Kryptovaluta CFD

Vi foretok en detaljert gjennomgang av markedet for krypto CFD-er og i hvilke tilfeller produktet kan være det rette alternativet.

Lars Gundersen
Oppdatert 29,april 2024

Når vi testet produktet viste det seg å ha noen unike fordeler sett opp mot tradisjonelle spotkjøp. Blant disse er muligheten for å innta begge sider av en handel, giring samt forsikring av kundekonti. Til gjengjeld passer en krypto CFD utelukkende for de som ønsker mer kortsiktig eksponering, uten å eie det underliggende aktivaet over tid.

Vi har skrevet mer om erfaringen vår med å trade krypto via derivater i en egen artikkel. Merk at den kun gjelder for kryptovaluta baserte kontrakter, enda prinsippene er de samme for resterende markeder.

Snarveier

  Kort oppsummert:

  • Passer best for kortsiktig handel, under 2 måneder av gangen.
  • Kryptovaluta CFD passer ikke for å oppnå langsiktig eksponering grunnet kostnadsstrukturen. Da er det bedre å kjøpe det underliggende aktivaet.
  • Tillater giring (kjent som leverage på engelsk). Giring må ikke forveksles med marginhandel, ettersom sistnevnte kun innebærer å handle for mer enn kontobalansen, uten at selve posisjonen gires.
  • Regelverket i EU og EØS-sonen fastsettes av ESMA, det overordnede europeiske overvåkningsorganet for finansielle tjenester. Reglene håndheves av ulike lands finanstilsyn.
  • Tillater både short og long posisjoner. Investorer kan innta posisjoner på begge sider, avhengig av hvilken vei de tror markedet vil utvikle seg.

  Hvor tilbys CFD trading med kryptovaluta?

  Markedet for kryptovaluta CFD trading i Europa er strengt regulert og det kreves egen lisens for å tilby tjenesten innad i unionen, inkludert EØS-sonen.

  Det finnes over 100 CFD meglere i Europa alene, og langt flere hvis vi inkluderer selskaper som driver i gråsonen. Her siktes det til selskaper som er lisensiert i land utenfor Europa, med langt mer avslappede reguleringer. Derimot er det et lavere antall som tilbyr rene krypto CFD-er.

  Merk: Vi anbefaler deg å unngå forhandlere av krypto-CFD som mangler europeisk lisens.

  Når vi testet CFD-tjenester for kryptovaluta fant vi at det var store forskjeller mellom aktørene målt i gebyrer og utvalg av kontrakter. Andre faktorer spiller også inn, inkludert hvorvidt tjenesten tilbys på norsk.

  Regulerte meglerhus

  Her har vi listet opp 2 europeiske meglerhus som tilbyr kryptovaluta CFD-er i det norske markedet.

  eToro

  Basert på en objektiv vurdering mener vi at eToro er den beste tjenesten målt etter funksjonalitet, utvalg og gebyrstruktur. Her har vi oppsummert de viktigste punktene.

  • Best utvalg med over 80+ krypto CFD.
  • Forståelige gebyrer.
  • Avanserte funksjoner, inkludert både giring og shorting.
  • Tilbyr trading tjenester på norsk, til forskjell fra de fleste konkurrentene.

  ➤ Les vår omtale av eToro her

  IG Markets

  IG markets er et meglerhus med norsk filial, som driftes med en EU basert lisens. De er blant de største meglerhusene i verden, målt etter antallet kontrakter som tilbys. Fordelene er som følger.

  • Tilbyr BankID verifisering.
  • Norsk kundeservice (døgnåpen).
  • Tilbyr både krypto CFD-er og børswarrants.
  • Har en rekke avanserte funksjoner.

  Ulempen med å velge IG er at selve utvalget av kryptovaluta CFD er begrenset. For øyeblikket tilbyr de omkring 15 handelspar, som er relativt lavt.

  ➤ Les vår omtale av IG her

  Plus500

  Plus500

  Plus500 er et tredje alternativ. De var verdens første meglerhus som lanserte bitcoin baserte cfd kontrakter tilbake i 2013, og har i dag 24 kryptobaserte differansekontrakter.

