»  Guider  »  USDT

Hva er Tether (USDT)?

Slik fungerer kryptovalutaen Tether (USDT) i praksis.

Kryptografen
calendar 20,november 2023
tether

Tether er en såkalt stablecoin, bygget på ERC-20 blokkjeden. Den er knyttet til amerikanske dollar, noe som betyr at 1 USDT alltid skal være lik 1 USD.

Konseptet går ut på at du skal kunne veksle mellom kryptovaluta og vanlig fiat valuta, uten å måtte bruke amerikanske dollar. Ettersom hver tether er verdt 1 dollar, vil tradere kunne åpne og lukke posisjoner fritt, samtidig som børsene ikke trenger å håndtere ekte dollar.

KRYPTOVALUTA CFD
Prøv Profesjonell Handel hos eToro 🚀
Best utvalg i Norge: 50+ kryptopar
• Doble eksponeringen per handel 2:1
• Åpne posisjoner begge veier: Long og Short
• Handle for 20.000 NOK før ID må verifiseres.
• Registrert hos Finanstilsynet og lisensiert av CySEC (no. 109/10).

Hva er Tether?

Tether er i dag blant de største kryptovalutaene, der kun Bitcoin og Ethereum er verdt mer. USDT har for øyeblikket en markedsverdi på formidable 87 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 930 milliarder kroner med gjeldende vekslingskurs. For å sette beløpet i perspektiv er det norske statsbudsjettet for 2023 på 1 748 milliarder kroner.

Selskapet er Hong Kong basert, men har kontorer og virksomhet spredd utover flere land.

Tether forkortes til USDT og klassifiseres som en såkalt stablecoin. Oversatt til norsk betyr det en stabil kryptovaluta. Det vil si at utstederen hevder at én USDT er verdt det samme som én vanlig amerikansk dollar til enhver tid.

Mot norske kroner vil derimot verdien variere over tid. Her ser du et eksempel som viser svingningene i perioden mellom november 2022 til november 2023.

tether markedsutvikling
Klikk for å forstørre bildet.

En slik garanti fungerer litt på samme måte som den gullstandarden USA benyttet frem til 1971 og under britenes handelshegemoni på 1800-tallet. Under gullstandarden kunne du alltid veksle inn dollaren mot en gitt mengde gull. Når det gjelder Tether skal vi altså alltid kunne veksle inn én USDT mot én tradisjonell dollar.

Tether skal derfor i utgangspunktet sitte på kontantreserver som er lik mengden av Tether i omløp. For hver nye Tether som settes i omløp må Tether derfor legge til en dollar til sine pengereserver. Du finner selskapets white paper her, som forklarer konseptet i mer detalj.

Det har vært en del kontrovers rundt Tether de siste årene, der kritiske stemmer påpeker at selskapet ikke har fremlagt et fullstendig regnskap. Tether på sin side hevder at et slik regnskap kunne vil avdekke sensitive opplysninger som kan skade driften. Hvorvidt Tether er en trygg investering er derfor noe usikkert.

Interessant nok har kryptomarkedet selv priset inn deler av risikoen i de instrumentene hvor Tether inngår. For eksempel betales det ut en høyere avkastning for de som låner ut Tether, sammenlignet med andre stablecoins. Avkastningen viser at långivere krever en risikopremie på toppen for å binde opp lån i USDT over lange tidsperioder.

Hvordan kjøpe Tether?

Om du har bestemt deg for å kjøpe Tether er det 3 steg du må gjennom.

 1. Velg en kryptoplattform

For å kjøpe Tether må du begynne med å velge en handelsplattform for kryptovaluta. Den enkleste løsningen er å kjøpe tether ved hjelp av norske kroner (NOK), noe du kan gjøre via Firi.no. Her får du i tillegg en liten velkomstpakke på 55 kroner hvis du bruker koden bonus10 (den er ferdigutfylt). Du kan for eksempel bruke de pengene til å kjøpe USDT.

Alternativet er å flytte penger til en utenlandsk børs, noe betyr høyere gebyrer for veksling og økt tidsbruk.

 1. Kjøp Tether

Etter å ha valgt en børs må du gjøre et innskudd. Hvis vi bygger på eksempelet ovenfor, vil du kjøpe USDT for NOK, som du deretter kan trekke ut fra siden, eller la stå på platformen. Vær obs på at Tether sin verdi vil svinge over tid i henhold til kursen mellom USD og NOK.

