Krypto Trading

Profesjonell kryptovaluta trading har visse fordeler fremfor ordinær spothandel. Dette bør du vite før du starter.

Lars Gundersen
Oppdatert 26,april 2024
krypto trading på mobil

Profesjonell kryptotrading har økt i popularitet de siste årene. Produktene gir investorer bedre beskyttelse enn kjøp hos vanlige kryptobørser og likebehandles rent juridisk med investeringer i aksjer, opsjoner og øvrige finansielle instrumenter.

Produktene gir identisk finansiell eksponering mot kursutviklingen der selve handelen fungerer på samme måte som hos en børs. Forskjellen er at eventuell profitt utbetales kontant når posisjonen lukkes.

Oppsummert:

 • Kundeinnskudd er forsikret.
 • Har langt flere markeder, inkludert kryptoindekser.
 • Eneste regulerte måten tradere kan åpne posisjoner både long og short.
 • Tillater leverage opptil 2:1, også kjent som marginhandel. Det gir dobbel eksponering mot kursutviklingen.
Snarveier

  Hvordan trade krypto?

  1. Åpne konto

  Start med å velge hvor du ønsker å trade kryptovaluta. Her ser du 2 pålitelige alternativer.

  Anbefalt
  etoro
  Trade 80+ kryptopar via CFD
  • x2 giring
  • Gå short (posisjon mot nedsiden)
  • Registrert hos Finanstilsynet/ CySEC: lisens no. 109/10
  Plus500
  Trade 25 kryptovaluta (CFD)
  • Best grafikk og interface for trading
  2800+ markeder totalt
  • Tilbyr shorting og giring (2:1)
  • Lisens: CySEC, no. 250/14

  I eksempelet nedenfor åpner vi en konto via eToro for å trade krypto med CFD-er. Forvent å bruke mellom 5-10 minutter på oppsett av konto.

  eToro har fornuftige gebyrer kombinert med markedets beste utvalg av tradingpar. Merk at giring ikke gjøres tilgjengelig inntil konto er verifisert.

  2. Registrer ny konto

  Begynn med å registrere en ny konto.

  1. Velg registreringsmetode og fyll inn skjemaet.
  2. Les og godta vilkårene for bruk av tjenesten.
  3. Les og godta øvrige vilkår knyttet til personvern og informasjonskapsler.
  4. Klikk på opprett konto.
  5. Bekreft epost
  Du kan eventuelt velge å opprette bruker ved hjelp av Google eller Facebook. I dette tilfellet bruker vi standard epost.

  Siste del av registreringen er å bekrefte eposten. De vil ha sendt deg en kode som du må skrive inn.

  3. Verifiser identitet

  Velg mellom å verifisere ID umiddelbart eller vent inntil du når innskuddsgrensen på 20 000 kroner. For å kunne benytte 2:1 leverage må ID verifiseres. Derimot er det mulig å åpne short posisjoner umiddelbart.

  For å vente med verifisering: Klikk på krysset øverst i høyre hjørne. Da kan du også hoppe direkte til avsnitt om betaling.

  Tjenesten vil be deg oppgi en del lovpålagte personopplysninger. Her går vi gjennom hvert steg.

  Velg mellom å identifisere brukeren umiddelbart, eller vent til du når maksgrensen.

  Oppgi personlig informasjon

  Alternativet er å verifisere brukeren umiddelbart. Slik gjør du det. Begynn med å fylle inn navn, etternavn, kjønn og fødselsdato.

  Følg fremgangen på venstre side for å se hvor lang tid det tar. Merk at spørsmålene er lovpålagt av EU sitt tilsynsorgan (ESMA) for finansielle tjenester.

  Legg inn adresse

  Megleren har et automatisert program for å skrive inn bostedsadresse. Den kan også legges inn manuelt ved ønske.

  Bor du utenfor Norge? Slett feltet hvor det står oppgitt og søk frem til riktig land.

