Bitcoin Opsjoner

En detaljert introduksjon til bitcoin opsjoner: hvor de omsettes og verdsetting.

Kryptografen
Oppdatert 10,juni 2024

Bitcoin opsjoner er finansielle instrumenter designet for å spekulere i den fremtidige prisen til bitcoin, uten at man trenger å eie kryptovalutaen.

Rent teknisk regnes bitcoin opsjoner som derivater; et finansielt verdipapir som henter prisen fra et underliggende aktiva, i dette tilfellet BTC. Opsjoner er en populær og mye brukt metode for de som ønsker å spekulere i fremtidig pris, uten å måtte eie underliggende.

Med en bitcoin opsjon har du et valg, men ikke en forpliktelse om å trade opsjonen på et fremtidig tidspunkt. Bitcoin opsjoner leveres i en rekke utgaver og kan kombineres med ulike strategier, avhengig av hva målet med handelen er.

Snarveier

  Introduksjon til opsjoner

  Opsjon stammer fra det engelske uttrykket options og viser til at du har et valg om å utløse opsjonen på et fremtidig tidspunkt. Opsjoner er svært vanlige å benytte seg av innen investeringer og trading, særlig som et hedging-instrument.

  Derivater på sin side finnes i ulike former inkludert kryptovaluta CFD-er, futures kontrakter og girede Bitcoin ETF-er. Bitcoin opsjoner regnes her som de mest volatile, i den forstand at verdiendringene inntreffer raskere, og over kortere tidsperioder.

  Bitcoin opsjoner brukes gjerne for å oppnå større kortsiktig eksponering (leverage) mot fremtidige prisbevegelser i Bitcoin, sammenlignet med øvrige derivater. De kan også benyttes for å hedge mot et forventet prisfall, hvis man ønsker å beskytte eksisterende verdier.

  Artikkelen er tilpasset de som ønsker å trade bitcoin opsjoner, med fokus på funksjoner, tilgjengelige markeder og handelsmetoder.

  Hvordan trade bitcoin opsjoner?

  Her ser du stegene som kreves for åpne en posisjon.

  1. Velg tjeneste og åpne konto

  Bitcoin opsjoner tilbys ikke hos norske meglerhus eller kryptobørser. I stedet må vi gå via en utenlandsk kryptobørs for å få full tilgang.

  Jeg har personlig testet ut en rekke tjenester, inkludert Bitmex, Binance og Bybit. Blant disse har jeg konkludert at sistnevntes marked er det beste, på grunn av volumet og antallet kontrakter som tilbys.

  Nedenfor ser du et bilde fra opsjonsmarkedet til børsen, med ulike utløpsdatoer og priser.

  Legg merke til utløpsdato og prisingen av hver opsjon. Vi forklarer nærmere hva hvert punkt innebærer senere i artikkelen. Klikk for å forstørre bildet.

  Bonusene er kun tilgjengelige for derivathandel (inkludert bitcoin opsjoner) og du ser grensene som gjelder i bildet nedenfor.

  Merk at den høyeste utbetalingen er ganske så urealistisk for de fleste, gitt at du må sette inn minst 2,5 millioner kroner og omsette for minst 1,5 milliarder kroner. Vilkårene endrer seg stadig og vi tar forbehold om at informasjonen kan være utdatert.

  Eksempel. Du mottar cirka 3500 kroner i bonus hvis du setter inn 10 000 USD og omsetter for 40 000 USD.

  Åpne kontoen din og fullfør verifiseringskrav. Sett deretter inn beløpet du ønsker å handle for, eller velg å bruke en demokonto for å lære mer om tjenesten.

  2. Naviger til markedet

  • Naviger til den delen av siden som heter Derivatives.
  • Gå deretter til USDC options
  • Velg markedet BTC-options

  Her ser du menyvalget og hvordan du får tilgang.

  Klikk for å forstørre bildet.

