DNS blokkering av casinosider trer i kraft

Lotteritilsynet har fått et nytt verktøy i kampen mot utenlandske pengespill.

Kryptografen
Oppdatert 19,januar 2024
Stortinget
ads-image
Få Gratis Bitcoin verdt 250 kroner
Motta gratis BTC hos disse norske tjenestene uten krav om kjøp eller innskudd (18 års aldersgrense).
➤ Les mer
Annonselenke

Etter lang ventetid har loven om blokkering av utenlandske casinosider på DNS-nivå trådt i kraft. Det var kulturminister Lubna Jaffery (AP) som presenterte det endelige lovforslaget til Stortinget på tampen av fjoråret. Lovens uttalte formål er å fjerne tilgangen til ikke-lisensierte spilloperatører.

Det 10 år gamle lovforslaget har slitt med gjentatte forsinkelser. Sist ute var Datatilsynets innsigelser mot registrering og lagring av besøkendes IP adresser. Loven har i tillegg møtt kraftig motstand fra spillselskapene, som sier de vurderer å saksøke den norske stat ved Kultur og Likestillingsdepartementet.

Bakgrunn

I Norge er pengespill underlagt den statlige enerettsmodellen. Med visse unntak, inkludert spill på hest gjennom Norsk Rikstoto, er det kun Norsk Tipping som har rett til å tilby pengespill. Siden Norsk Tipping ble startet i 1947 har store deler av overskuddet blitt ført tilbake til fellesskapet, inkludert formål som idrett, kultur og forskning.

Modellen har blitt kraftig uthulet de siste tiårene, med økningen i nettbaserte pengespill. Spillene tilbys av casinoperatører med base i utlandet, noe som typisk inkluderer land som Malta og Gibraltar. En annen utfordringen har vært å håndheve forbudet mot utenlandske casinoselskaper med bakgrunn i EØS avtalen. Konservative anslag viser at nordmenn sender over 1,5 milliarder kroner til bransjen hvert år.

EØS avtalen gir norske bedrifter fri tilgang til det felleseuropeiske markedet. På lik linje skal det være fri flyt av varer og tjenester mellom Norge og andre EU stater. Norge har i lang tid hatt visse unntak fra disse reglene, inkludert innen fiskerettigheter, kraftpolitikk og pengespill.

Problemet oppstår i det nordmenn benytter en tjeneste som er lisensbasert og lovlig i andre EU land. Til tross for gjentatte oppfordringer fra den norske stat har EU stater nektet å legge føringer for selskapene, inkludert Malta der majoriteten av casinotjenestene har sitt opphav.

Tilsvarende problemer har lenge vært knyttet til visningen av casinoreklame på norske tv-skjermer der sendingene har sitt opphav i Storbritannia.

Hva innebærer blokkeringen?

Blokkeringen har som formål å sperre norske individer ute fra illegale casino på nett. Forbudet vil håndheves av Lotteritilsynet som har fått i arbeid å utarbeide en liste over aktører som ikke etterlever kravene i pengespilloven.

DNS er en forkortelse av domenenavnserver. Enkelt forklart fungerer det som et oppslagsverk som hjelper nettlesere konvertere domener til en lesbar IP. Nettlesere har en innebygget DNS klient som sjekker hvilken IP-adresse som korresponderer med domeneadressen som skrives inn.

Blokkeringen fungerer slik:

  1. Et domenenavn skrives inn i URL-feltet i nettleseren.
  2. Nettleserens DNS-klient sender en forespørsel til domenenavnserveren som benyttes i nettverksinnstillingene.
  3. Domenenavnserveren slår opp hvilken IP som skal brukes.
  4. I dette tilfellet vil DNS-et nekte å returnere den korrekte adressen.

De fleste husstander benytter nettleverandørens DNS. Her siktes det til selskaper som Altibox og Telenor. Som et resultat kan Lotteritilsynet nå med loven i hånd, tvinge nettleverandørene til å blokkere henvendelser til en liste med IP-adresser de har utarbeidet.

DNS blokkering er ikke en ny praksis i Norge. En rekke domener er allerede blokkert, inkludert PopcornTime og Primewire. Derimot er det én stor forskjell mellom den nye loven og eksisterende forbud. Tidligere er det de norske domstolene som tvang frem slike forbud og ikke staten.

Sider som blokkeres vil forbli tilgjengelig på internettet, men brukere som benytter en norsk DNS vil altså ikke lenger kunne klikke seg inn på siden.

Usikker effekt

Blokkeringen kan omgås med relativt enkle verktøy og tiltak, noe Kulturdepartmentet også selv påpekte i høringen.

Man kan endre til en annen DNS som ikke kontrolleres av norske nettleverandører, eller benytte verktøy som VPN. Virtuelle private nettverk består av spesialisert programvare som oppretter en kryptert tunnell mellom avsender og mottaker. Trafikken videresendes deretter gjennom ett eller flere lag med eksterne servere.

Det enkleste verktøyet er å endre DNS oppslaget på egenhånd, noe som tar under ett minutt. Kultur og Likestillingsdepartmentet påpeker også det samme i høringsutkastet til loven, men viser til at det krever en viss teknisk kunnskap. Derfor mener de at forbudet fortsatt vil ha en betydelig effekt, hvor det også henvises til Danmark. Nabolandet i sør har hatt et lignende forbud i flere år, enda det danske markedet har en lisensordning for utenlandske selskap.

Ikke fritt frem

Det er lagt visse føringer for hva som skal til for at en nettside kan blokkeres. Det inkluderer.

Sjansebasert

Nettsiden må være relatert til casinospill eller andre former for pengespill. For å kvalifisere må innsatsen være sjansebasert, med mulighet for økonomisk belønning.

Innholdskrav

I tillegg vil Lotteritilsynet vurdere om tjenesten retter seg spesifikt mot det norske markedet. Det inkluderer om de bruker norsk språk, norske kjendiser i promotering, tilbyr spill i norske kroner etc. Som en del av dette vil de også vurdere om tjenesten åpner for innskudd fra norske kunder, som er et brudd på forbudet mot betalingsformidling til utenlandske pengespill.

Pengespilloven

Siste vurdering er hvordan tjenesten klassifiseres relatert til pengespilloven. Ved brudd kan Lotteritilsynet utføre sanksjonering ved blokkering på DNS-nivå.

Usikkert hvem som påvirkes

Loven er noe uklar når det kommer til hvilke aktører som kan sperres ute fra norske datamaskiner. Som et eksempel er det usikkert om sekundære casinotjenester også vil legges til på listen. Dette er selskaper som spesialiserer seg innen blant annet analyse og vurderinger av casino, der norgecasino.com er et eksempel. Sidene er altså ikke å regne som operatører, men heller rene informasjonssider knyttet til pengespill.

Øvrige kilder: Regjeringen.no – Nytt lovforslag: Vil blokkere ulovlige pengespill

Back
ads-image
Få Gratis Bitcoin verdt 250 kroner
Motta gratis BTC hos disse norske tjenestene uten krav om kjøp eller innskudd (18 års aldersgrense).
➤ Les mer
Annonselenke