  • Blant verdens største meglerhus med over 3000 kontrakter.
  • Solid utvalg av kryptobaserte kontrakter, men langt færre enn eToro.
  • Bruk avanserte funksjoner som shorting og leverage (maks 2:1).

  Hovefordelen med Plus500 er den avanserte platformen med et brukervennlig design. De tilbyr en demokonto med opptil 100 000 USD som lar de teste ut tjenesten på forhånd.

  ➤ Les vår omtale av Plus500 her

  Hva er en krypto CFD?

  Krypto CFD er finansielle kontrakter som følger prisen til ulike kryptovaluta. Rent juridisk er produktet strengt regulert og behandles likt som andre verdipapirer, derav aksjer, opsjoner og obligasjoner.

  Selve begrepet CFD er en forkortelse for contract for difference, oversatt til differansekontrakt på norsk. Det gir deg som kjøper indirekte eierskap til et underliggende verdipapir. Kontrakten gjenspeiler derfor prisutviklingen for et aktiva indirekte, noe som kan inkludere kryptovaluta, råvarepriser, aksjer, valuta, ETF-er og lignende. Når kursen går opp stiger også verdien av en kryptovaluta CFD-kontrakt, og vice versa ved prisnedgang.

  Det må ikke forveksles med tjenester i Norge som lar kunder kjøpe kryptovaluta direkte, der kunden selv kontrollerer eiendelen.

  CFD handel ble introdusert i Storbritannia i 1974, som en metode for å spekulere i prisutviklingen til gull med giring. Siden den gang har en rekke meglerhus introdusert sine egne produkter på markedet, innen alt fra kryptovaluta til ETF-er.

  Forsikring

  Kundekonti for kryptovaluta CFD må være forsikret i henhold til det europeiske lovverket, noe som ikke gjelder for visse aktører, for eksempel kryptobørser.

  Størrelsen på forsikringsbeløpet varierer i henhold til hvilket lands finanstilsyn en CFD megler er registrert hos. Som et eksempel har Storbritannias finanstilsyn (FCA) vedtatt at kundekonti må være forsikret for opptil 1 million pund, tilsvarende cirka 10 millioner norske kroner. Kypros har derimot satt grensen til 100 000 euro, som utgjør omtrent 1 million kroner.

  Hensikten er å beskytte alle kunder økonomisk dersom meglerhuset går over ende, litt på samme måte som bankinnskuddsgarantier.

  Giring maksgrense

  ESMA har fastsatt øvre maksgrenser for giring av ulike CFD-aktivaklasser. Reglene er ment å beskytte investorer mot tap som følge av kraftige prissvingninger.

  Som du ser nedenfor har krypto CFD-er den laveste tilgjengelige giringen, noe som skyldes at markedet for kryptovaluta er mer volatilt enn andre.

  Aktivaklasse (CFD)Giring tillatt
  Valuta med høy omsetning30:1
  Valuta med lav omsetning20:1
  Gull og store indekser20:1
  Mindre indekser10:1
  Råvarer (ekskludert gull)10:1
  Aksjer5:1
  Kryptovaluta2:1
  En CFD knyttet til valutakurser tillater høyere giring ettersom valuta har betydelig lavere volatilitet enn kryptovaluta. Kilde: Esma.europa.eu.

  Er kryptovaluta CFD-er lovlig å handle i Norge?

  Handel i krypto CFD-er er lovlig i Norge grunnet medlemsskapet i EØS. Avtalen sier det skal være fri flyt av varer, tjenester og personell innad i EU. Av den grunn kan meglerhus tilby differansekontrakter basert på kryptovaluta til nordmenn, såfremt de overholder gjeldende reguleringer.

  Finanstilsynet følger også regelverket til EUs verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) for denne typen handel, inkludert hvordan det kan markedsføres. Som et eksempel ble muligheten for å promotere differansekontrakter innskrenket i 2018, og Finanstilsynet var raske med å innføre en tilsvarende forskrift i Norge. Begrensningene ble senere opphevet.

  Klikk her for å lese mer om hva ESMA sier om produktet.

