»  Guider  »  Short BTC

Short Bitcoin – Detaljert Guide

Med en bitcoin short spekuleres det i at kursen vil gå ned. Her tjener traderen penger hvis prisen faller sammenlignet med kostpris.

Lars Gundersen
calendar 17,november 2023
Hvordan shorte bitcoin

Med en bitcoin short spekuleres det i at kursen vil gå ned. På den måten tjener traderen penger dersom prisen faller sammenlignet med kostpris.

Eventuell profitt vil avhenge av hvorvidt leverage benyttes, samt posisjonens størrelse og hvor lenge den holdes åpen.

Vi tok en nærmere titt på hvordan short kontrakter fungerer i praksis.

Slik går du frem på egenhånd, steg for steg.

1. Velg hvor du vil åpne en bitcoin short kontrakt

Kun et mindre antall lisensierte meglere lar nordmenn gå short bitcoin, noe som skyldes at markedet er strengt regulert. Totalt er det 3-4 lisensierte meglere i Europa som tilbyr produktet.

Vi testet ut flere alternativer og mener at den følgende tjenesten gir best totalverdi. Vi liker at de tillater bankID verifisering, samt har norsk filial med døgnåpen kundeservice.

LAVE GEBYRER
IG
• Short bitcoin på 10 minutter
• BankID verifisering og norsk support
• Lave gebyrer: Spread fra 0,35%
• Registrert hos Finanstilsynet

Annonse: CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.

De lar kundene verifisere identiteten sin med bankID. Megleren vil også stille en del lovpålagte spørsmål knyttet til risikoforståelse og erfaring.

Forvent å bruke et sted mellom 10-15 minutter på å åpne kontoen. Vi har forøvrig skrevet en egen guide med flere detaljer om hvordan kontoen åpnes her.

Viktig: Velg CFD som kontotype. Det er også mulig å åpne andre kontoer for opsjoner, børsprodukter osv, men det er denne kontoen som gjør det mulig å shorte bitcoin.

2. Velg betalingsmetode

Sett inn pengene som skal benyttes for å åpne en short posisjonen. Innskudd kan gjøres etter at kontoen er verifisert.

Betalingsmetodene som tilbys er paypal, kort og standard bankoverføring.

3. Finn riktig kontrakt

Før vi kan shorte bitcoin må vi finne riktig kontrakt. Her er det viktig å undersøke at man er inne på riktig plattform. Det skal stå CFD oppe i høyre hjørne. Gå deretter til seksjonen for kryptovaluta, i venstre kolonne og velg bitcoin som instrument.

Med en CFD oppgitt i bitcoin kan vi åpne en short posisjon som er åpen døgnet rundt. Klikk for å forstørre bildet.

4. Short Bitcoin

Siste steg er å åpne en bitcoin short posisjon. Prisen er oppgitt i USD og størrelsen på kontrakten er 2:1, altså det dobbelte av hva som kreves i margin på bunnen.

 • Velg alternativet “SALG” for å selge bitcoin short.
 • Bruk betingede ordre for å sette egen limit pris, som er den ønskede inngangsprisen.
 • Velg hvor mye BTC som skal shortes under størrelse. I dette eksempelet velger vi 0,1 enheter.
 • Sett en egen stop-loss, for å redusere potensielle tap.
 • Bruk limit for å bestemme når posisjonen skal lukkes for eventuell profitt. Punkter betyr basispunkter og det er 100 basispunkter i én prosent. 5 prosent profitt vil derfor tilsvare 500 basispunkter.
 • Net off betyr at traderen ikke ved uhell åpner to posisjoner som står mot hverandre, for eksempel at de kjøper en long ordre for bitcoin enda de allerede har shortet kontrakten.
 • Åpne posisjonen ved å klikke på den grønne knappen på bunn: Plasser ordre
shorte bitcoin via cfd
Om kostnadene: Hos IG vil tradere enten betale, eller motta en daglig rente for å holde short-posisjonen åpen. Vi skriver mer om dette i seksjonen nedenfor. I næværende øyeblikk vil en bitcoin short posisjon motta en daglig rente på 0,0137%.

Etter du har åpnet short-posisjonen kan du gå til posisjoner i venstre kolonne for å holde oversikt over verdiutviklingen.

PS: Meglere som lar kunder gå short bitcoin vil tilby USD, EUR eller GBP som innskuddsmetode. Det betyr kun at de norske kronene som settes inn vil veksles om til én av disse valutaene. Årsaken er at internasjonale markeder bruker disse som oppgjørsvaluta.

Gebyrer og kostnader

Meglerhus som lar kunder shorte bitcoin gjør dette ved hjelp av noe som kalles for en perpetual future. Der futures vanligvis har en utløpsdato vil disse produktene være evigvarende.

Det medfører gebyrer, avhengig av hvilken side av handelen som inntas.

Funding fees

Utfordringen er at prisen på slike futures fort kan skille vei fra spotprisen. Som en mekanisme for å “tvinge” prisen tilbake til spot kreves det som heter funding fees. Disse justeres daglig i henhold til hvilken side av handelen som har mest press.

