Rødt vil Forby Krypto Mining

Kryptografen
Oppdatert 07,august 2023
ads-image
Få Gratis Bitcoin verdt 250 kroner
Motta gratis BTC hos disse norske tjenestene uten krav om kjøp eller innskudd (18 års aldersgrense).
➤ Les mer
Annonselenke

Rødt har lansert sin nye kraftplan, hvor de går hardt til verks mot mining av krypto. Partiet tar til orde for et rent forbud mot krypto-mining, samt en rekke andre tiltak som vil fundamentalt endre det norske energi-landskapet.

Utover å forby kryptomining tar partiet også til orde for en stans i utbyggingen av vindkraft, inkludert havvind og elektrifiseringen av norsk sokkel. Samtidig ønsker de innføring av makspris på strøm, og viser til at produksjonskostnaden er kun 12 øre for vannkraft, der kraften selges for det “10-20 dobbelte“.

Til opplysning ligger strømprisen for øyeblikket på 49 øre i Oslo, mens innbyggerne i Alta betaler rett over 20 øre, ifølge VGs strømpris-oversikt. I 2022 betalte norske husholdninger derimot i snitt 235,3 øre/kWh (inkludert nettleie og skatt), før fratrakk for strømstøtten, skriver SSB.

Kaller krypto mining sløseri

Mining av kryptovaluta omtales i kraftplanen som rent sløseri. Ifølge partiet må vi “prioritere bruken av kraftressursene våre, ikke sløse dem bort på kryptofabrikker og andre unødvendige datasentre“. De varsler i tillegg langt strengere krav for øvrige datasentre og en generell prioritering av utslippskutt.

Datasentre må “kunne dokumentere en form for samfunnsnytte“, når de søker om å knytte seg til kraftnettet. Rødt nevner her TikTok sitt datasenter på Hamar som et eksempel på et prosjekt som “tar strøm fra viktige samfunnsoppgaver“.

Uklart hvordan et forbud skal håndheves

Når det kommer til håndheving av forbudet er energiplanen mindre spesifikk.

Partiet viser til at etableringen av datasentre skjer på lokalt kommune-nivå, hvor nyetableringer reguleres via arealplaner. Norske kommuner kan regulere industriområder etter eget ønske, der datasentre klassifiseres som lett industri. Som en del av pakken vil Rødt instruere kommuner til å nedprioritere, om ikke forby denne typen virksomhet.

“Det vil være lurt for kommunene å eksplisitt skrive i arealplaner at datasentre ikke er lett industri. Det kan også tas inn andre formuleringer som forhindrer datasentre for krypto og andre dårlige formål.”

Rødts kraftplan

Kraftplanen sier ikke noe om når kryptomining er å anse som “storskala”, og hvorvidt et forbud også skal gjelde for mindre aktører.

Et viktig punkt virker til å være tillatelser til oppkobling mot strømnettet, i kombinasjon med skattevilkår. Som bedrift vil datasentre slippe å betale MVA på strømmen de kjøper. De kan i tillegg forhandle seg til gunstigere avtaler med strømselskapene. Privatdrift i stor skala er derfor sannsynligvis ikke lønnsomt.

Viser til Skien

Rødt bruker kampen i kommunstyret i Skien som et relevant eksempel. Kommunen motsatte seg etableringen av et datasenter, ved å avvise at det kunne klassifere seg som lett industri. Kryptomineren klaget til Statsforvalteren som deretter omgjorde kommunenes vedtak.

Statsforvalteren ble til slutt overstyrt av Kommunal- og distriktsdepartementet, som endret på definisjonen av lett industri.

Rødt mener dette legger et grunnlag for et fremtidig forbud, uten å utdype nærmere.

Kraftplanen er nemlig mindre spesifikk når det gjelder spørsmålet om overstyring av lokale vedtak. Norske kommuner har rett til å regulere egne industrielle områder, og kan ikke instrueres til å forby spesifikke bransjer, med mindre det finnes et overordnet nasjonalt forbud.

Overstyring (forbud) kan for øyeblikket skje på lokalplan, men kun så lenge vedtaket støttes av kommunestyret.

Les partiets kraftplan i sin helhet:

Back
ads-image
Få Gratis Bitcoin verdt 250 kroner
Motta gratis BTC hos disse norske tjenestene uten krav om kjøp eller innskudd (18 års aldersgrense).
➤ Les mer
Annonselenke