Daytrading: Detaljert Guide

En innføring i daytrading, hvordan det gjøres, plattformene som brukes og tips til å lykkes.

Lars Gundersen
Oppdatert 31,mai 2024
Daghandel illustrasjon
Snarveier

  Daytrading er en unik, og i visse tilfeller, svært lukrativ nisje for de som mestrer det. Som regel tas avgjørelser på bakgrunn av spontane oppdateringer eller nyheter, som igjen fører til kortsiktige prissvingninger innen utvalgte verdipapirer.

  Målsetningen er å skvise ut en profitt via kortsiktige handler som åpnes og lukkes på én og samme dag. Merk at det aldri er noen garanti for å tjene penger på daytrading og at det medfører en risiko for tap.

  Her vil du lære om de fundamentale forholdene som daytrading baseres på. Noe av informasjon er basert på personlig erfaring.

  Du vil lære mer om følgende:

  • Plattformer for trading og nødvendige funksjoner
  • Hva daytrading er (inkludert regler for skatt)
  • Hvordan du finner en edge
  • Markeder for daytrading
  • Generell informasjon om risikohåndtering (med eksempler)

  Hvor kan man daytrade?

  Første steg er å bestemme hvor du ønsker å daytrade. Av praktiske årsaker anbefales det å velge ett meglerhus slik at alle handler og dokumentasjon ligger på samme sted (såfremt de tilbyr de markedene du ønsker å trade).

  En utfordring ved daytrading er gebyrene (kurtasjen) som kreves av norske meglerhus. De tar betalt alt fra 50 til 120 kroner per handel, noe som fører til skyhøye kostnader for de som handler hyppig.

  Som påpekt i en eldre artikkel fra Digi.no, er det nesten umulig å tjene penger hvis man bruker ordinære meglerhus, grunnet kurtasjekostnaden. Heldigvis finnes det en løsning, som er bedre tilpasset daytradere.

  Bruk et spesialisert meglerhus

  Løsningen er å gå via et spesialisert europeisk meglerhus (noe jeg selv har valgt). De har en prisstruktur som er langt bedre tilpasset kortsiktig handel, med et større utvalg av markeder.

  En viktig del av daytrading er bruken av derivater, som er essensielle for profesjonell handel. Det gir traderen identisk eksponering mot kursutviklingen, men åpner for bruken av mer avanserte funksjoner som leverage (giring) såvel som shorting.

  Ved hjelp av giring kan man øke eksponeringen markant, avhengig av hvilken aktivaklasse det er snakk om. Som et eksempel tillates det hos spesialiserte EU meglere å gire aksjer med 5:1 hvis man daytrader ved hjelp av CFD-er.

  Personlig anbefaler jeg ikke en så høy bruk av giring, men for noen kan det være et viktig verktøy.

  Anbefalt
  eToro
  limg
  Kåret til Europas beste meglerhus
  (2024 – Forbes)
  Best for daytrading
  • 5000 aktiva: aksjer, råvarer, forex mm.
  • Bruk shorting, giring, copytrading
  • 200 000 norske kunder
  • Registrert hos Finanstilsynet & CySEC: lisens no. 109/10
  Plus500
  Best programvare: Fokus på design og brukervennlighet
  • 2800 kontrakter (CFD)
  Best for: Råvarer og forex
  • Regulert av CySEC, lisens no. 250/14.

  Eksempel: En daytrader spekulerer i aksjer basert på markedsinformasjon som deles via X/Twitter. En journalist publiserer et innlegg hvor det fremgår at et selskap er siktet for korrupsjon. Daytraderen tror dette vil føre til at kursen faller betydelig og åpner en short posisjon mot selskapet via derivater med opptil 5:1 giring.

  Mer om derivater

  Derivater er et essensielt verktøy for de med et seriøst ønske om å daytrade på fulltid. Daytradere bruker som oftest CFD-er, enda futures, opsjoner samt girede-ETF også vil klassifiseres under samme kategori.

  Som et eksempel vil en CFD (differansekontrakt) la deg bruke avanserte funksjoner som giring og shorting med langt flere markeder tilgjengelig. Ulempen er at posisjonene koster mer å holde åpne over tid.

  Når man åpner en posisjon med giring (for eksempel ved kryptovalutatrading) vil man betale et gebyr per dag man holder den åpen, pluss en spread sett opp mot markedskursen. Tenk på det som en rentebetaling, i bytte mot muligheten til å “låne” de verdipapirene som gires.