 1. Oppbevaring av Tether

De vanligste måtene å oppbevare Tether er enten på en kryptobørs, eller i ulike kryptolommebøker. Dette kan være nettbaserte lommebøker, eller maskinvarelommebøker hvor du lagrer kaldt på en ekstern enhet. Pass på at du benytter riktig nettverk og mottakeradresse hvis du skal sende USDT-balansen til en annen adresse.

Bygget på ERC-20 blokkjeden

Transaksjoner håndteres via blokkjeden ERC-20, som igjen underbygget av kryptovalutaen Ethereum. Som et resultat er alle transaksjoner i Tether offentlig informasjon. Du kan selv se alle overføringer som gjøres i tether ved å besøke etherscan.io.

På bakgrunn av de offentlige transaksjonene kan vi ofte lese nyheter relatert til Tether. Blant annet når selskapet printer nye tokens, som deretter overføres til ulike børser og meglere.

Her ser du et eksempel på informasjon hentet fra ERC-20 blokkjeden til Tether.

Tether er en av flere typer stablecoin som handles på kryptoplattformer. Hensikten med stablecoins er å holde verdien av en digital eiendel stabil.

Tether sine kapitalreserver

I teorien vil én USDT altså være verdt én USD. I realiteten er det mer komplisert.

For øyeblikket sitter Tether på verdier som i teorien skal utgjøre 87 milliarder dollar. For å tjene penger på disse innskuddene har selskapet lånt ut vanlige dollar, såvel som investert i statsobligasjoner og rentepapirer i privatmarkedet.

Som vi nevner i mer detalj i neste avsnitt finnes det ingen garanti for at Tether faktisk sitter på 1 USD for hver USDT. Antallet USDT er offentlig informasjon, men vi vet ikke noe om kapitalreservene og hvordan disse er allokert.

Selskapet tjener penger ved å sette alle innskuddene i arbeid. Amerikanske statsobligasjoner betaler for øyeblikket rundt 5 prosent i avkastning, en profitt som ender opp hos Tether, der beløpet avhenger av hvor mye de eier i slike obligasjoner.

Kontroverser

Det er liten tvil om at Tether har klart å etablere et solid bruksnytte i kryptoverdenen. Dette vil trolig fortsette. Samtidig må man være klar over farene knyttet til USDT.

Vi har allerede sett flere eksempler på stablecoins som enten går over ende, eller står på kanten av stupet. Etter konkursen i Silicon Valley Bank stod konkurrenten USDC i fare for å miste milliarder av kroner. Enda de til slutt klare å få midlene tilbake, er det en god påminner om risikoen som følger med Tether.

 • Selskapet nekter å dele en offentlig revisjon av selskapets finanser.
 • Uten offentlige regnskap er det umulig å vite om de faktisk sitter på reserver verdt like mye som hver stablecoin.
 • Mye tyder på at selskapet har kjøpt og investert tungt i gjeldsobligasjoner, som medfører risiko.
 • Det stilles spørsmål ved hvorvidt Tether kan frigjøre midler dersom plutselig mange vil gjøre om sine USDT til tradisjonelle dollar. 
 • Vi er kjent med at de har en stod andel av pengene stående i amerikanske statsobligasjoner.
 • Tether er heller ikke kjent for å gi mye informasjon til markedet, og dette i seg selv vil være en grunn til skepsis i fleres øyne.  

Oppsummert: Tether har vært lite villige til å dele informasjon med markedet, og skylder på at dette er bedriftshemmeligheter. Enkel logikk tilsier at dette ikke stemmer, gitt at offentlige selskaper jevnlig deler regnskap med sine investorer.

Risikoscenarioet er at Tether sitter på langt lavere verdier enn hva de hevder, og at man ikke får vekslet inn hver USDT på en ratio 1:1.

Tethers markedsmekanisme

En finansiell bro

Formålet med Tether er å bygge en finansiell bro mellom tradisjonelle penger og kryptovaluta. I likhet med andre stablecoins gir USDT brukerne muligheten til å lagre verdier uten å veksle dem inn i tradisjonell valuta. 