Som et eksempel: For øyeblikket er det svært høy interesse for long-siden til bitcoin. Derfor må de som spekulerer i prisoppgang betale en prosentvis funding fee hver dag, med mål om å holde bitcoinkursen under kontroll. I motsatt ende mottar bitcoin-short posisjoner en daglig rente.

Per starten av november 2023 mottar short-posisjoner en daglig rente på 0,0137 prosent, som tilsvarer en årlig rente på cirka 5 prosent. Merk at disse prosentandelene kan endre seg på kort tid, avhengig av markedsutviklingen.

Størrelsen på gebyret (funding fees) vil variere etter hvorvidt traderen går short med bitcoin eller andre kryptovalutaer.

Her ser du et utdrag fra megleren sin side angående prisingen.

Klikk for å forstørre bildet.

Andre gebyrer

Utover funding fees vil det tilkomme andre gebyrer når du shorter bitcoin.

 • Valutagebyret: når norske kroner veksles til USD eller EUR.
 • Spread: Differansen mellom kjøp og salgsprisen. Hos megleren ovenfor utgjør det 0,35 prosent.
 • Inaktivitetsgebyr: Hos IG krever de 12 dollar i måneden hvis du ikke har brukt kontoen på 24 måneder. Det er ment å dekke administrasjonskostnadene.

Flere gebyrer kan i teorien tilkomme, men dette er de viktigste.

Hva betyr det å shorte bitcoin?

I klassisk forstand betyr det å shorte bitcoin eller andre kryptovalutaer at man spekulerer i et fremtidig prisfall, med mål om å tjene penger på verdiendringen.

Du kan gå short med bitcoin på flere måter, noe som inkluderer:

 • CFD kontrakter
 • Futures kontrakter
 • Swap avtaler
 • Vanlig shorting
 • Marginhandel

Forenklet vil din bitcoin short posisjon øke i verdi desto mer bitcoin faller. En BTC short posisjon kan derfor også brukes som en taktikk for hedging ved at du sikrer deg mot et fremtidig prisfall.

Vårt tips er at du alltid benytter tjenester som er regulert enten i Norge eller EU.

Eksempel

La oss ta et eksempel hvor vi shorter 0,1 bitcoin. På det tidspunktet hvor vi åpner posisjonen omsettes bitcoin for 400.000 kr, noe som betyr at vi betaler én tiendedel av markedskursen – altså 40.000 kr for å åpne selve posisjonen.

Dette skjer:

 • For at vi skal kunne utføre short-handelen er vi derfor nødt til å låne 0,1 BTC fra megleren vår.
 • En måned senere har BTC falt med 30 prosent i verdi og vi bestemmer oss for å stenge short posisjonen.
 • Det gir en endelig utbetaling på 0,13 BTC, hvorav 0,3 BTC er profitt (minus gebyrer)

En avtale mellom deg og megleren

Ved å shorte bitcoin inngår du en avtale med et meglerhus. Det vanligste scenarioet er man låner bitcoin, som derettes selges til markedspris. Etter at verdien faller vil du kjøpe tilbake instrumentet, hvorpå du leverer det tilbake til megleren.

Profitten på en short-posisjon i bitcoin vil derfor være differansen mellom kostpris og hva du betaler på leveringstidspunktet, minus gebyrer.

Om giring

Når du shorter bitcoin via en CFD vil du åpne posisjonen med 1:2 leverage, gjerne kalt giring på norsk. Det betyr at du får en eksponering som er det dobbelte av hva du selv satser.

Eksempel: Du har en konto med kr 10 000 disponibelt. Her kan du i teorien gå short bitcoin for opptil 20 000 kroner. Fordelen er at du kan tjene mer penger i teorien hvis kursen faller. Ulempen er at tapene også øker markant hvis kursen stiger.

Utover dette vil girede produkter ha en stopp-funksjon, gjerne kalt margin call på engelsk. Gitt at du har dobbel eksponering, vil du kun tåle å tape opptil 50 prosent av kontraktens verdi før kontoen din er tom for penger.

Husk: Du shortet BTC for 20 000 kroner, enda du kun har 10 000 kroner disponibelt. Derav kan du ikke tape mer enn 50 prosent før posisjonen lukkes med tvang.

Hva er risikoen med å åpne en short posisjon?

Å gå short bitcoin er langt mer risikabelt enn å gå long – Altså at du investerer med håp om at verdien vil stige over tid. Når du shorter vedder du på at prisen vil gå ned, noe som betyr at du kan maks tjene inn differansen mellom markedsprisen og kostpris.

I teorien kan bitcoin derimot stige i det uendelige, noe som vil påføre deg store tap. Av den grunn er cfd leverandører i Europa pålagt å legge inn såkalte stop-loss funksjoner for å hindre store tap.

Stop-loss vil settes til maks 50%, noe som betyr at posisjonen din tvangsinnløses dersom verdien av BTC short-kontrakten din faller under dette nivået.

Back