Verdien av bitcoin

Torbjørn Bull Jenssen
Oppdatert 26,juli 2021

Jan Ludvig Andreassen sa nylig til E24 at man like gjerne kan kjøpe mummikopper som bitcoin. I et blogginnlegg utbroderer sjefsøkonomen sitt syn på kryptovaluta og hevder det er overflødig som investeringsobjekt; at det ikke gir noe ekstra utover det man får fra kontanter, gull, obligasjoner, eiendom og aksjer.

Videre advarer Andreassen om at kryptovaluta er farlige, uregulerte greier som Finanstilsynet bør vurdere å forby. 

Begge disse påstandene er feil. Handel med, og bruk av, kryptovaluta faller inn under en rekke forskjellige reguleringer i ulike land. For eksempel er kryptovalutavekslere eksplisitt en del av det femte hvitvaskingsdirektivet i EU. Dette er grunnen til norske vekslere som Kaupang Krypto, Mirai og NBX, mfl. må ha godkjenning fra Finanstilsynet for å operere.

Med tydeligere regulering blir det enklere for tradisjonelle finansaktører å gå inn i markedet. Dette er en av årsakene til at man nå ser et inntog av store institusjonelle finansaktører.

Markedet har talt, bitcoin er ønsket i manges protefølje

Ulike personer kan ha ulike formeninger om hvilke investeringsobjekter som er interessante eller ikke. Andreassen ser ingen grunn til å investere, men det er det stadig flere andre som gjør. 

Anerkjente investorer som Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller, Ben Miller, Kjell Inge Røkke og mange, mange flere har investert i bitcoin fordi de ser en stor potensiell oppside, og det rapporteres regelmessig om investeringer fra institusjonelle forvaltere. 

Det er denne interessen som gjør at vi ser milliarder av dollar i daglig handelsvolum på markedsplasser som LMAX og CME, handelsplasser der kun profesjonelle har tilgang.

Det er selvfølgelig ulike grunner til at de ulike aktørene investerer, men en fellesnevner er at de:

  1. Ser en diversifiseringsgevinst som følger av at bitcoin er ukorrelert med andre aktiva over tid
  2. Ser en stor potensiell oppside som følge av økt adopsjon og innovasjon kombinert med bitcoins absolutte knapphet
  3. Ser arbitrasjemuligheter som følge av at markedet fortsatt er ungt

Bitcoins unike egenskaper

I bloggposten til Andreassen påstår han at kryptovaluta, ikke tilfører noe unikt, men det er etter min mening feil. For å holde argumente presise vil jeg i det følgende kun fokusere på bitcoin. Bitcoin er det klart største og viktigste prosjektet i sektoren og er også den kryptovalutaen flest har ivestert i.

Fri innovasjon og evolusjon 

Bitcoin er det første digitale finanssystemet som er desentralisert og åpent. Det betyr at hvem som helst kan bruke, videreutvikle og bygge oppå bitcoin. Denne åpenheten gjør at man får millioner av ideer som fritt kan testes ut. De fleste er elendige, men evolusjon gjør at kun de som løser reelle problemer overlever over tid. 

Det er denne åpenheten som gjør at bitcoin har vokst frem fra en ide på 8 sider, delt på en epostliste for snart 13 siden, til et robust globalt nettverk som har håndtert transaksjoner verdt 16 billioner dollar så langt i år. 

Vi så en tilsvarende utvikling for internett som et åpent nettverk for håndtering av informasjon, som vi nå ser for bitcoin som et åpent nettverk for håndtering av verdier. 

Mange investorer ønsker en eksponering mot denne adopsjonskurven de tror vil fortsette fremover og ser på eierskap av bitcoin som en god proxy.

Fri disposisjon

Åpenheten gjør også at hvem som helst kan bruke bitcoin, slik at milliarder av mennesker som i dag ekskluderes fra det finansielle systemet kan få tilgang til grunnleggende finansielle tjenester. 

Det er ikke uten grunn at man ser betydelig adopsjon av bitcoin i land der den finansielle infrastrukturen er dårlig med El Salvador, hvor 70% av befolkningen mangler bankkonto og myndighetene nylig har innført bitcoin som offisiell valuta, som kanskje det mest ekstreme tilfellet.

Et digitalt bærerinstrument uten motpartsrisiko

Som verdiobjekt er bitcoin helt unikt. Før bitcoin kunne verdiobjekter bare eksistere digitalt i form av en fordring, at noen skylder deg noe. Har du penger i banken skylder banken deg disse pengene. Om du eier bitcoin derimot, er det ingen som skylder deg noe. Det er som en gullbarre der verdien er i selve objektet, men hvor objektet samtidig er digitalt. 

