»  Innsikt  »  Stortingspolitikere er nysgjerrige på Bitcoin

Stortingspolitikere er nysgjerrige på Bitcoin

Roger Valestrand
calendar 15,juni 2022

Den 23. Mai inntok en delegasjon ledet av Alex Gladstein, Cheif Strategy Officer hos Human Rights Foundation – det norske Stortinget.

På innsiden ble de tatt godt i mot av det Gladstein omtaler som en overraskende stor gruppe, bestående av politikere fra både høyresiden og venstresiden med bakgrunn innen finans, næringsliv og energipolitikk.

Den 12 personer sterke Bitcoin delegasjonen fikk alle tid til å introdusere seg selv og i hvilken kontekst de arbeider med Bitcoin.

Fokuset var i all hovedsak rettet mot et menneskerettighets-perspektiv, men det ble også tid til diskusjoner omkring både stablecoins og miljø.

I følge Gladstein, som ikke ønsker å være spesifikk i forhold til hvem de møtte, var de norske politikerne tilstede både generøse med sin tid og opplagt nysgjerrige.

I store deler av den utviklede og industrialiserte verden diskuteres Bitcoin i all hovedsak med grobunn i at det er et volatilt og risikofylt investerings-instrument.

At Bitcoin brukes av flere millioner mennesker, som en byggekloss for fremtiden i økonomier preget av hyperinflasjon og korrupsjon – og at den også brukes av aktivister i de hjørner av verden hvor brudd på menneskerettighetene er en del av dagligdagen, kom i følge Gladstein som kanskje den største overraskelsen på flere av de norske politikerne tilstede i møtet.

“I Norge er det jo ikke slik at man står i fare for å få sperret sin bankkonto om man er uenig med myndighetene. I regimer som Nigeria, Hong Kong og Venezuela, skjer dette hele tiden. Dette var et felt som politikerne ble meget nysgjerrige på og stilte mange detaljerte spørsmål omkring.”

Det tradisjonelle medielandskapet har de siste årene i stadig større grad og med varierende hell, ofret stadig flere spaltemeter på en gryende industri i kjølvannet av Bitcoin og andre kryptovalutaer. Det skrives hyppige debattinnlegg i landets største aviser.

Politiske partier omtaler industrien i sine utkast til fremtidig finans og miljøpolitikk og veletablerte rikskommentatorer rasler ofte med sablene i sine karakteristikker av hva de ofte omtaler som et anarko-kapitalistisk pyramidespill, dømt til å feile.

I en relativt ensidig og sammenrørende mediedekning, der det ser ut som at kryptoindustrien og Bitcoin blir sett, tolket og kommentert på som “to sider av samme sak” – er det tilsynelatende vanskelig for mange å legge merke til de fundamentale forskjellene på “krypto” og Bitcoin.

Temaet ble derfor også en naturlig del av møtet på Stortinget.

“Vi forklarte hvorfor vi fokuserer på Bitcoin. Hvordan Bitcoin skiller seg fra mengden gjennom at det ikke er kontrollert av noe selskap eller myndighet. At Bitcoin er like tilgjengelig for alle og at det ikke eksisterer privilegerte grupperinger som spiller etter mer fordelaktige regler enn folk flest.”

Gladstein mener at temaet er ytterst viktig å fokusere på og at det ligger et enorm arbeide innenfor både opplysning og utdannelse – spesielt i kampen mot markedsføring av alternative kryptovalutaer, ofte støttet av millionbudsjetter.

“Vi ser det tydelig i land som f.eks Nigeria. Det blir brukt massivt med kapital for å få stadig flere mennesker til å investere i alternative kryptovalutaer. I motsetning er det ekstremt lite kapital som blir brukt på å lære mennesker om Bitcoin.”

Norge er ikke Nigeria. Europa er ikke Afrika. Som nordmenn og europeere er vi privilegerte mennesker i et hjørne av verden hvor flere mennesker dør av overspising enn av sult. Vi stoler i høy grad på våre myndigheter, får hjelp til å betale strømregningen og har en urokkelig tro på demokratiet som kilden til velstand, frihet og trygghet.

På spørsmål om hvorfor rike nordmenn, levende i et av verdens tryggeste demokratier skal ofre Bitcoin så mye som en tanke, mener Gladstein at Norge, om det evner å tenke innovativt, har en unik mulighet til å bli en ledende nasjon i adopsjonen av Bitcoin.

“Norge er ett av relativt få land i verden som har blitt rike på eksport av olje, som i dag ikke er et korrupt regime. Norge har, gjennom rik tilgang på fornybare energikilder alle mulige forutsetninger til å bli en stor aktør innenfor Bitcoin utvinning.