  Totalkostnaden avhenger av flere parametre, inkludert likviditet, volatilitet, meglerhusets egen prisstruktur og bruken av giring. Det kan også tilkomme øvrige gebyrer, hvis man holder posisjonen åpen over helgen.

  Derivater passer kun for kortvarige handler og bør aldri brukes som en langsiktig investeringsmetode. Produktene er kun ment for daytrading, hedging og andre typer trading hvor man går raskt inn og ut av markedet.

  Hva er daytrading?

  En trading strategi der et individ kjøper og selger (eller selger og kjøper) det samme verdipapiret gjennom en konto med etablert marginhandel i løpet av samme dag med mål om å profitere på små bevegelser i prisen.

  FINRA

  Daytradere handler hyppig, kortsiktig og med klare retningslinjer for hvordan de opptrer. Det er fundamentalt forskjellig fra vanlige investeringer, for eksempel i aksjer eller ETF-er. Sistnevnte innebærer som oftest en langsiktig investeringshorisont på 5 til 10 år, som ved sparing til pensjon, boligkjøp eller lignende.

  En daytrader vil typisk fokusere på en håndfull markeder som følges nøye mens traderen er våken. Der verdipapirmarkeder har vanlige åpningstider og holder stengt i helgene, vil daytradere gå via spesialiserte meglere som gir tilgang døgnet rundt.

  Daytrading er en fulltidsjobb som krever årvåkenhet, selvdisiplin med risikohåndtering og kunnskap. Vi går nærmere inn på dette i et senere avsnitt.

  I noen land er denne typen trading (samme dag) underlagt relativt strenge regler hvis man benytter marginhandel. I USA regnes man som en daytrader hvis man handler på margin og åpner/lukker minst 4 handler i løpet av 5 virkedager. For å kunne daytrade må kunden ha minst 25 000 dollar tilgjengelig, noe som tilsvarer rundt 250 000 kroner.

  I Norge er reglene mer avslappet, uten spesifikke krav til margin og kontobalanse. Det kommer blant annet av at Europa ikke har noen generelt forbud mot CFD-er (differansekontrakter), som involverer bruken av margin.

  Europeiske meglerhus kan fritt operere innad i Norge, såfremt de overholder kravene som stilles av ESMA (EU sitt sentraltilsyn for finansielle tjenester) og kravene i landet de opererer fra. De fleste EU-meglere er registrert og driftes fra land som Kypros, Tyskland og Storbritannia.

  Virksomhet og skatt

  Norge har et system for skatteklassifisering av trading i aksjer og verdipapirer der kategorien man tilhører avhenger av virksomhetens hyppighet, størrelse og varighet. Enkelt forklart vil en daytrader oftest klassifiseres som en egen virksomhet, noe som har viktige implikasjoner for hvordan man rapporterer inntektene til skatteetaten.

  Regnskapsbyrået BDO har skrevet en mer utfyllende analyse omkring skatt ved daytrading og når det klassifiseres som virksomhet. I korte ordelag vil de som hyppig trader og omsetter verdipapirer måtte registrere egen virksomhet. Man kan altså ikke rapportere inn et større antall aksjehandler via den personlige skattemeldingen.

  Som daytrader betalte man for regnskapsåret 2023 en skattesats på 37,84 prosent av overskuddet. På lik linje med ordinær virksomhet kan du kreve fradrag for tap og kostnader som er påløpt som en del av driften.

  Inntekt og profitt

  Daytrading er risikabelt og det vil aldri være noen garanti for at man tjener penger.

  Når det er sagt vil noen utvalgte daytradere kunne tjene svært gode penger over tid. Ett eksempel er den norske traderen Sven Egil Larsen som er kjent for å skvise ut store beløp i profitt via kortsiktige handler. I 2021 og 2022 tjente han henholdsvis 6 og 4 millioner kroner på virksomheten.

  Det er ingen offentlige tall som sier noe om hva daytradere i Norge tjener, men hvis vi ser til utlandet er det mulig å få et visst overblikk. WarriorTrading har tatt en titt på hva daytradere tjener i USA.

  Her fremgår det at den gjennomsnittlige årsinntekten for en daytrader ligger på 94 266 dollar, som tilsvarer rundt 950 000 kroner, i følge ZipRecruiter. Tallet er noe lavere enn hva Zippia oppgir, hvor de skriver at inntekten ligger på 116 895 dollar årlig, som er rundt 1,2 millioner kroner.