Bitcoin og kryptovaluta er altså den eneste formen for digitale verdiobjekter du kan oppbevare helt selv, uten å måtte være avhengig av et mellomledd som en bank. Dette gjør at du ikke har noen motpartsrisiko og at ingen kan beslaglegge bitcoinene dine ved å legge press på mellomleddet. For mange er denne egenskapen en grunn i seg selv til å holde bitcoin, om ikke annet som en sikring mot et krisescenario.

Videre er det denne egenskapen, kombinert med desentralisering, som gjør at knappheten i bitcoin er absolutt. Det kan aldri eksistere mer enn 21 millioner bitcoin, rundt 0.37 BTC per dollarmillionær i verden. I en tid der sentralbankenes pengetrykking skjer i et stadig høyere tempo og mange fremvoksende økonomier sliter med høy inflasjon, er det mange investorer som ser appellen av knapphet. 

Andreassen hevder du kan beskytte deg mot inflasjon ved å kjøpe eiendom, men prøv å ta med deg eiendommen din i hodet om du bestemmer deg for å forlate Venezuela fordi landet er i ferd med å kollapse. Han hevder også at man kan kjøpe aksjefond for å beskytte seg, men det fordrer at man har tilgang og innebærer andre risk-reward-avveininger, og hvorfor ikke holde litt av hvert så man er bedre diversifisert?

Grensekryssende betalinger

Bitcoins digitale natur kombinert med iboende verdi har revolusjonerende konsekvenser for betaling. 

Dersom du skal sende penger fra Norge til USA kan du ikke gjøre det direkte. Grunnen er at din venn i USA ikke har mulighet eller ønske om å holde en fordring på din norske sparebank. Måten dette løses på er at man finner en kjede av banker som stoler på hverandre. Transaksjonen er først fullført når din venn i USA holder en fordring på sin bank, som igjen holder en fordring på en internasjonal storbank, som holder en fordring på en norsk storbank som til slutt holder en fordring på sparebanken du opprinnelig holdt en fordring på.

Dette er det som kalles korrespondentbanksystemet. Det er komplekst, tregt og dyrt. 

Alternativet er å kjøpe bitcoin i Norge, sende til USA og så selge. Dette er både enklere, raskere og billigere enn å gå via korespondentbanker og mulig fordi bitcoinmarkedet, i motsetning til alle andre markeder, er oppe 24/7/365 og fordi bitcoin er et digitalt bærerinstrument hvor verdien er i selve objektet.

For enkelte aktører vil tilgangen til øyeblikkelig grensekryssende oppgjør/betaling være en ekstra faktor som taler for å holde bitcoin på balansen.

Panteobjekt

En annen konsekvens av bitcoins unike egenskaper er at bitcoin er spesielt godt egnet som panteobjekt. Man ser allerede en eksplosiv vekst i bruken av bitcoin som sikkerhet for andre finansielle posisjoner og lån av vanlig valuta. 

Grunnen til at dette enkelt kan tilbys til personer verden over, er at tjenestetilbyderne alltid har mulighet til å tvangselge bitcoinene dine om verdien skulle bli for lav sammenliknet med lånet du har tatt opp, selv om det skulle skje på en søndag. De behøver heller ikke frykte at bitcoinene er brukt som pant et annet sted og trenger ikke gå via rettssystemet for å overdra disposisjonsretten om du ikke har tilstrekkelig margin.

Dersom du investerer i bitcoin har du altså ikke bare kontinuerlig likviditet døgnet rundt, men du også kan frigjøre deler av verdiene uten engang å måtte selge. Dette gir fleksibilitet som er attraktivt i en portefølje.

Konklusjon

Bitcoin er et nettverksfenomen som har vokst frem fra en en ide på en e-postliste til et globalt nettverk som håndterer transaksjoner verdt billioner av dollar. Dette har skjedd fordi systemet er åpnet og muliggjør fri deltakelse og fri innovasjon. 

Vi er vitne til en innovasjons- og adopsjonsprosess der både infrastruktur og regulatorisk rammeverk raskt kommer på plass og bidrar til videre vekst fremover. 

Institusjonelle investorer er tungt til stede og ser en verdi av å holde bitcoin som en del av en diversifisert portefølje. 

Alt tilsier at bitcon er kommet for å bli og at det fortsatt er tidlig. Det er fortsatt flere som er på sidelinjen enn det er folk som er inne, og nettopp her ligger den store potensielle oppsiden, skulle adopsjonen fortsette.

Der er selvfølgelig risiko knyttet til å investere i bitcoin, men den som intet våger, intet vinner.

Jan Andreassen og hans likesinnede har min sympati. Det er ikke alltid lett å henge med i svingene når man sitter på en kontorstol og ser verden gjennom briller som er blitt for svake og bruker kreftene på å  kritisere det man ikke forstår.

Back

Relaterte artikler