

Vi har også skrevet en detaljert guide om å kjøpe NFT, som viser deg hvordan prosessen fungerer i praksis. Prosessen er mer komplisert enn ordinære kryptohandler.

Markedet for NFT handel har vokst betydelig de siste årene. 2021 var et foreløpig toppår hvor det ble omsatt NFT-er for cirka 170 milliarder kroner, noe som tilsvarte en økning på over 20.000 prosent sammenlignet med 2020.

I løpet av 2022 fikk markedet seg en kraftig knekk, i takt med at kryptovalutaer og aksjemarkedene falt. Det gjenstår å se hvorvidt NFT teknologien kan erstatte åndsverkslover for digitalt eierskap, noe som vil kreve lovendringer.

Hva betyr det?

Non fungible tokens (NFTs) høres noe rart ut på norsk og er verdt å forklare nærmere. Fungible er et rettslig begrep som betyr at noe kan erstattes av noe likt. En hundrelapp kan for eksempel fint erstattes av en annen hundrelapp ettersom de har samme verdi og kan utføre samme funksjon som betalingsmiddel.

Non-fungible er derimot noe unikt som ikke kan erstattes av en tilsvarende enhet. Vi snakker dermed om unike kryptografiske signaturer som det ikke finnes flere versjoner av. NFT er av den grunn å regne som et bevis på eierskap over digitale filer.  Det kan være snakk om kunst, video, lyd, gjenstander fra dataspill og annet.

Oppsummert kan vi derfor si at non fungible tokens er en slags digital standard knyttet til eierskapsdetaljer, sikkerhet og metadata. Metadata er såkalte perifere data som kan knyttes til en gjenstand, slik som at IP adressen din er knyttet opp mot en PC. NFT-er har også metadata knyttet til seg, med den forskjell at all informasjon er offentlig tilgjengelig.

Hvordan fungerer NFTs?

Rent teknisk er NFT å regne som en smartkontrakt, som beviser eierskapet av en digital eller fysisk enhet. Smartkontrakten registreres på blokkjeden, hvor de to ethereum baserte standardene ERC-721 og ERC-115 er de mest brukte.

Dette er såkalte Ethereum token standards og kan kalles for en type protokoll-blueprint. De gjør jobben til utviklere enklere hvis de vil lage en NFT og samtidig sørge for at en ny NFT er kompatibel med resten av økosystemet, slik som andre børser eller NFT wallets.

ERC-721 er helt klart den protokollen som har blitt brukt mest. De mest kjente NFT utgivelsene plattformen er Crypto Kitties. Et spill som går ut på å fostre digitale katter, for så å selge de på et marked. Historiens dyreste CryptoKitty er Dragon. Den ble solgt for 600 ETH, noe som ville tilsvart 983.000 dollar, eller 9,83 millioner kroner i dag.

For å spore ERC-baserte NFT kontrakter kan du benytte deg av en tjeneste som etherescan.

Se for deg at du designer et nytt digitalt bilde. Når verket ditt er klart vil du åpne en ny smartkontrakt der informasjon om opphav og eierskap legges inn. Deretter registreres smartkontrakten på blokkjeden. Kontrakten vil da være et evigvarende bevis på at du er den rettmessige eieren av det digitale bildet (hvertfall inntil du selger det).

Det er verdt å nevne at NFT ikke gir den samme kopibeskyttelsen som ordinære åndsverkslover kan tilby. I Norge er det ingen lovgivning på dette området, og det er dermed vanskelig å føre saker om brudd på kopiretten basert på eierskapet av en NFT alene. Inntil dette er avklart burde de som investerer i NFT sørge for å registrere eierskapet på vanlig måte.

Tips: Her finner du en komplett oversikt over NFT tidslinjen, og hvordan NFTs har utviklet seg gjennom årene.

Hva er NFT kunst?

NFT kunst omfatter flere områder: For eksempel kan de representere digitalt eierskap av digitale bilder, musikk og litteratur. Særlig bildekunst er blitt en populær investeringsform, der noen prosjekter har nådd ekstreme verdier de siste årene.

Utvalgte selgere har raket inn flere hundre millioner kroner i provisjon fra salg av NFT kunst, alene. Som et eksempel solgte Beeple ett NFT kunstverk for hele 69,3 millioner dollar i 2021. I norske kroner blir det omtrent 700 millioner kroner.

