»  Finans  »  Hva er en CFD?

CFD trading forklart

Kryptografen
calendar 05,august 2023
cfd trader

Vi så nærmere på hvordan handel med en CFD (differansekontrakt) fungerer i praksis.

CFD trading har fått et noe ufortjent dårlig rykte de siste årene, mye takket være medieoppslag som likestiller det med sjansespill. I realiteten er bildet mer nyansert.

Når vi testet produktet viste det seg å ha noen unike fordeler sammenlignet med andre finansielle produkter. Ett eksempel er muligheten til å innta både short og long posisjoner, til forskjell fra vanlige børser.

Med andre ord: En investor som tror markedet skal falle kan innta en CFD short posisjon i et aktiva, som vil profitere dersom et fall inntreffer.

En annen unik forskjell er at CFD-er tillater det som kalles for giring (kjent som leverage på engelsk). Regelverket for EU og EØS (som Norge er medlem av) fastsettes av ESMA, det overordnede europeiske tilsynet for finansielle tjenester.

De har fastsatt øvre maksgrenser for ulike aktivaklasser. Reglene er ment å beskytte investorer mot tap som følge av kraftige prissvingninger.

To eksempler er:

 • Krypto CFD-er: Maks 1:2 giring
 • Valuta CFD. Maks 1:30 giring.

En valuta CFD har høyere giring ettersom kursene har betydelig lavere volatilitet enn kryptovaluta.

Enkle fakta om produktet

Det stemmer at CFD-er medfører en risiko for tap, og at gebyrene i noen tilfeller kan være høye.

Vår erfaring er likevel at CFD trading kan være et nyttig verktøy når vi ønsker eksponering mot ulike aktiva, inkludert krypto. Mye avhenger av hvilken strategi vi valgte for handelen.

Tradere foretrekker ofte CFD handel fordi de får tilgang til et langt større utvalg av kontrakter.

Som et eksempel er det vanlig å finne alt fra 30-50 kryptokontrakter hos CFD-forhandlere, mens vanlige børser i Norge gjerne ikke har mer enn 15 stykk, maks.

Hos CFD forhandlere har de også ofte indekser, som gir eksponering mot større deler av markedet samtidig, fremfor enkeltkontrakter.

Hvor tilbys CFD trading?

CFD-markedet i Europa er strengt regulert, og det kreves egen lisens for å tilby salg av produktet.

Vi har testet flere tjenester som tilbyr CFD trading, og fant at det var relativt liten forskjell målt i gebyrer.

Hovedifferansen var brukervennligheten til hver platform, og hvor intuitiv tjenesten er å bruke. Blant de tjenestene vi så på, hadde markets.com den beste brukerflaten, både på mobil og vanlig PC.

Vi har skrevet mer om erfaringen vår med å kjøpe krypto CFD-er via tjenesten i en egen artikkel. Merk at den kun gjelder for krypto-kontrakter, enda prinsippene er de samme for resterende markeder.

Hva er CFD?

CFD er en forkortelse for contract for difference, altså en differansekontrakt.

Kontrakten gjenspeiler prisutviklingen for et underliggende aktiva, noe som kan inkludere kryptovaluta, råvarepriser, aksjer, ETF-er, råvarer og lignende. Når kursen går opp stiger også verdien av CFD-kontrakten, og vice versa.

 • En CFD passer best for kortsiktig handel, under 3 måneder av gangen. Det er også det eneste regulerte alternativet for tradere som ønsker å gå short i markedet.
 • CFD-er passer ikke for de som ønsker å kjøpe kryptovaluta eller andre enheter som de vil holde på over tid. Da er det bedre å bruke en vanlig børs/megler.

Hvor er CFD lovlig?

I Norge har vi tilgang til CFD trading gjennom medlemsskapet i EØS. Avtalen sier det skal være fri flyt av varer og tjenester innad i EU.

Av den grunn kan CFD selskaper tilby tjenester til nordmenn, så fremt de overholder EU-regelverket.

Finanstilsynet følger også regelverket til EUs verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) for CFD-trading, inkludert hvordan det kan markedsføres. Som et eksempel ble muligheten for å promotere CFD-kontrakter innskrenket i 2018, og Finanstilsynet var raske med å innføre en tilsvarende forskrift i Norge.

