Skatt på kryptovaluta

Lars Gundersen
calendar 16,november 2022

Slik beregner du skatt på kryptovaluta. Alle regler for beskatning av profitt, tap, formue, mining og gaver på ett sted.

Norske skattemyndigheter varslet i fjor at arbeidet med inndrivelse av skatt på kryptovaluta ville trappes opp. Hvis du fortsatt eier eller har handlet kryptovaluta i løpet av året er det derfor viktig at tallene innrapporteres.

Obs: Denne guiden er ikke ment å være profesjonell skatterådgivning.

Det er flere former for skatt man må forholde seg til som kryptoinvestor. Denne guiden gir deg et detaljert innblikk i de reglene som gjelder for beskatning av kryptovaluta, både som formuesobjekt og ved gevinst/tap.

Slik beskattes kryptovaluta

Skatt på kryptovaluta kan deles opp i ulike kategorier.  Her ser du noen eksempler på hver av de.

 1. Formuesinnberetning: Om du eier kryptovaluta ved årets slutt vil verdien måtte føres som en del av din formue. I skattemeldingen din må du da føre opp verdien av kryptovalutaen din og verdien ved årsskifte.
 2. Gevinst fra salg: Om du for eksempel solgte kryptovaluta i løpet av skatteåret er dette noe som må med i skattemeldingen. Skatt på kryptovaluta slår inn dersom du har tjent penger på salget.
 3. Tap ved salg: Har du solgt kryptovaluta til under kostpris? Da kan du føre opp tapet som et fradrag i skattemeldingen.
 4. Kryptovalutaskatt ved mining Inntekter som stammer fra mining (både staking og POW) skal også innrapporteres. Da vil du måtte føre opp verdien av kryptovalutaen som formue, og staking-gevinst må føres som annen skattepliktig inntekt.
 5. Skatt på NFT: Du har solgt én eller flere NFT’er i løpet av skatteåret, men du eier fremdeles noen av de ved årets slutt. Salget du gjorde ga deg en gevinst. Her gjelder også samme prinsippet ved skatt på kryptovaluta som i punkt 4. Du må føre opp NFT-en du sitter igjen med under formue, mens det du tjente på salget må føres som skattepliktig inntekt.

Kalkuler skatten din enklere

For å begynne med det viktigste. Det lønner seg å benytte spesialisert programvare ved beregning av skatt på kryptovaluta. Hvis ikke vil du måtte bokføre alle transaksjoner manuelt på egenhånd.

Cointracker er et selskap som har spesialisert seg på sporing av transaksjoner, med mål å forenkle skatteberegning. Tjenesten samler hele din handelshistorikk på tvers av alle kryptotjenester. Alle dine handler blir dermed søkbare og filtrerbare. Tjenesten støtter samtidig over 300 kryptobørser og over 10000 kryptovalutaer. 

Avhengig av hvilke volumer du handler hvert år, vil en slik tjeneste kunne spare deg et betydelig antall arbeidstimer.

Spar tid
✔ Spesialisert programvare for beregning av skatt på kryptovaluta
✔ Lar deg spore hvert kjøp og salg
✔ Last ned rapporter som viser profitt og tap ved årsslutt

PS: Kryptografen vil publisere en mer detaljert omtale av Cointracker i nærmeste fremtid.

Hvor mye må jeg betale i skatt på kryptovaluta?

Det finnes to typer skatt på kryptovaluta:

 1. Formuesskatt: Du må betale formueskatt hvis formuen din minus all gjeld overstiger 1,5 millioner kroner. Som regel er det snakk om 0,85 prosent skatt på formue over den grensen. Kryptovaluta verdsettes til 100 prosent av markedsverdi, mens for andre formuesobjekter kan det være snakk om en prosentandel.
 2. Kapitalskatt: Har du tjent penger på salg av krypto må du betale ordinær kapitalskatt. For 2022 ligger satsen på 22 prosent av gevinsten.

Eksempel: Du eier kryptovaluta verdt 1 million kroner ved årsslutt. I løpet av året solgte du også kryptovaluta med en netto gevinst på 500.000 kroner (salgspris minus kostpris).

Ved beregning av skatt på kryptovaluta vil du skylde 22 prosent av av 500.000 kroner, altså 110.000 kroner til den norske stat. Verdiene du eier ved årsslutt må også innrapporteres for kalkulering av formuesskatt.

Når må man betale skatt på kryptovaluta?

I Norge skal du som hovedregel ikke betale skatt inntil du har realisert en gevinst. Du kan derfor i prinsippet eie kryptovaluta i flere tiår, uten å måtte betale skatt på fortjenesten.

Unntaket er hvis verdien av beholdningen din overstiger bunnfradraget på 1,5 millioner kroner. For ektepar er grensen satt til 3 millioner kroner. Da må du betale formuesskatt på kryptovalutaen din.

Hva klassifiseres som realisering av gevinst?

 1. Du selger kryptovaluta til en høyere kurs enn hva du opprinnelig betalte
 2. Veksler fra en type kryptovaluta til en annen. Da realiserer du verdien på den enheten du selger.
 3. Alle handler av varer du gjør med kryptovaluta.
 4. Ved minining (via staking eller Proof of Work).

Mer om skatt på mining: For kryptovaluta du har minet betaler du kapitalskatt. Dette føres under “annen skattepliktig kapitalinntekt” i skattemeldingen din. Det samme gjelder for inntekter du har hentet fra staking. Skatteprosenten er på 22 prosent her også.

Mer om skatt på kryptovalutagaver: Har du fått kryptovaluta som gave? Da må dette innrapporteres som formue i likhet med annen krypto du eier. Du må kjenne til giverens inngangsverdi da kryptoen ble kjøpt ettersom du overtar denne. Når du selv selger kryptovalutaen oppgir du denne inngangsverdien.

PS: Hvis giver ikke er fra Norge trenger du ikke kjenne til inngangsverdien. Det holder at du oppgir verdien den dagen gaven ble gitt.

Hvordan innrapportere kryptoskatt?

For å se steg for steg hvordan du rapporterer inn riktig formue og skatt på kryptovaluta kan du benytte deg av Skatteetaten sin guide her. Nedenfor ser du etatens videoforklaring som viser deg akkurat hvordan du går frem.

Kopirett: Skatteetaten.no

Mer om kryptoskatt

 • Fra de fleste kryptobørser får du ved årets slutt en årsrapport hvor din beholdning av fiat og krypto fremgår. 
 • En utfordring er å regne ut salgspris og kostpris ved kjøp og salg i utenlandske valutaer. Det lønner seg å handle i kun norske kroner.

Om du har glemt å betale skatt de tre siste årene kan du sende inn en endringsmelding til skatteetaten.

Hva skatteetaten sier om skatt og kryptovaluta

Marius fra Skatteetaten og Richard tar opp enkle og kompliserte spørsmål rundt skatt på krypto. Hva skjer hvis du får pool rewards? Flytter krypto mellom egne konti? Krypto i et AS? Kan NFT regnes som kunst fra et skatteståsted? Her får du svaret.

Back