  Det er aldri noen garanti for at man vil tjene slike beløp på daytrading og man risikerer å tape penger. Det er heller ikke sikkert at disse tallene er sammenlignbare med norske daytradere som opererer på Oslo Børs.

  Risikohåndtering

  Risikohåndtering er en sentral del av daytrading. Tradere bruker aktivt forhåndsbestemte stop-loss ordre som stenger posisjoner hvis tapet overskrider et visst beløp. For å lykkes må man analysere og planlegge handler på forhånd, ved å forsøke forutsi ulike scenarioer som kan finne sted.

  Eksempel: En daytrader vil utnytte volatiliteten i det amerikanske markedet ved åpne en posisjon i VIX-indeksen via derivater. Traderen har en forutbestemt plan for å håndtere risiko og bestemmer S/L før posisjonen åpnes. Hensikten er å forminske tapet hvis teorien slår feil.

  Risikohåndtering er vanskelig, av psykologiske årsaker. Det ligger i menneskers natur å tenke at en tapsposisjon kan snu til profitt så lenge man holder den åpen lenge nok. Ergo må en daytrader ha god selvdisiplin og evne å holde seg til en planlagt strategi, uansett hva som skjer.

  Risiko må håndteres på forhånd. Det vil si at man legger klare retningslinjer for når man skal selge seg ut, og i hvilke tilfeller man holder posisjonen åpen. Dette må klargjøres på forhånd.

  Eksempel på daytrading

  Her ser du et eksempel på daytrading i oljeprisen. Du kan åpne en konto nedenfor der jeg anbefaler deg å teste ut demoversjonen først.

  En felle mange går i, er at de holder posisjonene åpne over lang tid. Grunnet rentebelastningen er det nærmest umulig å tjene penger på langsiktige posisjoner.

  Plus500
  Tilbyr demokonto
  Tilpasset daytrading
  • 2800 kontrakter via (CFD)
  • Regulert av CySEC, lisens no. 250/14. Registrert hos Finanstilsynet.

  Vi tror prisen på olje vil falle og åpner en short posisjon. Den vil enten tjene eller tape penger avhengig av hvilken retning oljeprisen utvikler seg.

  Vi kan bestemme parametre for trading og risikohåndtering før posisjonen åpnes.

  1. Stop loss: Maksimalt tap vi er villige til å risikere. Megleren stenger posisjonen automatisk.
  2. Åpningspris: Lar oss velge prisen vi betaler for å åpne posisjonen.
  3. Profitt: Lar oss lukke posisjonen ved et forhåndsbestemt profittnivå.
  4. Trailing stop: I det prisen stiger (i henhold til posisjonen du har åpnet) vil stopp-nivået automatisk justere seg i henhold til den nye prisen. Hvis posisjonen utvikler seg i negativ retning vil stopp-ordren derimot lukke posisjonen til forutbestemt pris.
  Daytrading med olje hos plus500
  Daytrading med olje er et relevant eksempel, gitt volatiliteten som oppstod i markedet i 2020 når Saudi Arabia åpnet kranene for å skvise ut amerikansk skiferolje.

  Legg merke til forskjellen mellom påkrevd margin og verdien av posisjonen. Margin er satt til cirka 430 000 kroner, mens posisjonen er verdt 4,3 millioner kroner.

  Det betyr at handelen gjøres med 10:1 giring. Dette er ikke noe som anbefales, men det viser hvordan daytradere kan gå tungt inn i visse posisjoner for å utnytte midlertidig volatilitet.

  Sett klare regler for inngangspris, salgspris og risiko før posisjonen åpnes. På den måten unngår du ubehagelige overraskelser og reduserer risikoen for tap.

  Den viktigste delen av risikohåndtering er å sette en stop-loss grense, som dikterer prisen når meglerhuset skal likvidere posisjonen. Da vet du at tapet ikke vil overskride grensen du har satt.

  Hvordan få en edge?

  Den viktigste delen av daytrading er å ha en edge, som vil si fordel på norsk. Du må vite noe som andre ikke vet, få informasjon tidligere enn andre eller klare å utnytte manglende effektiviteter i markedet.

  Eksempel på en edge

  Tweetdeck – X Pro

  Et verktøy jeg selv har brukt tidligere er det som kalles for TweetDeck (nå omdøpt til X-Pro). Det lar deg skrive inn nøkkelord som du ønsker å spore på tvers av Twitter, hvor du får en melding når begrepet nevnes i nye meldinger, for eksempel fra journalister.

