Episode 87: Robert Næss og Torbjørn Bull Jenssen diskuterer bitcoin

Vetle Andreas Gusgaard Lunde
Oppdatert 28,april 2021
ads-image
Nå tilgjengelig i Norge: Profesjonell Kryptotrading
Trade 80+ kryptopar med avanserte funksjoner hos en regulert megler. Doble investeringer med giring, gå short, kopier handler mm. (51 prosent av CFD detaljhandelen taper penger hos leverandøren - Annonse eToro).
Prøv demokonto

Dette er vår første podcast i videoformat, men den er også tilgjengelig som lydfil på våre vanlige distribusjonskanaler. Link til lydfil fra Soundcloud og Spotify er vedlagt i bunn av dette innlegget dersom du ønsker å lytte til podcasten.

Robert Næss tar research på alvor

Etter Roberts negative uttalelser om bitcoin har han måttet tåle mye motbør fra norske bitcoinere, men la det ikke være noen tvil – Robert har tatt gravearbeidet på alvor. Han har en bachelor i computer science, og har brukt sin nysgjerrighet og iver til å prøve å forstå bitcoin. Han har blant annet konstruert sin egen blokkjede for å forstå de bakenforliggende prinsippene, i tillegg til å besøke darkweb for å undersøke hva slags tjenester man kan kjøpe med kryptovaluta i dag (uten å kjøpe noe, vel og merke).

Denne podcasten byr på en åpen diskusjon om de bakenforliggende prinsippene bak bitcoin, hvorvidt bitcoin er effektivt og hvordan bitcoin kan påvirke de nåværende betalingssystemene.

I forkant av podcasten hadde både Næss og Jenssen forberedt fem argumenter som underbygget deres syn på bitcoin. Disse la grunnlaget for diskusjonen.

Robert: Bitcoins fem ankepunkter

  1. Energiforbruk
  2. Høye transaksjonskostnader
  3. Tungvint å oppbevare
  4. Muliggjør illegale transaksjoner
  5. Ellevill verdsettelse

Torbjørns: Bitcoins fem fordeler

  1.  Åpent nettverk og åpen kildekode gir fri innovasjon. Hvem som helst kan bruke og videreutvikle
  2.  Bitcoins desentralisering sikrer at reglene ikke kan endres og muliggjør programmerbare penger (smartkontrakter)
  3. Absolutt knapphet er tilstrekkelig for varig investorinteresse, selv uten annen bruk
  4. Bitcoin er, i motsetning til bankpenger, et digitalt verdiobjekt uten motpartsrisiko, dette gjør bitcoin til en egnet infrastruktur for grensekryssende betaling og skaper interoperabilitet i betalingssystemet
  5. Lindyeffekten tilsier at bitcoin er kommet for å bli (en god stund til). Siden lansering har nettverkseffektene bare blitt sterkere og alt tilsier at vi er på en adopsjonskurve.
Back
ads-image
Nå tilgjengelig i Norge: Profesjonell Kryptotrading
Trade 80+ kryptopar med avanserte funksjoner hos en regulert megler. Doble investeringer med giring, gå short, kopier handler mm. (51 prosent av CFD detaljhandelen taper penger hos leverandøren - Annonse eToro).
Prøv demokonto