Tingenes tilstand – med Torbjørn Bull Jensen

Betraktninger omkring Bitcoin2022 og fremtiden for Arcane Crypto.

Lønn i Bitcoin tiltrekker stadig flere.

Lønn i Bitcoin kan bli en avgjørende differensieringsfaktor.

De store linjene fra Bitcoin2022

Kryptografen peker på noen store linjer fra Bitcoin2022.

Bitcoin – et fyrtårn i en surrealistisk tidsalder

Miljøorganisasjoner og aktører fra tradisjonell finans, stiller kanonene mot Bitcoin.

Digitale penger og fremtiden – med Svein Ølnes

Svein Ølnes byr på innsikt om studiet Digitale Penger for Fremtiden, som arrangeres for fjerde gang.

Bitcoin og den misforståtte miljødebatten

I et intervju med Kryptografen deler Christopher Bendiksen sine tanker omkring Bitcoin og miljødebatten i Norge.

Kryptoindustrien og de store ideer

I rapporten “Big Ideas 2022” tegner ARK Invest et lyst bilde av fremtidsutsiktene for kryptoindustrien.

Prisen på Bitcoin er uinteressant

De kortsiktige traderne, mediene og kritkerne har det samme intense fokuset på kurssvingningene til Bitcoin, men glemmer det større perspektivet.

10 norske kryptopersonligheter om 2021

Vi stilte 10 norske kryptopersonligheter to spørmål om utviklingen innen blokkjeder det neste året. Dette er hva de svarte.