74% av verdens Bitcoin-mining kommer fra fornybar energi

Bendik Norheim Schei
Oppdatert 12,juni 2019
ads-image
Nå tilgjengelig i Norge: Profesjonell Kryptotrading
Trade 80+ kryptopar med avanserte funksjoner hos en regulert megler. Doble investeringer med giring, gå short, kopier handler mm. (51 prosent av CFD detaljhandelen taper penger hos leverandøren - Annonse eToro).
Prøv demokonto

Mange har vært kritiske til den enorme mengden datakraft, og dermed strøm, som går med for å holde Bitcoin-nettverket sikkert gjennom såkalt mining. Frykten er at det enorme strømforbruket skal føre til økte CO2-utslipp og bidra til global oppvarming. En ny rapport fra CoinShares Research viser imidlertid at mining ikke er så miljøskadelig som skeptikerne har fryktet.

Bitcoin er ledende på fornybar energibruk

Fra rapporten fremkommer det at bitcoin mining er blant de mest fornybar-baserte industriene i verden. Nesten tre fjerdedeler av kraften kommer fra fornybar energi. CoinShares har regnet seg frem til denne verdien ved å ta utgangspunkt i hvor mining foregår og hva kraftmiksen er i disse områdene. Ettersom det er flere kjente tilfeller av at mining kun bruker fornybar energi, mens kraftmiksen i området er mer sammensatt, mener CoinShares dette er et konservativt anslag.

Oversikt over andel av bitcoin-mining som kommer fra fornybar energi. Kilde: Rapporten til CoinShares.

Mining over hele verden

Rapporten går i dybden på flere aspekter ved bitcoin-blokkjeden. Blant annet ses det på effektivitet, strømforbruk, strømkilder, geografisk spredning og sammensetningen av mining-nettverket. Bildet nedenfor viser at Kina, USA, Canada, Island, Norge og Sverige, samt Kaukasus-området er blant de største områdene for Bitcoin-mining. Samtidig estimerer CoinShares at hele 60% av all mining foregår i Kina.

Geografisk oversikt over de viktigste områdene for bitcoin-mining. Kilde: Rapporten til CoinShares.

Attraktiv mining

Rapporten viser til at mining ved dagens prisnivå er økonomisk attraktivt. Markedsgjennomsnitt siden november 2018 viser at prisen for å utvinne 1 bitcoin har falt fra omtrent 6,800 dollar til nærmere 5,600 dollar. Dette betyr altså mulighet for stor profitt med dagens prisnivå på rundt 8,000 dollar. Rapporten legger vekt på at dette er gjeldende selv for eldre og mindre effektive “mining-rigger”.

Lokalisert rundt tilbydere av fornybar energi

Kanskje den viktigste delen av rapporten er knyttet til hvor mesteparten av bitcoin-mining finner sted ved å analysere store mining-rigger. Dette er typisk store varehus med datamaskiner som jobber iherdig med sikring av bitcoin-blokkjeden. Arbeidet belønnes med nye bitcoin og transaksjonsavgifter. Derfor tilnavnet “mining” og “miner”.

Riggene er ifølge CoinShares stort sett plassert tett på tilbydere av fornybar energi. Dette gjelder spesielt i områder hvor infrastrukturen for fornybare energikilder ikke er fullt utnyttet. Bitcoin mining kan legges der kraftkilden er, slik at man får utnyttet energi som ellers ville vært stengt bak flaskehalser.

Det gir økte inntekter til kraftselskapene, og bidrar til å balansere nettet. På sikt kan mining dermed bidra til å bedre infrastrukturen for fornybar energi i områder som tidligere ikke har vært profitable å bygge ut.

Usikkerheten rundt Kina ikke avgjørende

Rapporten poengterer at det foreligger en usikkerhet rundt fremtiden for Bitcoin-mining i Kina, da myndigheten flere ganger har snakket om å gjøre dette ulovlig. Samtidig legges det vekt på at det er en stor forskjell på behandling nasjonalt og i enkelte regioner i Kina.

Mens enkelte områder i Kina er svært negative, ser andre på dette som en viktig driver av økonomisk aktivitet og inntekter til kraftselskapene. Overordnet peker rapporten på at begrensning av Bitcoin-mining i Kina er et mye mindre problem for industrien enn hva vestlige medier uttrykker.

Back
ads-image
Nå tilgjengelig i Norge: Profesjonell Kryptotrading
Trade 80+ kryptopar med avanserte funksjoner hos en regulert megler. Doble investeringer med giring, gå short, kopier handler mm. (51 prosent av CFD detaljhandelen taper penger hos leverandøren - Annonse eToro).
Prøv demokonto