  Et kart hentet fra Investopedia, viser gjeldende reguleringer for CFD trading. Merk at Norge er markert i grått, ettersom vi ikke har noen spesifikk lovgivning og heller følger ESMA sitt regelverk for EU/EØS. Siden kartet ble publisert har blant annet Spania valgt å ulovliggjøre produktet.

  Kryptovaluta CFD vs. futures

  En differansekontrakt er ikke det samme som en futures kontrakt. Forskjellen er at futures kontrakter avtales med en utløpstid, hvor underliggende kjøpes til en forhåndsavtalt pris.

  Videre har en kryptovaluta CFD i teorien ingen utløpsdato og oppgjøret skjer alltid kontant, altså ved at man enten tjener eller taper penger. Med en futures vil kjøper motta en fysisk vare, for eksempel i form av hvete eller korn.

  Hvis du kjøper en råvarebasert CFD og prisen stiger, da vil du kun motta betaling for differansen mellom kjøpspris og salgspris når du stenger kontrakten, fremfor å motta selve råvaren.

  Med en kryptovaluta CFD omsettes altså ikke det underliggende aktivaet og det vil heller ikke leveres i fremtiden (til forskjell fra en future). Investoren har derimot identisk økonomisk eksponering og kan tjene eller tape penger avhengig av hvilken retning kursen tar.

  Nøkkelpunkter

  • Kontoer hos europeiske CFD meglerhus er forsikret. Beløpet varierer.
  • ESMA setter grenser for tillatt giring for hver aktivaklasse iht. volatilitet. Kryptovaluta er begrenset til 2:1 giring.
  • Differansekontrakter er lovlige å tilby i Norge, gjennom vårt EØS medlemsskap.
  • Gjøres opp kontant og kan lukkes når du selv ønsker det.
  • Ingen fysisk levering.

  Fordelene med å trade en krypto CFD

  En kryptovaluta CFD har noen unike fordeler som er verdt å gå gjennom.

  Tillater giring

  Til forskjell fra vanlig handel i verdipapirer kan en krypto CFD tilbys med giring.

  Enkelt forklart: Med giring inntar du en posisjon som er større enn beløpet du har stilt til disposisjon.

  Eksempel: En investor har 100 000 kroner stående hos en megler og ønsker å satse på én type kryptovaluta. I henhold til regelverket kan investoren få opptil 2:1 eksponering, noe som betyr at eksponeringen totalt blir 200 000 kroner.

  For mange investorer er giring en viktig funksjon ettersom de ønsker større eksponering mot prisutviklingen. Ulempen er at det medfører betydelig risiko.

  Eksempel krypto CFD
  Eksempel på en krypto CFD kontrakt inngått med 2x (2:1) giring. Legg merke til at den åpner en short posisjon, fremfor long eksponering. Posisjonen tilsvarer en verdi på cirka 23 000 kr, enda kontoen kun har 11 500 kr i balanse.

  Giring kan være et nyttig verktøy, gitt at det brukes forsiktig og kombineres med en strategi for å minimere tap. Meglerhusene har noe som kalles for en stop-loss funksjon som gjør det mulig å sette en tapsgrense på forhånd. Skulle verdien på ordren falle under den fastsatte stop-loss grensen vil programmet automatisk stenge handelen.

  Handle begge veier

  Ved hjelp av en kryptovaluta CFD kan du innta begge posisjoner av kursutviklingen, altså både long og short.

  Det er ikke mulig å gå short på utvalgte kryptovaluta hos vanlige meglerhus. Det er mulig å benytte spesielle girede Krypto ETF-er, men disse har svært begrenset utvalg (målt etter kryptovaluta som tilbys).

  Long fungerer på samme måte som spothandel, hvor forskjellen er indirekte eierskap. Det vil si at posisjonen øker i verdi dersom prisen til kryptovalutaen stiger.

  Med en short vil kontrakten profitere dersom prisen faller under inngangsprisen, minus gebyrer.

  Risiko

  Krypto CFD er komplekse instrumenter og det følger med vesentlig risiko for de som spekulerer med produktet.

  Her har vi listet opp de viktigste risikofaktorene.