Ettersom NFT-er er basert på blokkjeden og smartkontrakter kan for eksempel artister lettere komme i kontakt med potensielle kjøpere uten å være avhengig av mellommenn, slik som kunstgallerier. Eierskapet kan også verifiseres langt enklere.

Som eier av et NFT bilde vil det kunne dokumenteres på blokkjeden. Bildet i seg selv kan riktignok kopieres, men ikke selve eierskapet, ettersom det ligger lagret på blokkjeden.

Mye av det nåværende markedet for NFT er knyttet til samleobjekter som digital kunst, sportskort og sjeldne gjenstander. NFT har også blitt testet ut i eiendomshandler for å verifisere overføring av eierskapet.

Oppsummert kan NFT-er altså fjerne behovet for mellommenn, forenkle transaksjoner og skape nye markeder. Med din NFT har du et dokumenterbart eierskap til din digitale fil. 

OpenSea NFT markedsplass
Skjermdump fra OpenSea, verdens største markedsplass for NFTs. Her ser du et eksempel på noen av de bildene som omsettes.

Norsk NFT kryptokunst

Trym Ruud fra Bærum er en av de som med hell har kastet seg på NFT-bølgen, noe VG og NRK tidligere har skrevet om. Med en bakgrunn som grafisk designer fra Westerdals la han ut sin første NFT-kolleksjon “Rude Boy’s” i 2021. Året før hadde vi allerede sett tegn på at 2021 kunne bli året for non-fungible tokens, noe som viste seg å stemme.

Ruuds figurer begynte etterhvert å få oppmerksomhet og det var blant annet det karakteristiske designet og de popkulturelle referansene som etterhvert begynte å dra kjøpere. 

I hans første år omsatte kolleksjonen for rundt 1.000 ETH. Han gjennomførte også sin første soloutstilling samme år. I ettertid har han satset videre, blant annet ved å åpne et NFT-galleri på Fornebu.

Utfordringer med NFT markedet

Prisen på NFTs drives av forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Derimot har det med rette blitt stilt spørsmål om det er en spekulativ boble. 

Norske NFT-gründere som Alex Svanevik sier selv at dette markedet er “Ville Vesten”. Det Ville Vesten i USA vi kjenner fra historien utviklet seg imidlertid til å bli verdens mest dynamiske økonomi over tid, så kun tiden vil vise om teknologien har livets rett.

Lytt til Kryptografens podcast om NFT markedet: Richard diskuterer den voldsomme veksten i non fungible tokens sammen med Alexander Larsen fra Axie Infinity.

Det lønner seg uansett å trå varsomt i NFT markedet. Mange har kastet seg på bølgen kun med mål om å spekulere i en prisoppgang, og da er det lett å tape penger. Noen av boblene man har sett knyttet til for eksempel pingvin-bilder kan virke meningsløse, men det er viktig å huske på at denne teknologien er i en tidlig fase. Eksperimentering, prøving og feiling er noe man må regne med.

Etter toppåret 2021 har NFT-er prismessig vært i en fallende trend. NFT-kunstneren Trym Ruud tror det vil komme en opprydning de neste årene hvor mye vil vise seg verdiløst mens noen prosjekter vil bevise sin verdi. 

Samtidig kan denne kunstplattformen bli et levebrød for kunstnere. Ruud har for eksempel fått lagt inn en funksjon som gir han 10 prosent av alt videresalg av kunst-NFT’er som et proveny.

Andre non-fungible tokens

Næringslivet generelt ser en gryende anvendelse av NFT-er. En vinflaske-NFT kan gjøre det enklere for de ulike partene i produksjonsprosessen. Flaskens opphav, produksjon og salg kan her følges langt enklere. Det samme gjelder for kunstgallerier og sporbarheten til ulike verker. Ved å legge kunstverket inn som en NFT slipper man å bero på gallerienes egen bokføring. Derimot sikrer det ikke eieren mot potensielle forfalskninger av verket.

NFT’er vil også kunne bli relevant for reisende internasjonalt. Dersom for eksempel reisepass gjøres om til NFT-er kan dette gjøre utreise- og innreiseforløpet langt enklere. 

Ny verden av eierskap

NFT’er åpner også opp for nye former av delt eierskap. Vi er ikke vant til at det er mange eiere av fysisk eiendom, men dersom eiendom tokeniseres til en NFT blir delt eierskap langt enklere. Ikke minst blir det enklere å holde oversikten over de ulike eierne i et langt mer offentlig register.