  For å velge nøkkelord brukes det som kalles for Boolean Code, designet for å gi et ja/nei svar basert på parametre du selv har bestemt på forhånd. Fordelen med å bruke Tweetdeck (X-Pro) er at du kan “raffinere” ut resultater basert på en rekke forskjellige parametre. Det inkluderer blant annet:

  • Språk
  • Hvorvidt meldingen kommer fra en verifisert konto
  • Hvem som sender den ut
  • Nøkkelord og uttrykk

  Eksempel: Du følger aksjen til flyselskapet Boeing (ticker: BA). Som en del av dette har du valgt å sjekke twitter-meldinger fra utvalgte journalister på norsk og engelsk som kun inneholder aksje-tickeren, selskapsnavnet eller en variasjon av disse. Målet er å få raskere tilgang til markedsdata, slik at du kan åpne en kortsiktig posisjon før informasjonen er priset inn.

  Her er det viktig å være skeptisk til informasjonen som kommer ut. Som hovedregel kan man stole på det vestlige journalister skriver og legger ut, men det har også skjedd gjentatte ganger at journalister senere trekker tilbake informasjonen.

  Følg nyhetskanaler

  En annen metode som daytradere bruker utstrakt er sporingen av oppdateringer på nyhetssider. Selv har jeg brukt applikasjonen Distill for å følge med på nyhetsoppdateringer, blant annet via Wall Street Journal og New York Times.

  Distill lar deg også velge nøkkelord, samt parametre for hvilke oppdateringer som skal gis. En utfordring er at nyhetssidene bruker abonnementstilgang, som kan skape problemer hvis du ikke allerede har en betalt bruker.

  Eksempel: En finansavis publiserer en nyhet med lekkasjer fra sentralbankens siste diskusjoner om rentenivået. En daytrader åpner en posisjon, basert på en forventning om at markedet vil prise inn nyhetene.

  Her ser du et ferskt eksempel fra WSJ, hvor de skriver om Boston Beer som er i samtaler med en japansk kjøper.

  En daytrader som følger WSJ vil sannsynligvis ha inngått en posisjon i bryggeriselskapet, basert på nyheten (gitt at traderen var tidlig nok ute).

  Ikke overraskende steg verdien kraftig i løpet av kort tid. I teorien kunne en daytrader (som er kjapp nok), åpnet en posisjon med 5:1 giring i aksjen, gitt at den lå tilgjengelig hos meglerhuset.

  Selskapet hadde steget 22,33 prosent i verdi ved stengetid. Denne typen handler er klassiske for daytrading, hvor målet er å innta tidlige posisjoner på bakgrunn av markedsnyheter.

  Verdt å merke seg er at innholdet oftest ligger bak en betalingsmur. Sørg for å ha betalte brukere på plass på forhånd, slik at du kan lese innholdet i sin helhet. Husk i tillegg at alle abonnementer som brukes i øyemed av trading kan føres som utgifter på skattemeldingen.

  Nedenfor ser du noen anbefalte aviser og nyhetskilder:

  Fra utlandet

  • Wall Street Journal
  • Financial Times
  • Bloomberg

  Fra Norge

  • DN (Dagens Næringsliv)
  • E24
  • Finansavisen

  I tillegg finnes det flere spesialiserte nisjeaviser som kun skriver om utvalgte tema. Her er noen eksempler:

  • TradeWinds (shipping)
  • IntraFish (sjømat)

  Spesialiser deg på én bransje

  Som daytrader er det viktig å ha dyptgående kunnskap innen sektoren du handler i. Spesialisering er noe man oppnår over tid, ved å lese nyheter samt tilegne seg kritisk kunnskap for å kunne ta best mulig informerte valg.

  Et eksempel er de som daytrader aksjer med lav børsverdi. Disse er mer volatile gitt at det krever mindre kjøps og salgspress for å dytte kursen i én retning. Noen daytradere vil for eksempel spesialiserer seg på aksjer knyttet til bioteknologi, hvor de følger markedet tett eller spesifikke aksjer med eksponering mot naturbegivenheter eller politikk.

  Daytrading markeder

  Dette er de vanligste markedene for daytrading.

  Forex (valuta)

  Forex daytrading er det største markedet målt etter volum og domineres av større og mer profesjonelle “tradinghus”. Det er derimot en svært kompleks bransje som er vanskelig å forstå for nybegynnere. Forex markedet er et av de mest likvide i verden, med relativt stabile kurser sammenlignet med andre aktivaer.

