Bilde av regnbuefargede partikler.
Bilde av Anton Darius, Unsplash

Desentraliserte finanstjenester

Med skapelsen av Bitcoin ble også desentralisert digital finans født. For første gang kunne folk fritt bruke penger digitalt, uten å være avhengig av et mellomledd. Det skulle imidlertid ikke gå lange tiden før sentraliserte krypto-børser vokste frem.

Sentraliseringen i den finansielle infrastrukturen rundt kryptovaluta uroer mange i krypt-miljøet. Det er derfor satt i gang en rekke prosjekter som søker å desentralisere også dette.

Bygget blokkjeden

Uniswap og 0X er to prosjekter som bruker Ethereum til å lage desentraliserte børser. Utfordringen med dette er at det er både tregt og dyrt å bruke blokkjeden direkte. Binance, den største sentraliserte krypto-børsen, har designet en egen blokkjede for å løse disse utfordringene for sin desentraliserte børssatsing, men det gjenstår å se hvor desentralisert den ender opp med å bli og om den lykkes.

Andre desentraliserte finansprosjekter bruker også typisk Ethereum-blokkjeden direkte. Dette gjelder prosjekter som dYdx, Dharma og Compound, som søker å desentralisere kreditt og lån. Det gjelder også det mye omtalte prosjektet MakerDAO, som søker å lage en lånebasert, desentralisert krypto-dollar (stable coin).

Bygget oppå blokkjeden

Det finnes også løsninger som Arwen, som utnytter det som kalles “off-chain”-teknologi; løsninger som er bygget oppå, snarere enn blokkjeden. Dette gjør at transaksjoner kan håndteres mye raskere og billigere, enn når systemet er det som kalles “on-chain”.

Ulempen med de som har vært utviklet til nå, er mangel på fleksibilitet. Man har f.eks. bare kunnet handle verdiobjekter som allerede er bundet opp mellom de relevante partene.

Syntetiske verdiobjekter kan være løsningen

Syntetiske verdiobjekter skapes som kontrakter for forskjell (Contracts for Difference). Man inngår en avtale med en motpart som garanterer å betale kursendringen til et underliggende verdiobjekt over en tidsperiode. Dersom kursendringen er negativ skal motparten betales.

Kontrakter for forskjell fungerer altså som en handel hvor den ene “selger” kursutviklingen til det underliggende verdiobjektet, mens den andre “kjøper”.

Abra utnytter denne typen avtale og skaper syntetiske verdiobjekter på Bitcoin, ved å utnytte smartkontraktfunksjonalitet. Problemet med løsningen til Abra er imidlertid at det bygges opp motpartsrisiko. Abra blir en sentralisert motpart og en stor sårbarhet for systemet.

Syntetiske verdiobjekter i alle regnbuens farger

Alle løsningene beskrevet over har ulike svakheter. I et forsøk på å løse disse har Dan Robinson kommet opp med et nytt konsept han kaller “Rainbow Network”. Løsningen tar utgangspunkt i betalingskanaler, teknologien som ligger bak Lightining og Raiden.

Dan Robinson delte paperet om Rainbow Network via Titter

Løsningen går ut på at man kan skape syntetiske verdiobjekter i en betalingskanal; at man bruker balansen i en betalingskanal til å inngå en kontrakt for forskjell. Pengene i kanalen vil da flytte seg i tråd med verdiutviklingen til verdiobjektet avtalen er skrevet over.

Ved å bruke kontrakter for forskjell til å skape syntetiske verdiobjketer kan alle slags verdiobjekter handles: Kryptovalutaer, aksjer, gull, osv. Rainbow Channels løser altså problemet med f.eks. Arwen, der de relevante verdiobjektene må være låst på forhånd for å kunne handles.

Robinson ser for seg at dette oppsettet skal kunne settes opp som et nettverk slik at man kan opprette handler med personer man ikke har en direkte kanal med. Videre beskriver han hvordan et slikt oppsett kan brukes til å utstede kreditt, slik at man kan ta greide posisjoner.

Arcane Crypto jobber med syntetiske verdiobjekter på Lightning

I Rainbow Network-paperet fokuserer Robinson på en avansert løsning som f.eks. kan bygges oppå Ethereum. Han nevner imidlertid også muligheten for å bruke Bitcoins Lightningnettverk.

Å bruke Lightning har noen begrensinger, men kommer også med den fordelen at man kan utnytte eksisterende løsninger i større grad.

Vi i Arcane Crypto har stor tro på denne teknologien, og har jobbet med muligheten til å bruke Lightning til å lage syntetiske verdipapirer siden slutten av 2018.

De største gevinstene slik vi ser det, er:

  1. Stabilisering av verdi, slik at bitcoin kan brukes, uten eksponering mot volatilitet
  2. Brukere har full kontroll over egne midler til enhver tid, og de kan brukes fritt av den enkelte
  3. Ingen kreditt eller motpartrisiko; kontraktene for forskjell vil rebalanseres i sanntid, slik at det ikke bygges opp fordringer på noen motpart

Desentraliserte løsninger, hva så?

Det kan være svært krevende å skjønne alle de tekniske aspektene av alle de forskjellige forsøkene på å lage desentralisert finansinfrastruktur. For de fleste er det kanskje viktigere å skjønne hvorfor man trenger desentraliserte finansløsninger.

Det handler om tilgang, sikkerhet og robusthet.

Milliarder av mennesker mangler tilgang til finansielle tjenester, fordi de sentraliserte løsningene ikke slipper dem inn. Med desentraliserte løsninger er det ingen portvoktere som kan lukke døren.

Sentraliserte løsninger, spesielt for handel med kryptovaluta, har vist seg å være en honningkrukke for hackere. Mange kryptovalutabørser har blitt hacket og store penger har gått tapt. Desentraliserte løsninger fjerner honningkrukka.

Sentraliserte finansløsninger blir fort et “singel point of failure” og er sånn sett skjøre strukturer. Dersom noe galt skjer med en sentralisert plattform går systemet typisk ned for alle brukere. Med desentraliserte løsninger fjerner man dette feilpunktet slik at man får økt robusthet.

Kryptografen.no eies og drives av Arcane Crypto AS.

Relatert innhold

Knapphet bestemmer verdien på bitcoin

I denne artikkelen identifiseres det hvordan knapphet, målt som Stock-to-Flow, bestemmer den langsiktige verdien på bitcoin. Modellen anslår en bitcoinpris på 55.000 dollar etter halvering i mai 2020.

Hva er en hardware-wallet?

Ulike wallets har ulike egne styrker og svakheter. Det kan sammenlignes med å velge et sikkerhetssystem for huset ditt.