  Margin-call

  Den største risikoen følger med å gire en kryptovaluta posisjon. Det innebærer å låne penger fra platformen for kortsiktig handel. Problemet oppstår når verdien på et aktiva utvikler seg i negativ retning.

  Gitt at posisjonen benytter lånte penger vil megleren også måtte stenge den hvis traderen har tapt en viss prosentandel. Ifølge ESMA skal meglerhus stenge posisjoner som har tapt 50 prosent av verdien.

  Eksempel: Det åpnes en long CFD posisjon i en kryptovaluta verdt 50 000 kroner. Av disse har investoren selv bidratt med 25 000 kroner. Med 2:1 giring vil kontrakten måtte stenges dersom kursen faller med 50 prosent. Hvis prisen faller med 20 prosent vil det tilsvare 10 000 kr i tapt kapital, når vi regner både innskutt kapital multiplisert med giring (2:1).

  Denne risikoen er det mange tradere som overser som nybegynnere, og det er en viktig årsak til at bransjen har fått en del negativ mediedekning. Løsningen er å bruke mindre giring som andel av porteføljen, samt mitigere risiko ved å sette stop-loss nivåer underveis.

  Løpende kostnader

  Som vi har nevnt tidligere i artikkelen passer det kun med en krypto CFD over kortsiktige perioder. Grunnen til dette er at det kreves rentebetaling for å holde posisjonen åpen. I eksempelet ovenfor kan du se at posisjonen vil kreve en daglig rentebetaling på 44,09 kroner. Det utgjør 0,38 prosent om dagen.

  Rentene ligger på linje med hva andre meglerhus krever og vil kunne stige i takt med styringsrenten pluss etterspørselen etter kontrakten.

  Utfordringen er at rentekostnadene trekkes fra investorenes kontobalanse og kan utgjøre en betydelig sum hvis posisjonen holdes åpen over lang tid. Som et resultat øker risikoen for å få en margin-call dersom det ikke fylles på mer penger.

  Ergo: En posisjon med en krypto CFD bør ikke holdes åpen lenger enn maks 1 til 2 måneder for å minimere rentekostnadene.

  Gebyrer og kostnader

  Kryptovaluta CFD-er krever også andre gebyrer. Størrelsen på gebyrene varierer mellom hvert meglerhus, men de fleste krever følgende:

  Spread

  CFD trading i kryptovaluta har en unik kostnadsstruktur hvor den viktigste kalles for spread. I dette eksempelet ser du hva vi betaler i spread for å åpne en posisjon via en CFD knyttet til kryptovalutaen Monero.

  Spread utgjør 50,46 dollar av posisjonen, som igjen er differansen mellom kjøps og salgskursen. Her bør det fremheves at spreaden øker i takt med størrelsen på posisjonen vår. Vi kjøper 25 kontrakter med krypto CFD-er, så spreaden må deles på dette antallet.

  Da ender vi opp med cirka 2 dollar spread per kontrakt, eller det som tilsvarer 20 kroner.

  Hvordan kalkulere spread på en kryptokontrakt?

  For å kalkulere spread må du trekke kjøpsprisen fra salgsprisen og multiplisere med antallet kontrakter du vil kjøpe. Spread utgjør differansen mellom disse.

  Hva er en vanlig spread?

  For en kryptovaluta CFD kan spread variere betydelig, avhengig av hvilken kontrakt det er snakk om. Regelen er at desto mindre differanse det er mellom kjøp -og salgspris, desto høyere likviditet er det i markedet.

  Hvorfor er det stor spread på differansekontrakten?

  En stor spread som prosentandel kan indikere et par ting.

  Første alternativ er at kontrakten har lav likviditet, med få tradere. Det kan også bety at markedet er svært volatilt, med raske svingninger i prisen. Megleren kan i sistnevnte tilfelle bruke en høyere spread for å beskytte seg mot store og raske tap.

  Gebyr for vedlikehold (rente)

  Et gebyr som ofte overses med en krypto CFD er det som kreves for vedlikehold av kontrakter. Her betaler du et gebyr hver dag for retten til å holde posisjonen åpen.