Det er stort effektiviseringspotensial her når man sammenligner dette med tradisjonelle og tungrodde former for kjøp og salg i boligmarkedet.  

Hvor sikker er NFT-handel?

At fysiske eiendeler kan representeres digitalt er ikke en ny ide. Men når dette skjer gjennom smart-kontrakter på blokkjeden så er det steg fremover med tanke på sikkerhet og forutsigbarhet for brukerne. 

Blokkjeden er laget for å ikke kunne manipuleres og i tillegg kan man lett sjekke handelshistorikken her om det er behov for å finne en NFTs eier.  

Man kan tenke på blokkjeden som et regnskap med oversikt og kjøp, salg og eierskap. Denne informasjonen er lagret ved hjelp av et nettverk av deltagere. Regnskapet er ikke samlet på ett sted, men er spredd på alle deltakerne i nettverket. 

Tradisjonelt har all din informasjon ligget hos en motpart, for eksempel hos Facebook. Så lenge Facebook er en tillitsverdig plattform som ikke misbruker eller manipulerer dataene trenger ikke dette å være noe problem.

Blokkjeden fordeler imidlertid disse dataene på nettverket og fjerner dermed risikoen ved å være for avhengig av én motpart.

Hvorfor NFT vil vokse videre

Fremtiden ser lovende ut for NFT-løsninger, hvertfall når man ser på deres evne til å løse eksisterende problemer. Et av de typiske problemene i den digitale verden i dag er beskyttelsen og garantien av eierskap og åndsverk. 

Ved hjelp av NFT-teknologien er det ikke lenger mulig å kopiere og forfalske som før. Filer kan spores tilbake til sin opprinnelige eier.  

Dermed kan det fort være tryggere å kjøpe for eksempel NFT-kunst fremfor tradisjonelt maleri. Kun i det førstnevnte tilfellet har du en garanti for at det ikke er snakk om en piratkopi

NFT åpner også for inntekter på videresalg, også kalt royalties. Dette er noe som bedrer NFT-skaperenes situasjon, spesielt i kunstverdenen.

Store selskaper som Microsoft og Nike har også gått inn for å tokenisere sine produkter for å bekjempe piratvirksomhet. Også Lego har hoppet på NFT toget.

Om du selv ønsker å lage NFT-er av en dine digitale filer kan dette gjøres gjennom en smart-kontrakt på Ethereum-blokkjeden. Markedsplasser som opensea.io vil også tilby muligheten til å selge egne NFT’er

Om du drømmer om å tjene gode penger på NFT du har lagt ut bør du tenke på å skape noe som har verdi og som er unikt. Husk at kryptoeiendeler er uregulerte i EU- og EØS-land. Det er derfor ingen kundebeskyttelse.

Lytt til podcasten vår: Nye rekorder i NFT verdenen

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Når ble verdens første NFT lansert?

Verdens første verifiserte NFT ble lansert i 2014, ved navn Quantum. Skaperne var Anil Dash og Kevin McCoy. NFT-en bestod av en video av konen til en av skaperne, som deretter ble registrert på blokkjeden til Namecoin. Deretter ble kontrakten solgt for $4 dollar for å bevise at konseptet fungerer. Dermed kunne eierskapet verifiseres ved hjelp av NFT’en sin smartkontrakt.

Er det trygt å bruke NFT?

For å måle risiko må vi se på smartkontrakten som ivaretar det digitale eierskapet til en NFT. Disse kontraktene er på generell basis svært sikre, og tilnærmet umulig å hacke. Som kjent har det derimot vært hendelser i kryptomiljøet der smartkontrakter er blitt manipulert. Den største risikoen ved NFT eierskap er muligens at du mister tilgangen til eierskapet gjennom den krypterte nøkkelen og passordet.

Hva er forholdet mellom NFT og krypto?

NFTs benytter blokkjeden på samme måter som ulike typer krypto, for å verifisere transaksjoner og eierskap. Ved hjelp av blokkjeden kan eierskapet til ulike NFT-er verifiseres på en enkel måte. De fleste NFT bygges i dag på ERC-20 platformen, via ETH.

Hva er eksempler på non-fungible tokens?

NFTs kan benyttes på en rekke ulike måter. Den mest kjente metoden er omsetning av kryptokunst. NFT’er kan også verifisere eierskap av eiendom, gaming-memorabilia, musikk og video. Også domenenavn har blitt knyttet opp mot non-fungible-tokens.

Back