»  Guider  »  Krypto Trading

Krypto Trading

Profesjonell krypto trading har noen unike fordeler. Slik fungerer det i praksis.

Lars Gundersen
calendar 04,januar 2024
krypto trading på mobil

Kryptotrading har økt i popularitet de siste årene. Produktene gir investorer bedre beskyttelse enn kjøp hos vanlige kryptobørser og likebehandles rent juridisk med investeringer i aksjer, opsjoner og øvrige finansielle instrumenter.

Kort forklart

Produktene gir deg identisk finansiell eksponering mot kursutviklingen der selve handelen fungerer på samme måte som hos en børs.

Forskjellen er at eventuell profitt utbetales kontant når posisjonen lukkes. Av den grunn kalles det også for indirekte handel.

De viktigste kjennetegnene:

 • Meglere er strengt regulert med krav om lisens, inkludert registrering hos Finanstilsynet.
 • Kundeinnskudd er forsikret.
 • Har langt flere markeder enn børser, inkludert kryptoindekser.
 • Eneste regulerte måten tradere kan åpne posisjoner både long og short.
 • Tillater leverage opptil 2:1, også kjent som marginhandel. Det betyr at du får opptil dobbel eksponering mot kursutviklingen.
KRYPTO CFD
eToro
Best utvalg: Trade 50+ kryptopar
• Tillater både short og long posisjoner
• Bruk leverage (giring) opptil 2:1
• Avanserte verktøy og funksjoner for analyse
Registrert hos Finanstilsynet og CySEC (109/10)

Annonse: CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 76% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.

IG
Trade 15 kryptopar via CFD
• Gå short og long
• Bruk leverage (giring) opptil 2:1
• Registrert hos Finanstilsynet og BaFin (148759)

Annonse: CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos IG. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.

Eksempel på trading

Vi åpner en CFD kontrakt for 10 000 kroner og prisen stiger med 10 prosent. Da vil profitt tilsvare 1 000 kroner. Forskjellen er at profitt utbetales kontant, fremfor at den realiseres ved å selge underliggende instrument til en høyere pris. Det samme gjelder hvis prisen faller med 10 prosent. Da reduseres kontantbalansen med tilsvarende prosentandel.

Merk: Profitt er aldri garantert og det er mulig å tape et tilsvarende beløp hvis markedet beveger seg i mot posisjonen.

Krypto trading via CFDer er den eneste regulerte måten å innta short posisjonering, der traderen profiterer ved markedsnedgang. Her ser du utviklingen til en BTC kontrakt.

Hos børser vil de ikke vise hvilke gebyrer du har betalt når du åpner handelen. Her vil det derimot vises ved at posisjonen står i rødt når du åpner handelen.

Gebyret kalles for spread, og utgjør ofte kun én tiendel av hva børsene krever innledningsvis. På samme måte som futures/swap kontrakter hos børsene vil det koste renter over tid å holde en posisjon åpen ved krypto trading.

Det illegges et gebyr hvert døgn så lenge posisjonen holdes åpen. Dette kalles for en funding fee, noe vi går nærmere inn på senere.

I de neste avsnittene ser vi nærmere på hva som kreves for å sette opp konto for krypto trading, samt en posisjon.

Steg for å begynne med krypto trading

Forventet tid: 2-5 minutter.

1. Åpne konto

 • Register ny bruker med navn, epost adresse, brukernavn og passord.
 • Godta vilkårene for bruk av tjenesten.
 • Verifiser epost adressen din og telefonnummer.

Hos noen meglere må du velge hvilken type konto du ønsker. Nedenfor ser du et eksempel.

Eksempel på åpning av konto hos IG Markets, en megler som tilbyr tjenester i Norge.

2. Verifiser deg

Typisk kan du vente med verifisering inntil du har handlet for over 20 000 kroner, enda noen meglere krever umiddelbar ID verifikasjon.

Som en del av verifiseringen må du oftest oppgi:

 • Personnummer
 • Telefonnummer (inkludert landskode)
 • Nasjonalitet
 • Hvorvidt du også er statsborger i et annet land
Eksempel på skjema hos et meglerhus for kundeopplysning ved verifikasjon av ID.

3. Oppgi økonomiske opplysninger

Meglere som tilbyr kryptovaluta trading innad i EU er lovpålagt å kontrollere finansielle opplysninger til alle som oppretter konto.

Hva de spør om:

 • Din årlige inntekt.
 • Størrelsen på eventuelle oppsparte midler.
 • Hvor pengene dine stammer fra (for eksempel jobb, arv eller investeringer).
 • Hvorvidt du er i fast arbeid.

