Dette er vår første podcast i videoformat, men den er også tilgjengelig som lydfil på våre vanlige distribusjonskanaler. Link til lydfil fra Soundcloud og Spotify er vedlagt i bunn av dette innlegget dersom du ønsker å lytte til podcasten.

Robert Næss tar research på alvor

Etter Roberts negative uttalelser om bitcoin har han måttet tåle mye motbør fra norske bitcoinere, men la det ikke være noen tvil – Robert har tatt gravearbeidet på alvor. Han har en bachelor i computer science, og har brukt sin nysgjerrighet og iver til å prøve å forstå bitcoin. Han har blant annet konstruert sin egen blokkjede for å forstå de bakenforliggende prinsippene, i tillegg til å besøke darkweb for å undersøke hva slags tjenester man kan kjøpe med kryptovaluta i dag (uten å kjøpe noe, vel og merke).

Denne podcasten byr på en åpen diskusjon om de bakenforliggende prinsippene bak bitcoin, hvorvidt bitcoin er effektivt og hvordan bitcoin kan påvirke de nåværende betalingssystemene.

I forkant av podcasten hadde både Næss og Jenssen forberedt fem argumenter som underbygget deres syn på bitcoin. Disse la grunnlaget for diskusjonen.

Robert: Bitcoins fem ankepunkter

  1. Energiforbruk
  2. Høye transaksjonskostnader
  3. Tungvint å oppbevare
  4. Muliggjør illegale transaksjoner
  5. Ellevill verdsettelse

Torbjørns: Bitcoins fem fordeler

  1.  Åpent nettverk og åpen kildekode gir fri innovasjon. Hvem som helst kan bruke og videreutvikle
  2.  Bitcoins desentralisering sikrer at reglene ikke kan endres og muliggjør programmerbare penger (smartkontrakter)
  3. Absolutt knapphet er tilstrekkelig for varig investorinteresse, selv uten annen bruk
  4. Bitcoin er, i motsetning til bankpenger, et digitalt verdiobjekt uten motpartsrisiko, dette gjør bitcoin til en egnet infrastruktur for grensekryssende betaling og skaper interoperabilitet i betalingssystemet
  5. Lindyeffekten tilsier at bitcoin er kommet for å bli (en god stund til). Siden lansering har nettverkseffektene bare blitt sterkere og alt tilsier at vi er på en adopsjonskurve.
Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.