Bitcoin åpner nye dører for energiutnyttelse

Richard Paulsen
Oppdatert 19,juni 2019
ads-image
Nå tilgjengelig i Norge: Profesjonell Kryptotrading
Trade 80+ kryptopar med avanserte funksjoner hos en regulert megler. Doble investeringer med giring, gå short, kopier handler mm. (51 prosent av CFD detaljhandelen taper penger hos leverandøren - Annonse eToro).
Prøv demokonto

Flyttbart utvinningsutstyr

Flere prosjekter har det siste året hentet penger til å utvikle såkalte “mobile-miningrigger”. Disse riggene kan effektivt plasseres der energiproduksjonen er billigst og mest miljøvennlig. Spesifikt kan de nye miningriggene utnytte naturgass, som kommer opp av bakken som et biprodukt av oljeutvinning.

For oljeselskapene kan denne gassen være en kostnad, fordi rense og forbrenningsanlegg koster penger, samtidig som miljøkravene skjerpes. I dag slippes denne miljøfarlige gassen enten ut i atmosfæren, eller så brennes den.

“Kryptomining kan være x-faktoren som løser problemene for oljebransjen, men også fungere som en utjevnende mekanisme som byr på energi der det er overskudd”

Roughnecks

Nord-Amerika har blitt en netto oljeeksportør som følge av massiv utbygging av oljefelt fra Texas til Montana. Det har blitt bygget rørledninger for eksport, og produksjonen øker med nærmere 1 million fat i året.

Dette skjer samtidig som det åpnes nye oljefelt i Nordsjøen, og marginale felt tømmes ved hjelp av ny teknologi. Felles for begge er at biproduktet av oljedrilling er naturgass. Hva hvis man kunne utnytte den gassen til noe som tjente penger? Da ville prisen på drilling falle, og miljøet bli spart ettersom gassen blir omdannet til energi. Mobile datasentre kan bruke energi som ellers ville gått til spille.

Pionerene

Crusoe Energy og Upstream Data har allerede fungerende produkter i markedet på denne teknologien. De omdanner overskuddsgass på oljefelt til datakraft.

Førstnevnte hentet nylig $4.5 millioner fra Winklevoss brødrene og ruller nå ut anleggene sine på flere steder i Texas. Selskapet sier at de er i samtaler med noen av de største oljeselskapene i USA og forventer å omdanne millioner av kubikk gass til energi allerede i 2019.

Upstream Data er et kanadisk selskap som selger sine første rigger til oljebransjen i Alberta og Saskatchewan. Wall Street Journal har skrevet en artikkel om selskapet med tittelen “Bitcoin in The Wilderness”.

“Disse selskapene foreslår løsninger, der andre ser problemer.”

Miljødebatten

Det føres i dag argumenter for at bitcoinutvinning er miljøfarlig, da det krever mye energi for å verifisere og utvinne nye bitcoin. En annen vinkel kan være at mining løser problemet med flaskehalser i energibransjen, og kan utjevne prisfluktuasjoner som oppstår når det tidvis er negativ strømpris i Europa pga. for mye vind. Hvis man i tillegg kan sette mobile rigger inn der det finnes overskuddsgass, kan oljeutvinning og bitcoinutvinning bidra til å utnytte ressursene på en bedre måte, og således skape en miljøgevinst.

Kryptografen har tidligere skrevet om hvordan 74% av verdens Bitcoin mining kommer fra fornybar energi.

Back
ads-image
Nå tilgjengelig i Norge: Profesjonell Kryptotrading
Trade 80+ kryptopar med avanserte funksjoner hos en regulert megler. Doble investeringer med giring, gå short, kopier handler mm. (51 prosent av CFD detaljhandelen taper penger hos leverandøren - Annonse eToro).
Prøv demokonto