4. Svar på spørsmål om erfaring

Meglere er også påkrevd å spørre deg hvilken erfaring du har med å trade finansielle produkter.

Her ser du hvilken type spørsmål du kan forvente.

5. Kontroll av risikoforståelse

Meglerhuset må til slutt sjekke at du innehar nødvendig kunnskap om krypto trading, CFD-er og annen derivathandel. Spørsmålene vil være relatert til risiko og finansielle utfall. Dette er noe de er påkrevd å gjøre av ESMA, som er EU sitt overordnede tilsyn for finansielle tjenester.

Målet er å sjekke at kunder har nødvendig forståelse av risikoen som følger med produktene.

6. Sett inn penger

Så fort kontoen er verifisert kan du gjøre ditt første innskudd. Sett inn pengene du vil bruke til å trade krypto. Du kan velge mellom debetkort, kredittkort, PayPal og bankinnskudd.

Eksempel på tilbudet av betalingsmetoder hos et meglerhus.

7. Trade krypto

Gå til hovedområdet på plattformen og velg kryptovaluta som ønsket marked. Merk at noen meglere kan tilby både ekte krypto, såvel som trading via CFD-er eller andre derivater. Det beste valget er CFD-kontrakter, som gir tilgang til avanserte funksjoner.

Åpne ønsket kontrakt og velg om du vil gå long eller short. I noen tilfeller vil disse hete KJØP eller SALG, hvis tjenesten tilbys på norsk. Her kan du samtidig spore ønsket leverage.

Trading funksjoner

Dette bør du vite om ulike trading-funksjoner.

 • Ordre: Samme som markedsordre. Du åpner kontrakten til beste tilgjengelige markedspris.
 • Betingede ordre: Bruk denne for å sette ønsket pris på egenhånd, en såkalt limit ordre.
 • Selg: Selg betyr at du tror prisen vil falle. Er det samme som å inngå en short posisjon.
 • Kjøp: Du tror prisen vil stige. Det samme som å inngå en long posisjon.
 • Størrelse (USD): Vi kjøper 0,01 kontrakter som er minstebeløpet. Posisjonen koster 483 kr å åpne. Kryptomarkedet handles i USD.
 • Stop (loss): Vi har satt tapsgrensen manuelt til 1000 basispunkter (10 prosent) lavere enn kjøpsprisen. Det er maksbeløpet vi er villige til å risikere.
 • Gebyr: Omtales som indikative kostnader ved åpning. Hva du betaler i gebyr for å åpne kontrakten.
 • Info: Her finner du relevant informasjon om kontrakten.
 • Daglig rentekostnad: Hva vi betaler for å holde kontrakten åpen hvert døgn.
 • Eksponering: Kontrakten benytter 2:1 leverage, som betyr at vi får x2 kjøpekraft sammenlignet med beløpet vi har tilgjengelig.

3. Følg utviklingen: Når ordren er fylt kan du følge utviklingen under posisjoner i fanen på venstre side.

Rød pil indikerer prisnivået der vi ønsker å selge posisjonen for å låse inn profitt. Dette er et viktig verktøy for de som driver med kryptovaluta trading.

Posisjonen er nå åpnet og vi kan følge verdien av kontrakten i nåtid.

Hva er krypto trading med CFD?

Krypto trading er et samlebegrep forbundet med derivathandel. Det kjennetegnes av kortsiktig handel i ulike kryptovaluta, med mål om å profitere på en bestemt kursutvikling.

Derivater er på sin side finansielle kontrakter som henter sin verdi fra et underliggende instrument. Begrepet stammer fra det engelske ordet derive, og i dette tilfellet henter kontraktene sin verdi fra ulike kryptovaluta.

De siste få årene har vært preget av en sterk vekst innen kryptotrading med derivater, ifølge Kapital.no. Tradingen skjer på flere måter, både via futures på Chicago Mercantile Exchange og via regulerte europeiske markedsplasser.

Den økte interessen skyldes flere forhold, inkludert en skepsis mot etablerte børser og enklere tilgang til derivatmarkedet hvor en krypto CFD er det mest brukte alternativet.

Via krypto trading får du som investor tilgang til en del avanserte funksjoner som ellers ikke finnes hos ordinære børser og markedsplasser.

Ta en krypto CFD som eksempel:

 • Giring: Muligheten til å trade med høyere eksponering enn beløpet som settes inn.
 • Shorting: En krypto short posisjon profiterer dersom prisene faller.

En krypto CFD skiller seg også ut ved at du inngår en avtale direkte med megleren fremfor andre private tradere.

Meglerne tjener penger på trading med kryptovaluta ved å kreve en spread sammenlignet med markedskursen, pluss renter på en åpen posisjon.