I tillegg fungerer Tether som en innskuddsmtode for kryptobørser som ikke har mulighet til å håndtere fiat-valuta. Det vil si at de ikke tar i mot innskudd eller utbetaler vanlige kontanter. Via USDT kan brukere sette inn penger på disse platformene, som de deretter benytter for å trade ulike instrumenter. Eksempler på slike børser er Bitfinex, Binance, HitBTC, KKex og Poloniex.

Dette har igjen skapt hodebry for ulike lands myndigheter, da det blir tilnærmet umulig å kontrollere internasjonale kryptobørser og flyten av penger mellom hver av disse.

Hedging

Utfordringen med kryptovaluta er at prisene kan svinge enormt på kort tid. Ettersom USDT er knyttet til amerikanske dollar vil disse prissvingningene være langt mindre markante.

Store investorer som trader aktivt vil gjerne benytte Tether for å forflytte verdier mellom ulike platformer. Hensikten er at de ikke skal tape store summer i løpet av transaksjonsperioden, eller når de ikke aktivt overvåker markedet.

Det kan dermed være en fordel om man ønsker å komme seg ut av markedet en stund, men hvor man raskt kan komme tilbake senere. 

Arbitrasje med USDT

Det kan være et billigere alternativ til å veksle kryptovaluta til tradisjonell valuta. Av den grunn brukes Tether ofte som et instrument for arbitrasje mellom ulike kryptoplatformer.

Forklart på en annen måte: Med arbitrasje er målet å utnytte prisdifferansen mellom ulike kryptoplatformer. Det skaper også et behov for å flytte betydelige midler mellom børsene til enhver tid. Fremfor å ta ut fiat valuta, som deretter må gjennom tidkrevende overføringer kan de som bedriver arbitrasje sende midler direkte ved hjelp av USDT.

Man unngår da kostnaden ved å veksle til dollar, men man får den samme stabiliteten som om man hadde gjort det. 

USDT vs andre stablecoins

En gang var det Tether som dominerte stablecoin-markedet, men i nyere tid har det dukket opp en rekke alternativer. Stablecoins skiller seg fra hverandre ved at de ikke utstedes av samme type selskaper. De er heller ikke backet av samme type eiendeler. 

Et annet viktig skille går ved bruken av algoritmer. Når det gjelder Tether er dette et selskap som selv bestemmer om det skal utstede flere USDT ut fra etterspørselen i markedet. Andre stablecoins vil bestemme dette algoritmisk. 

De algoritmiske stablecoinene  har heller ikke nødvendigvis reserver utenfor systemet. Stablecoinen Terra krakket tidligere i 2022, noe som ledet til en rekke kritiske spørsmål mot stablecoins generelt. 

Om man sammenligner USDT med stablecoinen DAI ser man at de begge holder reserver. For DAI sin del er det imidlertid ikke noen sentral enhet som kontrollerer antallet. Eierskapet over DAI er desentralisert og spredd utover mange brukere.

Tether vs Bitcoin

Det kan også være greit å forstå hvordan Tether skiller seg fra Bitcoin

USDT utvinnes ikke ved mining og er ikke desentralisert på samme måte som Bitcoin. Det har en sentral enhet styrt av morselskapet Tether som igjen utsteder og ødelegger USDT for å tilby mynter i henhold til etterspørselen. 

Tether bundet til dollaren er det vanligste, men den kan også bindes til andre valutaer som Euro (EURT) og yuan (CNHT). Den kan også bindes til edle metaller som gull (AUXT)

Reservene til selskapet består i dag av (ikke bekreftet uavhengig):

 • Kontanter
 • Kontantekvivalenter som statsobligasjoner.
 • Selskapsobligasjoner og rentepapirer
 • Andre investeringer som digitale valutaer. 

Renter på USDT

Det er mulig å tjene renter på en rekke stablecoins, der Tether muligens er den mest populære. Som tidligere nevnt legges det til en risikopremie for utlån av tether, som reflekterer usikkerheten rundt selskapets solvens.

Avkastningen ligger gjerne et sted mellom 9 til 13 prosent, er en belønning for risikoen långiverne tar. 

Dette handler i tillegg om at Tether og andre stablecoins flere ganger har vist at de ikke klarer å holde 1:1 bindingen til dollar. Det er naturlig at låntakere derfor må betale mer i renter når balansen bindes opp over tid.

Lytt til Kryptografen sin podcast der blant annet Tether ble tatt opp som et tema.

Back