  Oppgi fødested og statsborgerskap

  Svar på spørsmål hvorvidt Norge er ditt fødested og det samme stedet hvor du har statsborgerskap. De ber deg i tillegg bekrefte at du ikke er bosatt i, eller har statsborgerskap i USA.

  Oppgi fødselsnummer

  Her må fødselsnummeret fylles inn, som består av 11-siffer. Det omtales som et “nasjonalt nummer” som er en feilformulering. Informasjonen kreves for å verifisere identiteten til nye brukere.

  4. Svar på spørsmål om erfaring

  Meglerhuset må til slutt sjekke at du innehar nødvendig kunnskap om krypto trading, CFD-er og annen derivathandel. Spørsmålene vil være relatert til risiko og finansielle utfall. Dette er noe de er påkrevd å gjøre av ESMA, som er EU sitt overordnede tilsyn for finansielle tjenester.

  Her ser du et utvalg av hvilke spørsmål du kan forvente. Merk at de jobber med å redesigne utseendet på applikasjonen.

  5. Sett inn penger

  Naviger til innskudd via forsiden. Merk at skjermbilder er tatt fra desktop og at utseendet kan variere noe på mobil.

  Rød pil markered området for innskudd.

  Velg mellom 3 betalingsmetoder.

  1. Kredittkort/debetkort
  2. Bankoverføring
  3. Trustly

  Bildet under viser hvordan du 1) bytter valuta (NOK, USD, EUR) og 2) velger betalingsmetode.

  Minstebeløpet for innskudd med betalingskort er $50, mens tilsvarende sum for bankinnskudd er satt til $500.

  Bankoverføring har lavest gebyr, men tar lenger tid, med et høyere minimumsbeløp.

  6. Trade krypto

  Gå til hovedområdet på plattformen:

  1. Klikk på Finn.
  2. Gå inn på delen som heter Krypto.
  For å vise alle kryptopar som kan trades, klikk på delen som heter vis alle.

  Velg ønsket kryptovaluta og åpne en posisjon. I eksempelet nedenfor ser du hva som kreves for å gå short i ETH. Short posisjonen omtales som å gå kort, som igjen betyr at kontrakten stiger i verdi hvis prisen faller. I motsatt retning vil den tape verdi hvis prisen stiger.

  åpne trading posisjon i krypto
  I eksempelet åpner vi en trading posisjon i kryptovaluta ved å gå “kort”, som stiger i verdi hvis markedet faller.

  Merk: Noen meglere kan tilby både ekte krypto, såvel som trading via CFD-er eller andre derivater. For å trade kryptovaluta er det ideelt å bruke CFD kontrakter, enda noen meglere tilbyr børswarrants, inkludert IG Markets.

  Eksempel på trading

  Vi åpner en CFD kontrakt for 10 000 kroner og prisen stiger med 10 prosent.

  Da vil fortjenesten tilsvare 1 000 kroner. Forskjellen er at eventuell profitt utbetales kontant, fremfor at den realiseres ved å selge underliggende instrument til en høyere pris.

  Samme prinsipp gjelder hvis prisen faller med 10 prosent. Da reduseres kontantbalansen med tilsvarende prosentandel.

  Krypto trading via CFDer er den eneste regulerte måten å innta short posisjonering, der traderen profiterer ved markedsnedgang. Her ser du utviklingen til en BTC kontrakt.

  Hos børser vil de ikke vise hvilke gebyrer du har betalt når du åpner handelen. Her vil det derimot vises ved at posisjonen står i rødt når du åpner handelen.

  Gebyret kalles for spread, og utgjør ofte kun én tiendel av hva børsene krever innledningsvis. På samme måte som futures/swap kontrakter hos børsene vil det koste renter over tid å holde en posisjon åpen ved krypto trading. Det illegges et gebyr hvert døgn så lenge posisjonen holdes åpen. Dette kalles for en funding fee, noe vi går nærmere inn på senere.

  Trading funksjoner

  Dette bør du vite om ulike trading-funksjoner. Begrepene vil variere mellom forskjellige meglerhus.