Klikk her for å lese mer om hva ESMA sier om produktet.

Et kart hentet fra Investopedia, viser gjeldende reguleringer for CFD trading. Merk at Norge er markert i grått, ettersom vi ikke har noen spesifikk lovgivning og heller følger ESMA sitt regelverk for EU/EØS.

CFD vs futures

En CFD er ikke det samme som en futures kontrakt. Forskjellen er at futures kontrakter inngås med en utløpstid, hvor aktivumet kjøpes til en forhåndsavtalt pris. En CFD har i teorien ingen utløpsdato og oppgjøret skjer alltid kontant (altså ved at man enten tjener eller taper penger).

For eksempel: Hvis du kjøper en kryptovaluta CFD og prisen stiger, så vil du bare motta betaling for differansen mellom kjøpspris og salgspris når du stenger kontrakten, fremfor å motta selve kryptovalutaen.

Når du kjøper en CFD, vil du ikke eie selve enheten. Du har derimot en identisk økonomisk eksponering, der du kan tjene og tape penger avhengig av hvilken retning kursen tar.

Nøkkelpunkter

 • CFD-er tillater giring, som lar tradere øke eksponeringen mot prissvingninger.
 • En CFD kontrakt har alltid et finansielt oppgjør og kan lukkes når du selv ønsker det. Ingen fysisk levering.
 • Lar investorer handle med giring (økt eksponering) og brukes gjerne for kortsiktige handler. Mye brukt i markeder for valuta og råvarer.

Forsikret

CFD-forhandlere må ha forsikring for å tilby tjenestene sine til europeiske kunder.

Som et eksempel: Finanstilsynets britiske motpart (Financial Conduct Authority) stiller som krav at alle CFD-forhandlere som tilbyr sine tjenester i landet må ha kundeforsikring tilsvarende 1 million pund. Det utgjør cirka 10 millioner norske kroner med gjeldende vekslingskurs.

Hensikten er å beskytte alle kunder økonomisk dersom CFD-forhandleren går over ende.

Vanlige spørsmål

Hvor mange CFD kontrakter kan jeg handle?

Hos de fleste CFD-forhandlere er antallet kontrakter begrenset til et sted mellom 500 til 2000 kontrakter.

Er CFD lovlig i Norge?

CFD er lovlig i Norge ettersom vi følger regelverket til det ESMA, som er det Europeiske tilsynet for finansielle markeder.

Hva er skatt på CFD?

Du betaler ordinær kapitalskatt på profitt ved CFD-trading. På samme måte kan du kreve fradrag på skattemeldingen ved tap. Les mer her.

Hva er CFD simulering?

CDF simulering er det samme som en demokonto. Du kan åpne en konto og bruke fiktive innskudd, slik at du lærer deg å trade på en god og forsvarlig måte.

Hva betyr TP?

TP i forbindelse med CFD-trading betyr å ta profitt. Altså at du stenger handelen og får overskuddet inn på konto.

Hva betyr SL?

SL betyr stop-loss, eller stopp-tap, oversatt til norsk. Du kan selv sette en maksgrense for hva du er villig til å tape på en CFD. Hvis kursen faller til grensen, vil platformen automatisk selge posisjonen.

Hva er teknisk analyse?

Teknisk analyse forbundet med CFD-trading er et analytisk rammeverk der tradere vurderer og analyserer markedsbevegelser basert på kursutvikling, salgsvolum og andre parametre.

Hva er giring?

Giring er den norske oversettelsen for leverage og betyr at du handler for et større beløp enn hva du har på konto. Det gir deg større eksponering, men øker også risikoen for tap ettersom du handler på margin.

Hva betyr P/L?

P/L betyr profit and loss, eller profitt og tap, oversatt til norsk. Den viser deg hvordan porteføljen har utviklet seg, og hvorvidt du har tjent eller tapt penger.

Fordelene med CFD trading

CFD trading har noen viktige fordeler som er verdt å gå gjennom.

Tillater giring

I Europa er det lov å kjøpe krypto med CFD-er som har en giring på 1:2, som igjen betyr at beløpet dobles. For mange tradere er det en viktig funksjon, gitt at de ønsker større eksponering mot prisutviklingen.

