Små endringer i hvem som eier kryptovaluta

To tidligere undersøkelser viser at det er rundt 5 prosent av befolkningen over 18 år som oppgir at de eier kryptovaluta i Norge. Den første er gjennomført av Menon Economis, og den andre gjennomført av Arcane Research, en avdeling i det norske investeringsselskapet Arcane Crypto. (Kryptografen.no eies og drives av Arcane Crypto AS.)

Resultatet fra den nye undersøkelsen viser et noe lavere tall. Dette kan være resultat av at noen har solgt seg ut på grunn av de fallende kursene, men det kan også være et resultat av statistisk usikkerhet i undersøkelsen.

De unge leder an

Photo by Eirik Skarstein on Unsplash

Som i de tidligere undersøkelsene, viser også denne at det et klart flest unge som har kastet seg over kryptovaluta. I denne siste undersøkelsen er det 8 prosent av de mellom 18 og 39 år som oppgir å eie kryptovaluta, mens det er kun 3 prosent for de i gruppen 40-49 og 2 prosent for de i gruppen 50-59.

Det er god grunn til å tro at det kan være mange under 18 år som eier kryptovaluta. Undersøkelsen er kun besvart av personer over 18 år, men uten aldersgrense for bruk av kryptovaluta og med en tydelig overvekt blant de unge i undersøkelsen, er det sannsynlig at mange 17 og 16-åringer også eier kryptovaluta.

Ettersom kryptovaluta er noe man kan bruke helt uten bankkonto og godkjenninger, er det heller ikke usannsynlig at vesentlig yngre barn kan ha skaffet seg dette, uten at foreldre nødvendigvis vet om det.

Halvparten har bruk kryptovaluta

Som i undersøkelsen fra oktober i fjor, kommer det frem at snaut halvparten av de som eier kryptovaluta har brukt dette til andre formål enn kun spekulering. Dette viser at mange av de som holder på med kryptovaluta er interessert i mer enn bare spekulasjon.

Det viser imidlertid også at vi er langt unna en situasjon der kryptovaluta er en del av hverdagen til folk flest.

Flere kvinner?

I de tidligere undersøkelsene har det vært en ekstrem overvekt av menn som eier kryptovaluta. I den nye er det fortsatt en overvekt, men forskjellen er vesentlig redusert. I undersøkelsen er det henholdsvis 6 prosent av mennene og 3 prosent av kvinnene som oppgir å eie kryptovaluta.

Hvis dette er en reell endring er vil det være positivt for kryptovaluta-utviklingen. Kryptovaluta og åpne blokkjeder er samfunnsendrende teknologier og det er viktig at både menn og kvinner er med på å drive den endringen.

Det er imidlertid en fare for at forskjellen mellom denne og de tidligere undersøkelsene skyldes statistisk usikkerhet. Undersøkelsene bygger på svar fra et nasjonalt representativt utvalg på drøyt 1000 respondenter, og med mange spørsmål og små andeler er det alltid en fare for at tilfeldigheter spiller inn.

Kan forvente kraftig vekst fremover

Et nytt spørsmål i undersøkelsen denne gangen var om folk ville skaffet seg kryptovaluta, hvis det var veldig enkelt. Blant de som ikke allerede eier kryptovaluta oppgav hele 11% at de ville gjort det. Det innebærer at det ville vært 150 prosent flere som eide kryptovaluta i Norge, dersom det var enklere å kjøpe.

Med tanke på at det nå kommer en rekke nye, og antakeligvis mer brukervennlige, løsninger for kjøp, salg, bruk og oppbevaring av kryptovaluta, er det sannsynlig at stadig flere vil skaffe seg dette. Nye plattformer som Norwegian Block Exchange, vil bidra til vekst i det norske markedet i tiden fremover.

I tillegg er de unge, som i dag har omfavnet kryptovaluta, fremtidens gamle.

Kryptografen.no eies og drives av Arcane Crypto AS.

Kryptografen nyhetsbrev