Utenlandske online kasino kan tvinges over til kryptovaluta

Stortinget strammer inn ytterligere i kampen mot nettcasino. For selskapene kan krypto bli løsningen.

Lars Gundersen
Oppdatert 01,oktober 2022
ads-image
Nå tilgjengelig i Norge: Profesjonell Kryptotrading
Trade 80+ kryptopar med avanserte funksjoner hos en regulert megler. Doble investeringer med giring, gå short, kopier handler mm. (51 prosent av CFD detaljhandelen taper penger hos leverandøren - Annonse eToro).
Prøv demokonto

Den 18. mars 2022 vedtok Stortinget et nytt forslag til endringer i pengespilloven. Den nye loven trer i kraft 23. januar 2023 og representerer en ytterligere opptrapping i kampen mot utenlandske nettkasino. Ifølge Stortinget er hovedformålet å “forebygge spillproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill”.

Det nye regelverket gjør det enda vanskeligere for utenlandske online kasino å tilby tjenestene sine i det norske markedet, og strammer i tillegg inn handlingsrommet for Norsk Tipping.

Stortinget har forsøkt å forenkle dagens regelverk ved å slå sammen den eksisterende lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven i én ny lovtekst. Det spesielle med den nye loven er at den også innfører et forbud mot såkalt “medvirkning”, samt at Lotteritilsynet får rett til å straffe brudd på loven med et overtredelsesgebyr.

Innstrammingene spås å ha en negativ effekt på casinobransjen. Særlig restriksjonene på innskudd og uttak vil tvinge nettcasino til å finne alternative betalingsmetoder. En potensiell løsning for casinobransjen er å adoptere betalinger med kryptovaluta.

Rammer bransjen hardt

Stortinget har strammet inn handlingsrommet til spillselskapene betydelig de siste årene. Det inkluderer muligheten til å sanksjonere nettverksoperatører som formidler TV reklame for casinospill fra utlandet, muliggjort av en lovendring i 2021. Den viktigste endringen har derimot vært tiltaket mot overføringer av penger til og fra nettcasino.

I starten av 2022 ble forskriften som regulerer betalingsformidling strammet inn ytterligere. Alle banker og finansinstitusjoner har nå en plikt til å stoppe overføringer til og fra utenlandske nettkasino. Konto som mistenkes å tilhøre spillselskapene kan derfor sperres, samtidig som spillernes overføringer fryses og tilbakeføres.

Lotteritilsynet får mer makt

Den nye loven tar det hele et skritt videre ved å gi Lotteritilsynet økonomisk makt til å straffe såkalt “medvirkning” til brudd på regelverket. Lotteritilsynet får hjemmel til å illegge overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. Tvangsmulkt utgjør som regel et daglig straffegebyr som illegges inntil tilsynets vedtak følges opp.

Overtredelser kan også i ytterste konsekvens også medføre fengelsstraff. Paragraf §37 i den nye pengespilloven sier at: Med bøter eller fengsel inntil ett år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt vesentlig overtrer forbudet i § 4 mot å tilby eller medvirke til å tilby pengespill uten tillatelse eller forbudet i § 6 andre ledd mot å markedsføre eller medvirke til å markedsføre pengespill”.

Kryptogrambling kan bli løsningen

Majoriteten av utenlandske nettkasino rettet mot nordmenn holder i dag til på Malta. Den maltesiske spillkommisjonen (MGA) har godtatt bruken av krypto til innskudd på nettcasino så lenge betalingsoperatøren er godkjent av det Maltesiske finanstilsynet (MFSA).

Flere aktører har meldt seg på i kampen om å tilby “kryptobetalinger” til maltesiske online casino, noe som inkluderer selskapet ForumPay. De har slått seg sammen med den maltesiske kryptobørsen ZXB. Tanken bak konseptet er at kundens innskudd skal kunne veksles til dollar eller annen nasjonal valuta umiddelbart, til beste markedspris på børsen. ZXB og ForumPay vil deretter kreve et påslag på vekslingskursen som betaling for tjenesten.

Les også: Casinobransjen adopterer krypto

Krypto som innskuddsmetode hos utenlandske nettkasino har noen sentrale fordeler, sett i lys av de siste innstrammingene i Norge. En sentral brikke i Stortingets kamp mot spillselskapene er muligheten til å sanksjonere/stenge norske bankkontoer som bidrar til overføring av penger til ulovlige nettkasino.

Dersom spillselskapene tar kryptovaluta i bruk, vil det i teorien ikke være mulig å stoppe slike innskudd, såfremt spillerne benytter sin egne private lommebok.

I tillegg åpner blokkjedeteknologien opp for at betalinger kan gjennomføres relativt raskt. Mye avhenger av hvilken type kryptovaluta som benyttes, men i utgangspunktet bør kunder kunne sett inn og ta ut penger fra nettcasino på under én time.

På nåværende tidspunkt skjer innskudd nærmest umiddelbart, ved at kundene bruker VISA, MasterCard eller andre typer kortbetaling. Uttak kan derimot ta flere dager ettersom det må overføres manuelt av kasino-operatøren.

Det betyr i prinsippet at alle maltesiske nettkasino nå har muligheten til å tilby innskudd med krypto, såfremt de finner en lisensiert partner til å behandle overføringer. Et raskt søk viser at de fleste nettcasino benytter bitcoin for innskudd, enn så lenge. I tillegg er det et knippe casino som støtter innskudd med andre typer kryptovaluta. Det inkluderer blant annet ethereum, bitcoin cash og litecoin.

Les også: Amerikansk domstol: Lån til bitcoin casino kan ikke tvangsinnkreves

Back
ads-image
Nå tilgjengelig i Norge: Profesjonell Kryptotrading
Trade 80+ kryptopar med avanserte funksjoner hos en regulert megler. Doble investeringer med giring, gå short, kopier handler mm. (51 prosent av CFD detaljhandelen taper penger hos leverandøren - Annonse eToro).
Prøv demokonto