For andre aktiva kan det være mulig å gire investeringen opptil 1:25, noe som typisk kun gjelder for valutahandel.

CFD marginhandel
Legg merke til differansen mellom balansen og verdien av kontrakten. Her handler vi for 40103,46 kr, enda vi kun har 9702,01 kr på konto. Dette er et ekstremt eksempel, og det frarådes å handle med over 1:2 i margin. Klikk for å forstørre bildet.

Eksempel: Du har 5 000 kr som du ønsker å investere i Bitcoin, og tror at prisen vil gå opp betydelig. Med giring kan du doble denne investeringen, som betyr at du får 10 000 kr i eksponering.

Dette kalles for marginhandel, og er en relativt vanlig praksis også blant norske meglere. De låner ut penger til klienter som vil kjøpe valuta, aksjer og lignende med økt eksponering.

Ulempen er at du kan få en margin-call: Hvis du dobler eksponeringen vil du heller ikke tåle å tape mer enn 50 prosent av verdien før posisjonen stenges.

Long og short

Med CFD trading kan du gå både long og short.

Det er relativt vanskelig å gå short på utvalgte aksjer, ETF-er og lignende hos “vanlige” meglerhus, da det krever en ekstra godkjennelse å handle på margin. Hos CFD-forhandlere er dette tilgjengelig for alle tradere.

Med krypto CFD finnes det heller ingen andre regulerte selskaper som tilbyr denne løsningen.

CFD kosnader og gebyrer

Spread

CFD trading har en unik kostnadsstruktur. Den viktigste er det som kalles for spread.

I dette eksempelet ser du hva vi betaler i spread for å åpne en CFD posisjon i bitcoin. Spread utgjør differansen mellom kjøp og salgspris når vi åpner posisjonen.

cfd spread
Kjøpspris er $29025,90 mens salgspris er $28967,80. Det gir en CFD spread på $58,1. Klikk for å forstørre bildet.

Spørsmål og svar om CFD spread

Hvordan kalkulere CFD spread?

For å kalkulere spread må du trekke fra kjøpsprisen fra salgsprisen. Spread utgjør differansen mellom disse.

Hva utgjør spread vanligvis?

Ved CFD trading kan spread variere betydelig, avhengig av hvilke kontrakter du handler. Regelen er at desto mindre differanse det er mellom kjøp -og salgspris, desto bedre er det for deg som trader.

Hvorfor er det stor spread?

En stor spread, som prosentandel, kan indikere et par ting. Første alternativ er at kontrakten har lav likviditet, med få tradere. Det kan også bety at markedet er svært volatilt, med raske svingninger i prisen.

Gebyr for vedlikehold

Gebyrene for CFD trading vil avhenge av hvilke aktivum du handler. Et gebyr som ofte overses er det som kreves for vedlikehold av kontrakter. Her betaler du et gebyr hver dag for retten til å holde posisjonen åpen.

Typisk vil de kreve et sted mellom 2-3 prosent + gjeldende LIBOR (London Interbank Offered Rate). Sistnevnte er renten som bankene betaler for å låne penger seg i mellom. Denne renten vil kreves daglig, men fordelt over ett år.

 • Eksempel. I 2023 har LIBOR steget jevnt, og ligger nå omkring 5 prosent. I tillegg krever CFD selskapet en rente på 2 prosent, på toppen av dette.

Det betyr at posisjonen vil belastes en årlig rente på 7%. Det er faktisk betydelig lavere enn hva mange meglerhus krever for å handle på margin.

For å kalkulere daglig rentekostnad bruker vi formelen:

DR=B x R/365

 • Hvor DR er daglig rente
 • Hvor B er balansen
 • R er den årlige renten
 • 365 er antall dager i året

Med en balanse på kr 10000 og 7 prosent rente får vi:

((10000 x 0,07)/365)) = 1,9178.

For en posisjon på 10000 kr må vi altså betale rett under 2 kr per dag for å holde den åpen.

Øvrige gebyrer

Noen CFD-forhandlere vil kreve gebyr for å konvertere norske kroner til euro eller amerikanske dollar. De kan også kreve et gebyr for inaktivitet hvis du ikke bruker platformen over en viss tid, slik som 6 måneder.

Back