NBX vil bli Skandinavias første kryptobank

Norwegian Block Exchange med ambisiøse planer om videre vekst.

Tingenes tilstand – med Torbjørn Bull Jensen

Betraktninger omkring Bitcoin2022 og fremtiden for Arcane Crypto.

De store linjene fra Bitcoin2022

Kryptografen peker på noen store linjer fra Bitcoin2022.

Digitale penger og fremtiden – med Svein Ølnes

Svein Ølnes byr på innsikt om studiet Digitale Penger for Fremtiden, som arrangeres for fjerde gang.

Bitcoin og den misforståtte miljødebatten

I et intervju med Kryptografen deler Christopher Bendiksen sine tanker omkring Bitcoin og miljødebatten i Norge.

Kryptoindustrien og de store ideer

I rapporten “Big Ideas 2022” tegner ARK Invest et lyst bilde av fremtidsutsiktene for kryptoindustrien.

Bitcoin – en annerledes investering

“Jo høyere pris du kjøper Bitcoin til, jo mindre blir risikoen”. Gjesteinnlegg om #bitcoin fra @vekstportef

Det smarte, med smarte kontrakter

Smarte kontrakter gjør det mulig å forestille oss en verden, hvor alle former for transaksjoner blir utført upartisk av en datakode, hvor vi på forhånd har definert våre betingelser.

Intervjuet Tyler Winklevoss!

Mitt forslag til Tyler var enkelt. Vi leker en lek. Jeg starter med å si «Bitcoin er ikke …», hvorpå han skulle fylle i det blanke feltet.