Dette vil skape arbeidsplasser, tiltrekke seg kapital og lokal samfunnet vil igjen få muligheten til å blomstre, på ryggen av ny teknologi. Jeg tror at Norge, ut av egeninteresse, før eller siden vil ta en direkte posisjon i Bitcoin. Jeg tror det er uungåelig. Det er kun et spørsmål om timing.”

Samtidig som at Norge tilsynelatende viser positive tegn på sunn nysgjerrighet, diskuteres det lovgivning i Brussel som tegner opp et bilde av ikke bare det mange vil kalle for en sunn og på sikt fordelaktig regulering – men et ønske om fullstendig kontroll på alt fra transaksjoner til kontobalanser.

Flere av verdens mest brutale, autoritære og korrupte regimer har allerede former for lovgivning på plass, som etter beste evne forsøker å få befolkningens muligheter for å ta i bruk Bitcoin forbundet med faren for bøter og fengsling.

I et demokratisk, fritt og trygt hjørne av verden, er det relativt naturlig å stille spørsmålstegn ved i hvilken grad vi vil bevege oss nærmere de regimer vi fordømmer, om våre myndigheter legger til rette for total overvåkning og/eller forbud mot spesifikk programvare, gjennom nasjonal eller regional lovgivning.

Gladstein mener myndighetene har små sjanser til å lykkes med å “stoppe” Bitcoin. Han ser derimot faren for at de istedenfor å angripe teknologien vil rette lovgivningen mot brukerne.

“De kan ikke stoppe Bitcoin. Det vi derimot kan se er myndigheter som forsøker tvinge og/eller true brukere til å stoppe, gjennom og f.eks gjøre det vanskelig å låne penger eller totalt ekskludere de fra tradisjonelle finansielle markeder. Det kommer til å bli tøft. Mange myndigheter vil forsøke forsinke Bitcoin med alle midler de har tilgjengelig.”

Av de nasjonalstater som pr. i dag har adoptert Bitcoin som lovlig betalingsmiddel, er de alle rangert blant verdens fattigste land. Gladstein ser ikke bort i fra et det vil komme trusler fra f.eks IMF om total eksklusjon fra de internasjonale finansmarkedene om adopsjonen fortsetter.

“Når alt kommer til alt, så kan Bitcoin totalt erstatte IMF. Nasjoner kan istedenfor å bli evigvarende gjeldsslaver bruke sine egne energireserver til å utvinne en valutareserve. Med en gang en nasjon skaper verdier gjennom å utvinne Bitcoin, så kan disse verdiene bli brukt som sikkerhet for lån. De behøver ikke lenger låne mot nasjonens fremtid.”

Gladstein fortsetter med å nevne at per i dag så er Amerikanske statsgjeldsinstrumenter den foretrukne sikkerheten for lån man kan stille på verdensmarkedet.

Han tror man undervurderer det faktum at det i dag kun er myndighetene i USA som “skaper” disse, hvorpå det i fremtiden vil være mulig for alle suverene nasjoner å skape sin egen sikkerhet gjennom utvinning av Bitcoin.

“Vi får se. Jeg er i hvertfall veldig optimistisk i forhold til at stadig flere nasjoner vil oppdage dette.”

Han ser også klare forskjeller mellom det han omtaler som forsøket på Drakoniske tiltak mot Bitcoin fra hjertet av EU til en mer åpen og nysgjerrig debatt i USA, drevet frem av både stater og senatorer som offentlig støtter Bitcoin og fordelaktig lovgivning på feltet. I autoritære regimer som f.eks Kina er det blitt mer en åpenbart at myndighetene ikke ønsker noen som helst form for økonomisk frihet for befolkningen.

Det blir stadig vanskeligere å snike seg utenom det faktum at verden og verdensøkonomien for øyeblikket er en relativt kaotisk plass, preget av frykt, krig, inflasjon og fortsatte etterdønninger av 2 års pandemi.

Gladstein mener bestemt at den umiddelbare fremtid ser en smule mørk ut.

“For veldig mange mennesker i verden, vil hverdagen bli tøffere. Jeg tror vi står på terskelen av et tiår med finansielle kriser. De landene som ikke har muligheten til å printe dollar eller euro vil oppleve virkelig harde tider. Det ser ut som at systemet er i ferd med å svikte, samtidig som vi aldri har sett mer polariserende krefter stå så sterkt mot hverandre, spesielt i USA. Lyspunktet blir Bitcoin. Bitcoin vil uten tvil redde mange mennesker i dette tiåret.Teknologien har potensialet til å forene oss alle – og vi må bruke tid, krefter og ressurser på utdanning og opplysning.”

Back