  • Ordre: Samme som markedsordre. Du åpner kontrakten til beste tilgjengelige markedspris.
  • Betingede ordre: Bruk denne for å sette ønsket pris på egenhånd, en såkalt limit ordre.
  • Kort: Betyr at du tror prisen vil falle. Er det samme som å inngå en short posisjon.
  • Kjøp: Du tror prisen vil stige. Det samme som å inngå en long posisjon.
  • Størrelse (USD): Vi kjøper 0,01 kontrakter som er minstebeløpet. Posisjonen koster 483 kr å åpne. Kryptomarkedet handles i USD.
  • Stop (loss): Vi har satt tapsgrensen manuelt til 1000 basispunkter (10 prosent) lavere enn kjøpsprisen. Det er maksbeløpet vi er villige til å risikere.
  • Gebyr: Omtales som indikative kostnader ved åpning. Hva du betaler i gebyr for å åpne kontrakten.
  • Info: Her finner du relevant informasjon om kontrakten.
  • Daglig rentekostnad: Hva vi betaler for å holde kontrakten åpen hvert døgn.
  • Eksponering: Kontrakten benytter 2:1 leverage, som betyr at vi får x2 kjøpekraft sammenlignet med beløpet vi har tilgjengelig.

  Hva er krypto trading med CFD?

  Krypto trading er et samlebegrep forbundet med derivathandel. Det kjennetegnes av kortsiktig handel i ulike kryptovaluta, med mål om å profitere på en bestemt kursutvikling.

  Derivater er på sin side finansielle kontrakter som henter sin verdi fra et underliggende instrument. Begrepet stammer fra det engelske ordet derive, og i dette tilfellet henter kontraktene sin verdi fra ulike kryptovaluta.

  De siste få årene har vært preget av en sterk vekst innen kryptotrading med derivater, ifølge Kapital.no. Tradingen skjer på flere måter, både via futures på Chicago Mercantile Exchange og via regulerte europeiske markedsplasser. Den økte interessen skyldes flere forhold, inkludert en skepsis mot etablerte børser og enklere tilgang til derivatmarkedet hvor differansekontrakter er det mest brukte alternativet.

  Via krypto trading får du som investor tilgang til en del avanserte funksjoner som ellers ikke finnes hos ordinære børser og markedsplasser.

  Ta en krypto CFD som eksempel:

  • Giring: Muligheten til å trade med høyere eksponering enn beløpet som settes inn.
  • Shorting: En krypto short posisjon profiterer dersom prisene faller.

  En krypto CFD skiller seg også ut ved at du inngår en avtale direkte med megleren fremfor andre private tradere.

  Meglerne tjener penger på trading med kryptovaluta ved å kreve en spread sammenlignet med markedskursen, pluss renter på en åpen posisjon.

  Hva koster det?

  Kostnadene for å trade krypto gjennom CFD og andre derivater varierer mellom meglerne.

  Her er de viktigste gebyrene du bør kjenne til:

  1. Spread. Forskjellen mellom markedsprisen og hva du som trader betaler. Utgjør gjerne et sted mellom 0,2 – 0,5 prosent av totalsummen.
  2. Rentekostnad. Handel med giring innebærer å låne penger fra platformen, som deretter brukes til å trade for mer enn kontobalansen. For dette krever meglerne betaling i form av en daglig rentesats. Rentestolen avhenger av hvilken krypto som trades, tidslengde og bruk av giring.
  3. Aktivitetsgebyr. Noen steder må du betale et månedlig gebyr dersom kontoen forblir inaktiv.

  Hva er maks giring for krypto trading?

  Reglene for giring (leverage) fastsettes av EU sitt overvåkningsorgan for finansielle tjenester, kalt ESMA. Grensen fastsettes i henhold til volatilitet. Ettersom krypto er såpass volatilt har det også en lavere maksgrense på 2:1. Altså at det er mulig å trade krypto med inntil det dobbelte av hva som står disponibelt på konto.

