FinTech-app lager Apple-aksjer av bitcoin

Torbjørn Bull Jenssen
Oppdatert 07,februar 2019
ads-image
Nå tilgjengelig i Norge: Profesjonell Kryptotrading
Trade 80+ kryptopar med avanserte funksjoner hos en regulert megler. Doble investeringer med giring, gå short, kopier handler mm. (51 prosent av CFD detaljhandelen taper penger hos leverandøren - Annonse eToro).
Prøv demokonto

Når man investerer i en aksje, gjør man det for å få eksponering mot kursutviklingen til aksjen. Det finnes imidlertid andre måter å få den samme eksponeringen.

Man kan for eksempel sette inn penger på en spesialkonto og inngå en avtale med en motpart som lover å sørge for at verdien som står på kontoen skal følge utviklingen til en bestemt aksje. På den måten kan man oppbevare verdiene i f.eks. dollar på kontoen, samtidig som beløpet som står på kontoen følger aksjekursen til f.eks. Apple.

Den som tilbyr en slik avtale har laget det som kalles et syntetisk verdipapir.

Syntetiske verdipapirer laget av bitcoin

I teorien kan man lage syntetiske verdipapirer av hva som helst, og man kan oppbevare verdiene i hva som helst. Det betyr at man kan lage syntetiske verdipapirer hvor verdien oppbevares i bitcoin – man kan ha en bitcoinkonto som en motpart garanterer at skal ha verdier tilsvarende verdien av 100 dollar eller en Apple-aksje.

Det er nettopp dette Abra har gjort. Gjennom Abra kan man investere i 20 forskjellige kryptovalutaer, 50 forskjellige tradisjonelle valutaer, og nå også i aksjer og råvare-eksponerte verdipapirer som gull-ETFer. Brukerne får den finansielle eksponeringen fra de ulike valutaene eller verdipapirene, men verdiene oppbevares i bitcoin.

Brukerne har kontrollen

Grunnen til at Abra bruker bitcoin til å lage de syntetiske verdipapirene er enkel. Ved å bruke bitcoin kan brukerne oppbevare pengene selv, slik at Abra ikke behøver oppbevare kundemidler og dermed ungår behovet for banklisenser ol. Det gjør at Abra kan tilby syntetiske verdipapirer til hvem som helst, hvor som helst i verden, uten å måtte forholde seg til lokale reguleringer eller hvem kundene er (KYC).

Smartkontraker på Bitcoin

Måten Abra gir kundene kontrollen er ganske interessant. Ved å benytte det som kalles multisignatur-kontrakter på Bitcoin, kan Abra låse fast pengene på en slik måte at både Abra og kunden må godkjenne (signere) for å få tilgang. Appen håndterer dette enkelt for brukeren, så man ikke trenger avanserte tekniske ferdigheter.

Når en kunde har vekslet bitcoin til f.eks. syntetiske dollar i Abra, låses bitcoinene fast frem til kunden veksler tilbake til bitcoin. På det tidspunktet justerer Abra antallet bitcoin kunden får tilgang til slik at det reflekterer verdien av de syntetiske dollarene.

Abra operer altså som motpart, selv om de ikke oppbevarer kundens penger, og har ansvaret for å sikre at de faktisk har midler tilgjengelig til å justere kundens bitcoin-beholdning i tråd med det underliggende verdiobjektet.

Abra kan bringe finansielle tjenester til milliarder av mennesker

Ifølge Verdensbanken er det rundt 2 milliarder mennesker som er ekskludert fra det finansielle systemet. En viktig årsak til dette er de strenge finansreguleringene som gjør at banker ikke tilbyr konto til personer som mangler fast bostedsadresse, fast inntekt, id-papirer osv.

Ved å bruke Abra omgår man disse reguleringene. Det betyr at en bonde i Kenya eller en programmerer i Bangladesh kan kjøpe seg bitcoin, sende de til Abra-appen og enkelt kan veksle til syntetiske dollar, euro eller investere i Apple og Netflix-aksjer.

Dette åpner store muligheter for de som i dag er avskåret fra det etablerte finansielle systemet.

Back
ads-image
Nå tilgjengelig i Norge: Profesjonell Kryptotrading
Trade 80+ kryptopar med avanserte funksjoner hos en regulert megler. Doble investeringer med giring, gå short, kopier handler mm. (51 prosent av CFD detaljhandelen taper penger hos leverandøren - Annonse eToro).
Prøv demokonto