»  Nyheter  »  Kryptoindustrien ser røde flagg i ny EU-lovgivning

Kryptoindustrien ser røde flagg i ny EU-lovgivning

Kryptoindustrien er lite begeistret for de kommende EU-reglene. Dette er årsaken.

Henrik H. Nielsen
calendar 04,april 2022

EU-parlamentet stemte nylig for å pålegge kjenn-din-kunde-krav (KYC) på private, såkalte unhosted, krypto-lommebøker. Lovgiverne ønsker å innføre nye reguleringstiltak som i hovedsak vil forby anonyme transaksjoner med kryptovaluta.

Der det konvensjonelle AML reglementet krever identifisering av både sender og mottager på alle beløp over EUR 1.000, vil de som handler i og sender kryptovaluta måtte identifisere seg i forbindelse med samtlige transaksjoner, uavhengig av størrelse.

Les mer: Pressemelding om nye AML og KYC reguleringer fra Europaparlamentet.

Selv om det var uenighet omkring detaljene i forslaget, ble det endelige utkastet godkjent med en overveldende majoritet av stemmene.

For at lovgivningen skal bli offisielt vedtatt må den først gjennom trepartsmøter i EU-parlamentet, EU-kommisjonen og Det europeiske råd. Forventningene peker mot et gjennomslag for forslaget, på tross av kritiske stemmer.

Flere aktører innen kryptoindustrien stiller seg kritiske til å bli tvunget til å oppgi personlige opplysninger. Brian Armstrong, administrerende direktør for den amerikanske kryptobørsen Coinbase, har beskrevet tiltaket som et tilfelle av “anti-innovasjon, anti-personvern og anti-lovhåndhevelse”.

Det hersker heller ikke fullstendig enighet innad i parlamentet. European People’s Party-medlem Markus Ferber likestilte forslaget med et forbud mot private lommebøker. Et annet medlem, Paul Tang, som leder komiteen for skattesaker, mente at slike bekymringer var overdrevne. Han presiserte at tiltaket handlet om å forhindre kriminalitet og korrupsjon, og at avstemningen ikke vil forby noe.

Styreleder og administrerende direktør i det digitale lommebok-selskapet Ledger, Pascal Gauthier, uttrykte sin misnøye over at “EU-parlamentet har valgt frykt fremfor frihet”. Gauthier hevder at den nye forskriften vil bane vei for en massiv overvåkning av økonomisk aktivitet over hele Europa.

Det europeiske desentraliserte finans firmaet, Unstoppable Finance, mener nyheten om lovforslaget er sterkt beklagelig og uttrykker håp om at forslaget vil motarbeides i de kommende forhandlingene.

Sjef for strategi og forretningsutvikling hos Unstoppable Finance, Patrick Hansen, tok til Twitter for å lufte sin frustrasjon, og kalte forslaget «en stor skuffelse og en stor trussel mot individets personvern».

– Det (forslaget) introduserer ugjennomførbare krav til lommebok-verifisering og uforsvarlige rapporteringskrav for krypto-selskaper som vil ha massive skadelige effekter for både EU-borgere og selskaper.

Hansen bemerket at det vil være vanskelig, om ikke umulig, for leverandører av krypto-tjenester å verifisere en “ikke-vertsbasert” motpart. Han advarte om at noen selskaper i så fall vil ønske å kutte transaksjoner med slike lommebøker fullstendig. Mindre selskaper vil også kunne oppleve at driftskostnadene ved overholdelse av disse reglene blir for dyre, og dermed vil denne typen tjenester potensielt overlates til de større og mer etablerte aktørene alene.

Hansen bemerket imidlertid at han er optimistisk om at reglene i det minste kan utvannes i forhandlingene som vil følge, ettersom noen av kommisjons- og rådsmedlemmene har uttrykt kritikk overfor forslaget.

Kryptoindustrien i sin helhet har reagert sterkt mot at den aktuelle komitéen i EU-parlamentet stemte for en slik reguleringspakke. Dersom de nye reglene vedtas, betyr det etter all sannsynlighet at industrien vil få inntil 18 måneder på seg til å etterfølge kravene i den nye loven.

Back