  3. Velg en type opsjon

  Velg den typen bitcoin opsjon du ønsker å trade. Du kan ente kjøpe en call eller put opsjon for fremtidig pris, med forskjellige utløpsdatoer.

  Legg merke til muligheten for å trade via en demokonto. Det anbefales for nybegynnere som ikke enda har satt seg fullt inn i hvordan bitcoin opsjoner fungerer, rent teknisk.

  Du kan åpne opsjoner for opptil 10 måneder frem i tid.

  Typer opsjoner for bitcoin

  Kort forklart gir en bitcoin opsjon deg retten til, men ikke forpliktelsen, til å kjøpe eller selge et forutbestemt antall bitcoin til en fremtidig pris. De kan omsettes fritt, altså kjøpes og selges etter eget forgodtbefinnende.

  Opsjoner omsettes på samme måte som et tradisjonelt verdipapir, med den forskjell at markedet er døgnåpent. Det brukes gjerne som et verktøy for kortsiktig prisspekulasjon, noe man typisk ser innen daytrading.

  Bitcoin opsjoner leveres i flere utgaver og her ser du de vanligste:

  1. Call opsjoner – Retten til å handle bitcoin til en forutbestemt pris.
  2. Put opsjoner – Retten til å selge bitcoin til en forutbestemt pris.
  3. Europeiske opsjoner – Retten til å utøve opsjonen, men kun på utløpsdato.

  1. Bitcoin call opsjon

  En bitcoin call opsjon gir deg retten til, men ingen forpliktelse til å handle en eller flere bitcoin til en forhåndsbestemt pris, på et fremtidig tidspunkt.

  2. Bitcoin put opsjon

  Bitcoin put opsjoner gir deg retten til, men ikke forpliktelsen til å selge en eller flere bitcoin til en forhåndsbestemt pris. Brukes typisk som en hedgingmetode for de som eier et større antall bitcoin og som ønsker beskytte seg mot eventuelle prisfall.

  Eksempel: Bitcoin call opsjon

  Vi begynner med å ta en titt på utvalget av bitcoin opsjoner. Vi har markert kontrakten som utløper 26 juli 2024. Den har følgende info.

  • Strike price: 65 000 USD
  • Markedskurs: 8 527,01 USD
  • Implied volatility: 50,70%
  • Delta: 0,7234
   Gamma: 0,00002
   Theta: -46,7548
  bitcoin call opsjon hos ByBit
  Legg merke til de ulike kjøps og salgstilbudene for kontrakten. På høyre side i hovedpanelet ser du put opsjoner.

  For en nybegynner vil en slik opsjon tilsvare at man betaler markedskursen, og at opsjonen har verdi så fort den krysser strike-price. Derimot er det flere faktorer som påvirker verdsettelsen, noe som gjør det til et komplekst instrument.

  Den viktigste av disse er det som kalles for time-decay. Oversatt til norsk betyr det at verdien av opsjonen faller over tid, og at eventuell profitt faller sett i henhold til prisen som overgår strike price.

  Dette kan best illustreres i bildeformat. Her ser du time-decay knyttet til en tilfeldig opsjon.

  Time decay tilsier at en opsjons verdi faller over tid og at det blir vanskeligere å profitere. Samme prinsipp gjelder ved brukes for å kalkulere prisen på en bitcoin opsjon.

  I eksempelet ovenfor bør det nevnes at den underliggende prisen ligger på 38 USD og at hver opsjon koster 3,75 USD. Det gir en total på 41,75 USD som du vil se samsvarer med øverste nivå i tabellen.

  Poenget er at en bitcoin call opsjon kan øke i verdi hvis prisen stiger markant innen kort tid, enda strike price ligger høyere. Det er fordi opsjoner kontinuerlig prises til å reflektere nåværende markedsverdi.