  I motsatt ende finner vi valuta-trading, som har en maksgrense på 1:30, ettersom valutakurser har svært lav volatilitet sammenlignet med andre derivater.

  Tidshorisont

  Trading med kryptovaluta via derivater skiller seg også markant fra spothandel i form av hvor lenge investorer holder en posisjon åpen.

  Ved spothandel er gjerne målet å investere i krypto langsiktig, mens derivathandel passer best for kortsiktige handler på under én måned.

  Hedging ved trading

  Å hedge betyr å beskytte posisjonen sin mot et fall i verdi.

  Si at traderen eier en stor bitcoin-posisjon, men tror at markedet kan falle markant fremover. I et slik tilfelle vil traderen inngå en short posisjon for å minimere potensielle tap.

  Målet med hedging er som regel å gå i null. Enda porteføljen taper verdi har man tjent penger via short posisjonen.

  Daytrading

  Et annet mål er å profitere på prissvingninger. Med krypto trading er det vanlig å bruke ulike verktøy slik som TweetDecks og Reuters, for å følge med på nyhetsutviklingen. Det skjer ofte at nyheter påvirker markedet negativt.

  Et eksempel er saken om at den amerikanske staten saksøkte en internasjonal børs.

  Her vil krypto-tradere kunne gå inn i markedet og shorte børsens egen token, da gjerne med leverage for å profitere på en kortsiktig prisutvikling. Praksisen med rask trading kalles ofte for daytrading.

  Eksempel: Vi velger å trade krypto via en short-kontrakt med 2:1 margin for 50 000 kroner. Deretter faller prisen med 10 prosent. Ettersom marginhandelen gir 100 000 kroner eksponering vil profitt tilsvare 10 000 kroner (justert for gebyr).

  Fordeler og ulemper med trading

  Krypto trading med CFD-kontrakter har sine egne unike fordeler og ulemper.

  Tradere bør gjøre seg godt kjent med disse før de åpner posisjoner slik at risiko kan behandles på en forsvarlig måte.

  Fordeler

  Krypto trading har visse unike fordeler sammenlignet med ordinære markedsplasser.

  For det første er det vesentlig billigere å åpne en posisjon. Norske spotbørser vil gjerne kreve et sted mellom 0,7 og 1 prosent i gebyr per handel. I tillegg betaler du ekstra fordi du ikke alltid mottar markedskurs, slik at totalen kan ende opp på rundt 1,25 prosent av beløpet det omsettes for.

  Med et krypto derivat betales en fast spread per handel som utgjør en brøkdel av børsenes gebyr.

  I tillegg er det et nyttig verktøy for å håndtere prisrisiko. Forklart på en annen måte – med krypto trading kan man hedge risiko ved å åpne posisjoner som svinger begge veier. Det gjør at porteføljen balanseres på en mer optimal måte, særlig i perioder med stor markedsuro.

  La oss si at du eier en større kryptoportefølje som er kjøpt i spotmarkedet. Nå tror du at prisene vil falle, og leter etter en måte å beskytte verdien til porteføljen. Da kan du åpne en short-posisjon via et krypto-derivat.

  Ved å bruke giring behøver du kun 50% av påløpende verdi til spotporteføljen. Ved å holde posisjonen åpen i en kortere periode kan du beskytte deg mot markedsuro.

  Viktige ulemper

  Det bør fremheves at krypto trading med CFD og andre typer derivater medfører en betydelig risiko sammenlignet med vanlig spothandel.

  Volatilitet er den første utfordringen, gitt at krypto er kjent for å være svært volatilt sammenlignet med andre aktivaer. Prissvingninger på 10-20 prosent om dagen er ikke uvanlig, noe som kan påføre porteføljen din betydelige tap over kortere perioder.

  Ifølge EU-regelverket skal meglere stenge posisjoner hvis det benyttes giring og kontrakten(e) faller med 50 prosent i verdi. Det kalles en margincall og er en kjent risiko ved derivathandel. Da går hele investeringen tapt.

