Short Bitcoin

Slik åpner du en short posisjon i bitcoin ved hjelp av noen enkle steg.

Lars Gundersen
Oppdatert 27,mars 2024

Med en bitcoin short spekuleres det i at kursen vil gå ned. På den måten tjener traderen penger dersom prisen faller sammenlignet med kostpris.

Eventuell profitt vil avhenge av hvorvidt leverage benyttes, samt posisjonens størrelse og hvor lenge den holdes åpen.

Vi tok en nærmere titt på hvordan short kontrakter fungerer i praksis.

Slik går du frem på egenhånd, steg for steg.

1. Velg hvor du vil åpne en bitcoin short kontrakt

Kun et mindre antall lisensierte meglere lar nordmenn gå short bitcoin, noe som skyldes at markedet er strengt regulert. Totalt er det 3-4 lisensierte meglere i Europa som tilbyr produktet.

ANBEFALT
eToro
Short 75+ kryptovalutaer inkl. Bitcoin.
• Doble investeringen med giring 2:1.
• Handle for 20.000 NOK før ID verifiseres.
• Eneste som tilbyr PayPal innskudd
• Registrert hos Finanstilsynet og CySEC, lisens no. 109/10.
IG Markets
• BankID verifisering og norsk filial.
• Gå short og long etter eget ønske.
• Bruk giring 2:1 for dobbel eksponering.
• Registrert hos Finanstilsynet & BaFin (148759)

Annonse: CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.

Merk: Minstebeløpet for shorting hos IG er 0.01 enheter av BTC. Med gjeldende kurs tilsvarer det cirka 550 USD, eller 5500 Kr.

Forvent å bruke et sted mellom 2-5 minutter på kontoåpning.

2. Velg betalingsmetode

Sett inn pengene som skal benyttes for å åpne en short posisjonen. Innskudd kan gjøres etter at kontoen er verifisert.

Betalingsmetodene som tilbys er vanligvis Paypal, kort, bankinnskudd og et par andre alternativer.

3. Finn riktig kontrakt

Før vi kan shorte bitcoin må vi finne riktig kontrakt. Her er det viktig å undersøke at man er inne på riktig plattform.

Markedet skal være markert som CFD, med kryptovaluta som hovedkategori. Velg deretter bitcoin som instrument.

4. Short Bitcoin

Siste steg er å åpne en bitcoin short posisjon. Prisen er oppgitt i USD og størrelsen på kontrakten er 2:1, altså det dobbelte av hva som kreves i margin på bunnen.

 • Velg alternativet “SALG” for å selge bitcoin short.
 • Bruk betingede ordre for å sette egen limit pris, som er den ønskede inngangsprisen.
 • Velg hvor mye BTC som skal shortes under størrelse.
 • Sett en egen stop-loss, for å redusere potensielle tap.
 • Bruk limit for å bestemme når posisjonen skal lukkes for eventuell profitt. Punkter betyr basispunkter og det er 100 basispunkter i én prosent. 5 prosent profitt vil derfor tilsvare 500 basispunkter.

Etter du har åpnet short-posisjonen kan du gå til posisjoner for å holde oversikt over verdiutviklingen.

PS: Meglere som lar kunder gå short bitcoin vil tilby USD, EUR eller GBP som innskuddsmetode. Det betyr kun at de norske kronene som settes inn vil veksles om til én av disse valutaene. Årsaken er at internasjonale markeder bruker disse som oppgjørsvaluta.

Nedenfor ser du et eksempel på en bitcoin short posisjon, åpnet via meglerhuset IG. Posisjonen profiterer dersom kursen faller fra inngangsnivået.

Bitcoin short posisjon på IG
Laveste short beløp er 0,01 enheter, som tilsvarer rundt 5500 kroner med dagens kurs.

Gebyrer og kostnader

Meglerhus som lar kunder shorte bitcoin gjør dette ved hjelp av noe som kalles for en perpetual future. Der futures vanligvis har en utløpsdato vil disse produktene være evigvarende.

Det medfører gebyrer, avhengig av hvilken side av handelen som inntas.

Funding fees

Utfordringen er at prisen på slike futures fort kan skille vei fra spotprisen. Som en mekanisme for å “tvinge” prisen tilbake til spot kreves det som heter funding fees. Disse justeres daglig i henhold til hvilken side av handelen som har mest press.

Som et eksempel: For øyeblikket er det svært høy interesse for long-siden til bitcoin. Derfor må de som spekulerer i prisoppgang betale en prosentvis funding fee hver dag, med mål om å holde bitcoinkursen under kontroll. I motsatt ende mottar bitcoin-short posisjoner en daglig rente.

Per starten av november 2023 mottar short-posisjoner en daglig rente på 0,0137 prosent, som tilsvarer en årlig rente på cirka 5 prosent. Merk at disse prosentandelene kan endre seg på kort tid, avhengig av markedsutviklingen.