  Typisk vil de kreve et sted mellom 2-3 prosent + gjeldende LIBOR (London Interbank Offered Rate). Sistnevnte er renten som bankene betaler for å låne penger seg i mellom. Denne renten vil kreves daglig, men fordelt over ett år.

  • Eksempel. I 2024 har LIBOR fortsatt å stige, og ligger nå omkring 5,5 prosent. I tillegg krever meglerhuset en rente på 2-3 prosent, på toppen av dette.

  Det betyr at posisjonen vil belastes en årlig rente på minst 8 prosent. Det er faktisk betydelig lavere enn hva mange meglerhus krever for å handle på margin.

  For å kalkulere daglig rentekostnad bruker vi formelen:

  DR=B x R/365

  • Hvor DR er daglig rente
  • Hvor B er balansen
  • R er den årlige renten
  • 365 er antall dager i året

  Med en balanse på kr 10000 og 7 prosent rente får vi:

  ((10000 x 0,07)/365)) = 1,9178.

  For en posisjon på 10 000 kr må vi altså betale rett under 2 kr per dag for å holde kontrakten åpen. Merk at dette kan variere avhengig av hvilket meglerhus som benyttes, samt kontraktsmarkedet. Typisk vil kryptovaluta-baserte CFD-er kreve en høyere rente, særlig når det trades mer “eksotiske” typer.

  Kurtasje

  Kurtasje er navnet på gebyret som kreves for å åpne eller lukke en handel. I Norge ser man gjerne kurtasje ved kjøp av aksjer, obligasjoner og relaterte verdipapir. Meglerhus som tilbyr krypto CFD krever også kurtasje, enda størrelsen varierer.

  Øvrige gebyrer

  Noen meglerhus vil kreve gebyr for å konvertere norske kroner til euro eller amerikanske dollar.

  Meglere kan også ta et gebyr for inaktivitet hvis brukeren forblir inaktiv over lenger tid, slik som 6 måneder.

  Vanlige spørsmål og svar om kryptovaluta CFD

  Hvor mange krypto CFD kontrakter kan jeg handle?

  Hos de fleste meglerhus er antallet kontrakter begrenset til et sted mellom 500 til 2000 kontrakter per handel.

  Er krypto CFD lovlig i Norge?

  Krypto CFD er lovlig i Norge fordi vi følger regelverket til ESMA, som er det Europeiske tilsynet for finansielle markeder.

  Hva er skatt på CFD?

  Du betaler ordinær kapitalskatt på profitt ved CFD-trading. På samme måte kan du kreve fradrag på skattemeldingen ved tap. Les mer her.

  Hva er kryptovaluta CFD simulering?

  Simulering av en kryptovaluta CFD er det samme som å bruke en demokonto. Du kan åpne en konto og bruke fiktive innskudd, slik at du lærer deg å trade på en god og forsvarlig måte.

  Hva betyr TP?

  TP i forbindelse med CFD-trading betyr å ta profitt. Altså at du stenger handelen og får overskuddet inn på konto.

  Hva betyr SL?

  SL betyr stop-loss, eller stopp-tap, oversatt til norsk. Du kan selv sette en maksgrense for hva du er villig til å tape på en krypto CFD. Hvis kursen faller til grensen, vil platformen automatisk selge posisjonen.

  Hva er teknisk analyse?

  Teknisk analyse forbundet med differansekontrakter er et analytisk rammeverk der tradere vurderer og analyserer markedsbevegelser basert på kursutvikling, salgsvolum og andre parametre.

  Hva er giring?

  Giring er den norske oversettelsen for leverage og betyr at du handler for et større beløp enn hva du har på konto. Det gir deg større eksponering, men øker også risikoen for tap ettersom du handler på margin. For en krypto CFD er maks giring begrenset til 2:1, som gir dobbel eksponering.

  Hva betyr P/L?

  P/L betyr profit and loss, eller profitt og tap, oversatt til norsk. Den viser deg hvordan porteføljen har utviklet seg, og hvorvidt du har tjent eller tapt penger. P/L reflekterer alle betalte gebyrer, men viser som oftest ikke spread som må betales hvis posisjonen lukkes på nåværende tidspunkt.

  Back