USA – Yellen ber om Strengere Regulering av Stablecoins

Den amerikanske finansministeren deltok tirsdag denne uken på en kongresshøring i senatets «banking committee» hvor hun tok til orde for regulering av stablecoins.

Kryptografen
Oppdatert 01,desember 2021
ads-image
Prøv Profesjonell Krypto Trading
Bruk avanserte funksjoner og doble investeringene med giring.
➤ Slik trader du

Komiteen sitter med deler av ansvaret for å utforme finansielle reguleringer i USA på et føderalt nivå. På agendaen stod blant annet spørsmålet om reguleringer av kryptovaluta, derav stablecoins.

Senator Pat Toomey fra Pennsylvania stilte finansministeren en rekke spørsmål knyttet til stablecoins og hvilken risiko de potensielt kan utgjøre for landets finansielle stabilitet.

  • Yellen tok til orde for at stablecoin-utstedere bør pålegges å registrere seg som såkalte Insured Depositary Institutions (også kjent som FDIC).

I USA er tilnærmet alle banker medlemmer av det som kalles for FDIC. Dette er en ordning som ble innført etter den økonomiske depresjonen på 1930-tallet. Den forsikrer alle sparekontoer og brukskontoer for opptil 250.000 dollar.

Hensikten med forsikringen er å unngå panikk og såkalte «bank runs» hvor alle kundene trekker ut pengene sine samtidig.

Spørsmålet omkring FDIC forsikring er relevant ettersom mange amerikanere sitter med betydelige verdier i ulike stablecoins.

Frykten er at disse utstederne ikke skal klare å møte forpliktelsene sine med å tilbakebetale 1 dollar per stablecoin dersom det oppstår panikk i markedet.

Gå i dybden: Les referatet fra senatshøringen her (f.o.m punkt 5):

Yellen ba videre lovgiverne om å utforme et nytt lovverk som spesifikt omhandler stablecoins. Hvis de ikke tok affære ville embedsverket undersøke hvilke verktøy de har tilgjengelige under dagens regelverk.

Deler av det amerikanske lovverket for finansielle tjenester er utdatert og det er tidligere reist tvil om hvorvidt myndighetene har tilstrekkelig hjemmel til å regulere stablecoins.

Sendte brev til Tether og andre stablecoin utstedere

Lederen av Senatets bankkommite, Sherrod Brown (demokrat – Ohio), sendte nylig brev til en rekke utstedere av stablecoins. Blant mottakerne var Jean-Louis van der Velde, lederen av det mye omdiskuterte selskapet Tether.

Spørsmålene tok blant annet for seg:

  • Hvilke begrensninger eller unntak som gjelder hvis Tether blir bedt om å innfri sine forpliktelser ovenfor de som eier enheten.
  • Hvorvidt noen av børsene eller markedsplassene har egne spesialavtaler med Tether.
  • Hvordan tether skapes og hvilke mekanismer som ligger til grunn ved utstedelse av nye enheter.

Les brevet i sin helhet her:

Et kontroversielt tema

De siste årene har det blitt rettet kritikk mot selskapet Tether, som er den største utstederen av stablecoins målt i dollarverdi.

Per oktober 2021 var det 69 milliarder tether i omløp, noe som tilsvarer over 620 milliarder norske kroner med dagens valutakurs.

Selskapet har så langt ikke sagt seg villig til å forklare hvordan disse enhetene er «sikret». De har heller ikke publisert noen rapporter fra uavhengige revisorer som beviser at de sitter på midler som kan dekke hver tether.

Mangelen på åpenhet er en av hovedårsakene til at amerikanske myndigheter nå etterlyser strengere reguleringer av bransjen.

Blant amerikanske lovgivere ser det ut til å ha utvilket seg en viss tverrpolitisk enighet omkring temaet. Utvalgte medlemmer av både de republikanske og demokratiske partiene har uttrykt sin støtte til Yellen. Spørsmålet er hvorvidt Yellen har nok støtte til å få et nytt lovforslag godkjent i begge kammere av kongressen.

Back
ads-image
Prøv Profesjonell Krypto Trading
Bruk avanserte funksjoner og doble investeringene med giring.
➤ Slik trader du