Størrelsen på gebyret (funding fees) vil variere etter hvorvidt traderen går short med bitcoin eller andre kryptovalutaer.

Andre gebyrer

Utover funding fees vil det tilkomme andre gebyrer når du shorter bitcoin. Disse varierer i henhold til hvilken megler du benytter deg av.

 • Valutagebyret: når norske kroner veksles til USD eller EUR.
 • Spread: Differansen mellom kjøp og salgsprisen. Hos meglere utgjør det gjerne mellom 0,35 til 0,5 prosent av beløpet.
 • Inaktivitetsgebyr: Noen meglere krever et inaktivitetsgebyr hvis kontoen ikke benyttes i løpet av 12-24 måneder. Det er ment å dekke administrasjonskostnader.

Flere gebyrer kan i teorien tilkomme, men dette er de viktigste.

Hva betyr det å shorte bitcoin?

I klassisk forstand betyr det å shorte bitcoin eller andre kryptovalutaer at man spekulerer i et fremtidig prisfall, med mål om å tjene penger på verdiendringen.

Du kan gå short med bitcoin på flere måter, noe som inkluderer:

 • CFD kontrakter
 • Futures kontrakter
 • Swap avtaler
 • Vanlig shorting
 • Marginhandel

Forenklet vil din bitcoin short posisjon øke i verdi desto mer bitcoin faller. En BTC short posisjon kan derfor også brukes som en taktikk for hedging ved at du sikrer deg mot et fremtidig prisfall.

Vårt tips er at du alltid benytter tjenester som er regulert enten i Norge eller EU.

Eksempel

La oss ta et eksempel hvor vi shorter 0,1 bitcoin. På det tidspunktet hvor vi åpner posisjonen omsettes bitcoin for 400.000 kr, noe som betyr at vi betaler én tiendedel av markedskursen – altså 40.000 kr for å åpne selve posisjonen.

Dette skjer:

 • For at vi skal kunne utføre short-handelen er vi derfor nødt til å låne 0,1 BTC fra megleren vår.
 • En måned senere har BTC falt med 30 prosent i verdi og vi bestemmer oss for å stenge short posisjonen.
 • Det gir en endelig utbetaling på 0,13 BTC, hvorav 0,3 BTC er profitt (minus gebyrer)

En avtale mellom deg og megleren

Ved å shorte bitcoin inngår du en avtale med et meglerhus. Det vanligste scenarioet er man låner bitcoin, som derettes selges til markedspris. Etter at verdien faller vil du kjøpe tilbake instrumentet, hvorpå du leverer det tilbake til megleren.

Profitten på en short-posisjon i bitcoin vil derfor være differansen mellom kostpris og hva du betaler på leveringstidspunktet, minus gebyrer.

Om giring

Når du shorter bitcoin via en CFD vil du åpne posisjonen med 1:2 leverage, gjerne kalt giring på norsk. Det betyr at du får en eksponering som er det dobbelte av hva du selv satser.

Eksempel: Du har en konto med kr 10 000 disponibelt. Her kan du i teorien gå short bitcoin for opptil 20 000 kroner. Fordelen er at du kan tjene mer penger i teorien hvis kursen faller. Ulempen er at tapene også øker markant hvis kursen stiger.

Utover dette vil girede produkter ha en stopp-funksjon, gjerne kalt margin call på engelsk. Gitt at du har dobbel eksponering, vil du kun tåle å tape opptil 50 prosent av kontraktens verdi før kontoen din er tom for penger.

Husk: Du shortet BTC for 20 000 kroner, enda du kun har 10 000 kroner disponibelt. Derav kan du ikke tape mer enn 50 prosent før posisjonen lukkes med tvang.

Hva er risikoen med å åpne en short posisjon?

Å gå short bitcoin er langt mer risikabelt enn å gå long – Altså at du investerer med håp om at verdien vil stige over tid. Når du shorter vedder du på at prisen vil gå ned, noe som betyr at du kan maks tjene inn differansen mellom markedsprisen og kostpris.

I teorien kan bitcoin derimot stige i det uendelige, noe som vil påføre deg store tap. Av den grunn er cfd leverandører i Europa pålagt å legge inn såkalte stop-loss funksjoner for å hindre store tap.

Stop-loss vil settes til maks 50%, noe som betyr at posisjonen din tvangsinnløses dersom verdien av BTC short-kontrakten din faller under dette nivået.

IG
• BankID verifisering & norsk filial.
• Best for profesjonell kryptohandel.
• Gå short og long etter eget ønske.
• Bruk giring 2:1 for dobbel eksponering.
• Registrert hos Finanstilsynet & BaFin (148759)
• Innskudd: Kort, bank & PayPal

Annonse: CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.

Back