  En forex daytrader åpner posisjoner som gjerne bruker høy giring, som i Norge tillates opptil 30:1. Det betyr at man kan satse 10 000 kroner av egen kapital men få en eksponering på opptil x30, som tilsvarer 300 000 kroner, som et eksempel.

  Å daytrade forex markeder anbefales ikke, med mindre du har dyptgående kunnskap om hva som driver markedet, kombinert med gode analytiske evner.

  Aksjer

  Muligens den mest populære metoden for daytrading blant amatører eller semi-profesjonelle investorer. Her handles enkeltaksjer med en kort tidshorisont, gjerne med giring. For daytrading med aksjer i Norge tillates det giring opptil 5:1, som gir fembdobbel eksponering.

  En undergruppe av aksjer er de markedene som følger indekser, for eksempel en gruppering med teknologiselskaper på Nasdaq. Daytradere kan spekulere i finansielle utfall for sektoren ved å åpne posisjoner i slike indekser. Det gjøres typisk på bakgrunn av mikroøkonomiske nyheter, for eksempel knyttet til rentenivået.

  Råvarer

  Daytrading med råvarer inkluderer gull, sølv og øvrige metaller samt råvareprodukter som olje og gass. For daytrading med gull i Norge tillates det bruk av leverage opptil 30:1, mens andre råmetaller er begrenset til 10:1. Grensen på 10:1 gjelder også for olje og gass.

  Råvarer er mer stabile enn aksjer, men det er vanskeligere å forstå markedsmekanismene på grunn av den globale handelsstrukturen.

  Ofte stilte spørsmål og Svar

  Hva er daytrading?

  En trading strategi der et individ kjøper og selger (eller selger og kjøper) det samme verdipapiret gjennom en konto med etablert marginhandel i løpet av samme dag med mål om å profitere på små bevegelser i prisen. Les mer her.

  Hvordan starte med daytrading?

  For å starte med daytrading må du tilegne deg kunnskap om ett eller flere marked(er), tilstrekkelig kapital, gjøre undersøkelser omkring prisbevegelser og velge en handelsplattform som tilbyr nødvendige verktøy. Lær om mitigering av risiko og lag en strategi.

  Hva er daytrading med aksjer?

  Daytrading med aksjer innebærer at du kjøper og selger én og samme aksje i løpet av samme dag. Her er det gjerne snakk om hurtige kjøp innen enkeltaksjer basert på ny markedsinformasjon om emisjoner, tallslipp eller grunnet teknisk analyse.

  Hvor mye må man skatte?

  Daytrading vil i de fleste tilfeller klassifiseres som næringsvirksomhet, noe som medfører at man må registrere et firma og sende inn en separat skattemelding ved årsslutt. For 2023 lå den effektive skattesatsen på 37,84 prosent, noe som ekskluderer utbytteskatt. Les mer her.

  Er det risikabelt?

  Daytrading er risikabelt, med sjanse for å tape betydelige beløp. De som lykkes har gjerne drevet med trading over flere år, og tilegnet seg kunnskap som gir de en edge. Nybegynnere bør opptre forsiktig og investere mindre beløp, gjerne ved hjelp av en demokonto.

  Hvor mange taper penger på trading?

  Majoriteten av tradere taper penger, noe som kommer til syne i advarslene som meglerhusene legger ved før man åpner konto. Deler av dette skyldes at de som daytrader holder posisjonene sine åpne over for lange tidsperioder og ikke fullt forstår kostnadsstrukturen ved bruk av derivater. Som et eksempel er det vanlig blant meglerhus å advare om at 70 til 80 prosent av tradere ender opp med å tape penger.

  Kan man daytrade hos DNB?

  Det er mulig å daytrade hos DNB, men de mangler viktige funksjoner som giring og shorting. I tillegg krever de en kurtasje per handel på 49 kroner. Skal man daytrade med leverage hos DNB må man eventuelt bruke girede ETF-er, eller invers-produkter som gir økt eksponering.

  Er det lønnsomt?

  I noen tilfeller kan daytrading være ekstremt lønnsomt. Utvalgte tradere tjener millioner av kroner i året på denne typen virksomhet. Til samme tid er det mange som taper penger, blant annet som følge av manglende kontroll av risiko.

  Følg med for flere oppdateringer: Vi vil i løpet av 2024 lansere en rekke nye artikler og guider relatert til trading.

  Back

  Relaterte artikler