  En annen risiko er at krypto CFD-er koster en god del penger i form av renter når posisjoner holdes åpne over lengre perioder. Meglere krever renter hver dag og det vil over tid bli snakk om betydelige summer.

  Dessverre er det også en bransje som preges av en del uærlige aktører som utgir seg for å være regulerte enheter. Disse opererer gjerne utenfor Europa, i jurisdiksjoner med mangelfullt regelverk.

  Oppsummert kan vi si at risikoen først og fremst er at kunder ikke fullt forstår produktet de handler. Krypto trading med CFD-derivater kan være svært komplekst og det er viktig å sette seg nøye inn i detaljene på forhånd.

  Ulike typer kryptovaluta derivater

  Her gjør vi en kort gjennomgang av de ulike kryptoderivatene som finnes.

  Futures

  En futures kontrakt er en avtale mellom to parter om å kjøpe, samt levere en vare til et forhåndsavtalt tidspunkt og pris. Det er et derivat ettersom verdien av kontrakten henter sin verdi fra et underliggende aktiva, i dette tilfellet kryptovaluta.

  Med en krypto future avtaler du å selge eller kjøpe en kryptovaluta og tjener penger dersom prisen enten er høyere eller lavere på leveringstidspunktet, avhengig av hvilken side du har inntatt.

  En viktig forskjell i kryptomarkedet for derivater er at futures som oftest ikke innebærer fysisk levering, men at oppgjøret vil skje i form av kontanter. I tillegg kreves det ingen renter for å vedlikeholde posisjonen.

  Krypto CFD

  En krypto CFD er en differansekontrakt som fungerer på tilnærmet samme måte som en future. Hovedforskjellen er at krypto CFD-er krever daglige rentebetalinger for å holdes åpne, pluss at du ikke handler på en åpen markedsplass. Kontrakten inngås i stedet direkte med megleren.

  Med en krypto CFD får du som oftest tilgang på et større utvalg av krypto, sammenlignet med futures.

  En annen viktig forskjell er måten en krypto CFD behandles på oppgjørstidspunktet, da oppgjør alltid skjer i kontanter.

  Opsjoner

  Opsjoner er en annen form for krypto trading. Det har visse likheter med en en future, der to parter blir enige om å kjøpe eller selge underliggende til en forhåndsbestemt pris og dato.

  Med en krypto opsjon blir forskjellen at kjøper og selger ikke er påkrevd å gjennomføre handelen ved utløp av tidsperioden. Kontrakten kan derfor omsettes fritt og selges til tredjeparter.

  En annen viktig forskjell er at krypto opsjoner ikke krever daglige renter for vedlikehold.

  Forward

  Å trade krypto via en forward er mindre vanlig og nærmest alltid forbeholdt profesjonelle investorer. Hovedforskjellen er at en forward handles OTC (over-the-counter). Altså privat og direkte mellom partene, uten at noen markedsplass garanterer for oppgjøret.

  Her inngås en kontrakt på lik linje med en future, som igjen er juridisk bindene. Som et derivat er det høyere risiko forbundet med forwards, gitt at de ikke omsettes via regulerte tredjeparter. For eksempel kan en av partene få betalingsproblemer, som igjen fører til at kontrakten ikke kan håndheves i henhold til de finansielle vilkårene.

  Med en krypto forward kan partene også ofte inngå løpende avtaler med andre tradere, noe som betyr at omfanget og kompleksiteten rundt avtalen øker. Ved uoverensstemmelser må tvisten rettsbehandles, noe som kan medføre vesentlige merkostnader. Av den grunn er ikke forward-kontrakter noe som benyttes av private kryptotradere.

  Derivater oppsummert

  Her følger en kort oppsummering av ulike derivater som kan benyttes for å trade krypto.

  Krypto trading (derivat)Krever renter?Har utløpsdato?Motpart
  FuturesNeiJaTradere
  Krypto-CFDJa (daglig)Nei (evigvarende)Megler
  OpsjonerNeiJaTradere
  ForwardNeiJaPrivat (OTC)
  Back