Hva koster det?

Kostnadene for å trade krypto gjennom CFD og andre derivater varierer mellom meglerne.

Her er de viktigste gebyrene du bør kjenne til:

 1. Spread. Forskjellen mellom markedsprisen og hva du som trader betaler. Utgjør gjerne et sted mellom 0,2 – 0,5 prosent av totalsummen.
 2. Rentekostnad. Handel med giring innebærer å låne penger fra platformen, som deretter brukes til å trade for mer enn kontobalansen. For dette krever meglerne betaling i form av en daglig rentesats. Rentestolen avhenger av hvilken krypto som trades, tidslengde og bruk av giring.
 3. Aktivitetsgebyr. Noen steder må du betale et månedlig gebyr dersom kontoen forblir inaktiv.

Hva er maks giring for krypto trading?

Reglene for giring (leverage) fastsettes av EU sitt overvåkningsorgan for finansielle tjenester, kalt ESMA. Grensen fastsettes i henhold til volatilitet. Ettersom krypto er såpass volatilt har det også en lavere maksgrense på 2:1. Altså at det er mulig å trade krypto med inntil det dobbelte av hva som står disponibelt på konto.

I motsatt ende finner vi valuta-trading, som har en maksgrense på 1:30, ettersom valutakurser har svært lav volatilitet sammenlignet med andre derivater.

Tidshorisont

Trading med kryptovaluta via derivater skiller seg også markant fra spothandel i form av hvor lenge investorer holder en posisjon åpen.

Ved spothandel er gjerne målet å investere i krypto langsiktig, mens derivathandel passer best for kortsiktige handler på under én måned.

Hedging ved trading

Å hedge betyr å beskytte posisjonen sin mot et fall i verdi.

Si at traderen eier en stor bitcoin-posisjon, men tror at markedet kan falle markant fremover. I et slik tilfelle vil traderen inngå en short posisjon for å minimere potensielle tap.

Målet med hedging er som regel å gå i null. Enda porteføljen taper verdi har man tjent penger via short posisjonen.

Profitt

Et annet mål er å profitere på prissvingninger. Med krypto trading er det vanlig å bruke ulike verktøy slik som TweetDecks og Reuters, for å følge med på nyhetsutviklingen. Det skjer ofte at nyheter påvirker markedet negativt.

Et eksempel er saken om at den amerikanske staten saksøkte en internasjonal børs.

Her vil krypto-tradere kunne gå inn i markedet og shorte børsens egen token, da gjerne med leverage for å profitere på en kortsiktig prisutvikling.

Eksempel: Vi velger å trade krypto via en short-kontrakt med 2:1 margin for 50 000 kroner. Deretter faller prisen med 10 prosent. Ettersom marginhandelen gir 100 000 kroner eksponering vil profitt tilsvare 10 000 kroner (justert for gebyr).

Fordeler og ulemper med å trade krypto via CFD

Krypto trading med CFD-kontrakter har sine egne unike fordeler og ulemper.

Tradere bør gjøre seg godt kjent med disse før de åpner posisjoner slik at risiko kan behandles på en forsvarlig måte.

Fordeler

Krypto trading har visse unike fordeler sammenlignet med ordinære markedsplasser.

For det første er det vesentlig billigere å åpne en posisjon. Norske spotbørser vil gjerne kreve et sted mellom 0,7 og 1 prosent i gebyr per handel. I tillegg betaler du ekstra fordi du ikke alltid mottar markedskurs, slik at totalen kan ende opp på rundt 1,25 prosent av beløpet det omsettes for.

Med et krypto derivat betales en fast spread per handel som utgjør en brøkdel av børsenes gebyr.

I tillegg er det et nyttig verktøy for å håndtere prisrisiko. Forklart på en annen måte – med krypto trading kan man hedge risiko ved å åpne posisjoner som svinger begge veier. Det gjør at porteføljen balanseres på en mer optimal måte, særlig i perioder med stor markedsuro.

La oss si at du eier en større kryptoportefølje som er kjøpt i spotmarkedet. Nå tror du at prisene vil falle, og leter etter en måte å beskytte verdien til porteføljen. Da kan du åpne en short-posisjon via et krypto-derivat.

Ved å bruke giring behøver du kun 50% av påløpende verdi til spotporteføljen. Ved å holde posisjonen åpen i en kortere periode kan du beskytte deg mot markedsuro.

Viktige ulemper

Det bør fremheves at krypto trading med CFD og andre typer derivater medfører en betydelig risiko sammenlignet med vanlig spothandel.

