Hashraten til bitcoins blokkjede med ny all-time high

Den gjennomsnittlige hashraten for bitcoins blokkjede—eller den totale beregningskraften som er dedikert til mining—nådde en ny all-time high på over 176 exahashes per sekund (EH/s) fredag, ifølge analyseplattformen Glassnode.

Blockstream med ny mining-satsing

Blokkjedeselskapet Blockstream meldte torsdag at de skal lansere et nytt datasenter for mining av bitcoin.

Norge som datasenternasjon, nesten

Utgreiinga frå Skattedirektoratet som ligg til grunn for forslaget om full el-avgift for sikring av opne blokkjeder, er mangelfull og viser ei manglande forståing av teknologien.

Iran legaliserer kryptomining

Mining av kryptovaluta er nå offisielt godkjent som en egen industri i Iran.

Bitcoin åpner nye dører for energiutnyttelse

Bitcoin kan være nøkkelen til å utnytte energiressursene våre på en bedre måte. Dette er i ferd med å utspinne seg på oljefeltene i Nord-Amerika, og kan ende opp på en oljeplattform i Nordsjøen.

74% av verdens Bitcoin-mining kommer fra fornybar energi

Ny rapport tilbakeviser påstanden om at bitcoin, som en følge av mining, er et stort miljøproblem.

Bitcoin – fenomenet som bare så vidt har begynt

De som tror Bitcoin er en hype, som snart vil gå over, vil få seg en overraskelse. Det er bare å sette seg ned og lære hvordan dette fungerer først som sist.

7 myter om Bitcoin

Ny teknologi treng tid for å bli forstått. Teknologi som bryt kraftig med eksisterande teknologi, treng endå lenger tid og er utsett for mistydingar og feilaktige påstandar. Her er 7 vanlege myter om Bitcoin.

Blokkjedesikring, ikkje bitcoinutvinning!

Det er lett å skapa moralsk forarging over at store mengder energi blir brukt til å framstilla ein digital valuta. Men energibruken i Bitcoin og tilsvarande kryptovalutaer er ikkje for å utvinna ny valuta, men for å sikra blokkjeda.