Ansvarsfraskrivelse for innhold og investeringer på Kryptografen

Kryptografen
06,mai 2019


Kryptografen er en nyhets- og opplæringsside med fokus på kryptovaluta, åpne blokkjeder og fintech. Informasjon som publiseres på Kryptografen.no har som formål å spre kunnskap om den teknologiske utviklingen, samt anvendelsen av kryptovaluta og åpne blokkjeder.

Alt innhold som publiseres er ment som informasjon, og intet innhold på våre nettsider utgjør eller skal forstås som en anbefaling til å foreta finansielle transaksjoner eller investeringer. Vi driver ikke finansiell rådgivning, og er ikke ansvarlig for brukernes tap i markedet.

Vi har gjort alle rimelige anstrengelser for å sikre at informasjonen på Kryptografen.no er tilgjengelig, korrekt og oppdatert, men tar forbehold om at tekniske problemer, feil og unøyaktig informasjon og kan forekomme. Vi har begrenset innflytelse over tilgjengeligheten og kvaliteten på informasjon eller tjenester fra tredjeparters nettsider som vi har integrert eller lenker til i vår tjeneste. Vi kan derfor ikke garantere at slike tjenester fungerer som forespeilet, og har ikke ansvar for din eksplisitte bruk av slike tjenester. Dersom du oppdager feil, ulovlig, støtende eller på annet vis skadelig innhold på slike tjenester bør du fortrinnsvis kontakte den ansvarlige bak tjenesten, men vi setter også pris på at du varsler Kryptografen hvis det er noe du mener vi bør se nærmere på.

For ordens skyld presiserer vi også at informasjon og saker publisert av Kryptografen ikke reflekterer Fennecs Media eller Kryptografens eget syn eller mening om det som publiseres, med mindre det eksplisitt kommer frem av teksten.

Investering i kryptovaluta og teknologiselskaper innebærer betydelig risiko. For å forstå hvilken risiko du utsetter deg for anbefaler vi at du utfører egne analyser og søker råd fra en uavhengig og godkjent finansiell rådgiver før du bestemmer deg for å handle. Investeringer har også skattemessige konsekvenser som du selv må ta ansvar for å undersøke og etterleve.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for utgifter, tap (både direkte og indirekte) eller skade som oppstår som følge av, eller på noen måte i forbindelse med, bruk av informasjon på Kryptografen.no. Brukerne er med andre ord fullt ut ansvarlig for egne investeringsaktiviteter.

Back