  Risikoen med bitcoin opsjoner

  Bitcoin opsjoner har visse funksjoner og mekanismer som gjør de mer risikable enn vanlige investeringer i kryptomarkedet. Her har vi listet opp de viktigste

  Opsjoner er mer komplekse

  Opsjoner er langt mer komplekse og avanserte enn vanlig bitcoin trading. Det skyldes flere forhold, inkludert hvordan de verdsettes. Som et eksempel tilbys bitcoin opsjoner med ulik strike-pris, som er det såkalte ITM-nivået (in-the-money). Det betyr at bitcoin opsjonen er verdt mer enn hva den ble kjøpt for, sett opp mot markedskursen og kjøpspris.

  Verdsettelsen i seg selv baseres på:

  • Prisen en bitcoin opsjon trades for
  • Prisnivået når den regnes som ITM (profitabel)
  • Utløpsdato
  • Volatiliteten til bitcoin

  Manglende regulering og oversyn av bitcoin opsjoner

  Bitcoin opsjoner tilbys ikke i det norske markedet på samme måte som øvrige verdipapirer. De er derfor ikke regulert av Finanstilsynet, noe som fører med seg økt risiko. Som et eksempel er det ingen investorbeskyttelse, på samme måte som ved aksjetrading og lignende.

  Risikoen er at en kryptobørs eller opsjons-tjeneste går konkurs eller på en annen måte misligholder sine finansielle forpliktelser ovenfor investoren.

  I Norge finnes det ikke et etablert marked for bitcoin opsjoner, til forskjell fra blant annet Storbritannia og USA. Av den grunn er det ikke mulig å handle de innenlands, hvertfall enn så lenge.

  Innad i EU finnes blant annet Deribit, som er et britisk foretak. Jeg har ikke prøvd selskapet selv og har sett at noen kunder er misfornøyd med volumet som tilbys. Lavt volum betyr at det er vanskelig å finne en kjøper eller selger for de opsjonene man vil inngå. Det er et velkjent problem for mindre aktører, og da særlig for bitcoin opsjoner med lang utløpstid.

  I USA finner vi mer etablerte aktører som CME Group og deres marked. Dessverre er det ikke mulig å handle hos tjenesten for norske kunder, med mindre man er en institusjonell investor.

  Markedet for bitcoin opsjoner er fortsatt noe begrenset sammenlignet med øvrige aktivaklasser.

  Kontrakter verdsettes i stablecoin

  Basert på eksempelet med Bybit ovenfor, vil kontraktene verdsettes i USDC, som er en stablecoin.

  Det vil alltid være en vedvarende risiko at utgiveren av en stablecoin skal gå konkurs eller misligholde avtaler. Det kan på sin side føre til at verdien av bitcoin opsjonen forringes. Verdien av stablecoins er ikke garantert av noen statlig institusjon, til forskjell fra nasjonale valuta.

  Lavere volum

  En annen risiko er manglende volum av bitcoin opsjoner, med færre kjøpere og selgere i det åpne markedet. Lavere volum og likviditet har tre konsekvenser.

  1. Det er vanskeligere å finne et fornuftig inngangsnivå
  2. Risiko for at man ikke får solgt opsjonen til et prisnivå man mener er akseptabelt.
  3. Øker det som kalles for “slippage”. Forskjellen mellom markedpris og prisen bitcoin opsjonen trades for.

  Slippage kan sammenlignes med kryptobørser som har lavt volum. Med færre market makers vil de beste salgstilbudene ligge lenger unna markedskursen. På samme måte vil en markedsordre for salg ha færre takers (kjøpere), som gjør at man får en dårligere pris. 

  Back
  Bitcoin Opsjoner
  Bybit logo
  Tilbyr opsjoner med
  BTC, ETH, SOL
  Egen trading programvare?
  Ja
  Regulert?
  Singaporeanske finanstilsynet
  Betalingsmetoder
  visa mastercard
  Velkomstbonus Avhenger av volum og gjelder kun for derivathandel, inkludert opsjoner.
  Opptil 30 000 USD*