Volatilitet er den første utfordringen, gitt at krypto er kjent for å være svært volatilt sammenlignet med andre aktivaer. Prissvingninger på 10-20 prosent om dagen er ikke uvanlig, noe som kan påføre porteføljen din betydelige tap over kortere perioder.

Ifølge EU-regelverket skal meglere stenge posisjoner hvis det benyttes giring og kontrakten(e) faller med 50 prosent i verdi. Det kalles en margincall og er en kjent risiko ved derivathandel. Da går hele investeringen tapt.

En annen risiko er at krypto CFD-er koster en god del penger i form av renter når posisjoner holdes åpne over lengre perioder. Meglere krever renter hver dag og det vil over tid bli snakk om betydelige summer.

Dessverre er det også en bransje som preges av en del uærlige aktører som utgir seg for å være regulerte enheter. Disse opererer gjerne utenfor Europa, i jurisdiksjoner med mangelfullt regelverk.

Oppsummert kan vi si at risikoen først og fremst er at kunder ikke fullt forstår produktet de handler. Krypto trading med CFD-derivater kan være svært komplekst og det er viktig å sette seg nøye inn i detaljene på forhånd.

Ulike typer kryptovaluta derivater

Her gjør vi en kort gjennomgang av de ulike kryptoderivatene som finnes.

Futures

En futures kontrakt er en avtale mellom to parter om å kjøpe, samt levere en vare til et forhåndsavtalt tidspunkt og pris. Det er et derivat ettersom verdien av kontrakten henter sin verdi fra et underliggende aktiva, i dette tilfellet kryptovaluta.

Med en krypto future avtaler du å selge eller kjøpe en kryptovaluta og tjener penger dersom prisen enten er høyere eller lavere på leveringstidspunktet, avhengig av hvilken side du har inntatt.

En viktig forskjell i kryptomarkedet for derivater er at futures som oftest ikke innebærer fysisk levering, men at oppgjøret vil skje i form av kontanter. I tillegg kreves det ingen renter for å vedlikeholde posisjonen.

Krypto CFD

En krypto CFD er en differansekontrakt som fungerer på tilnærmet samme måte som en future. Hovedforskjellen er at krypto CFD-er krever daglige rentebetalinger for å holdes åpne, pluss at du ikke handler på en åpen markedsplass. Kontrakten inngås i stedet direkte med megleren.

Med en krypto CFD får du som oftest tilgang på et større utvalg av krypto, sammenlignet med futures.

En annen viktig forskjell er måten en krypto CFD behandles på oppgjørstidspunktet, da oppgjør alltid skjer i kontanter.

KRYPTO CFD
eToro
Best utvalg: Trade 50+ kryptopar
• Tillater både short og long posisjoner
• Bruk leverage (giring) opptil 2:1
• Avanserte verktøy og funksjoner for analyse
Registrert hos Finanstilsynet og CySEC (109/10)

Opsjoner

Opsjoner er en annen form for krypto trading. Det har visse likheter med en en future, der to parter blir enige om å kjøpe eller selge underliggende til en forhåndsbestemt pris og dato.

Med en krypto opsjon blir forskjellen at kjøper og selger ikke er påkrevd å gjennomføre handelen ved utløp av tidsperioden. Kontrakten kan derfor omsettes fritt og selges til tredjeparter.

En annen viktig forskjell er at krypto opsjoner ikke krever daglige renter for vedlikehold.

Forward

Å trade krypto via en forward er mindre vanlig og nærmest alltid forbeholdt profesjonelle investorer. Hovedforskjellen er at en forward handles OTC (over-the-counter). Altså privat og direkte mellom partene, uten at noen markedsplass garanterer for oppgjøret.

Her inngås en kontrakt på lik linje med en future, som igjen er juridisk bindene. Som et derivat er det høyere risiko forbundet med forwards, gitt at de ikke omsettes via regulerte tredjeparter. For eksempel kan en av partene få betalingsproblemer, som igjen fører til at kontrakten ikke kan håndheves i henhold til de finansielle vilkårene.

Med en krypto forward kan partene også ofte inngå løpende avtaler med andre tradere, noe som betyr at omfanget og kompleksiteten rundt avtalen øker. Ved uoverensstemmelser må tvisten rettsbehandles, noe som kan medføre vesentlige merkostnader. Av den grunn er ikke forward-kontrakter noe som benyttes av private kryptotradere.

Derivater oppsummert

Her følger en kort oppsummering av ulike derivater som kan benyttes for å trade krypto.

Krypto trading (derivat)Krever renter?Har utløpsdato?Motpart
FuturesNeiJaTradere
Krypto-CFDJa (daglig)Nei (evigvarende)Megler
OpsjonerNeiJaTradere
ForwardNeiJaPrivat (OTC)
Back