»  Nyheter  »  Tracker CO2 utslipp med ny skaleringsløsning på Ethereum

Tracker CO2 utslipp med ny skaleringsløsning på Ethereum

Richard Paulsen
calendar 17,desember 2020
ads-image
Motta gratis Bitcoin verdt 250 kr
Disse norske tjenestene utbetaler gratis velkomstbonuser, uten kjøpskrav. Må være fylt 18 år med krav om legitimering via BankID eller Vipps.
Slik går du frem

 

Fjord Maritime integrerer nå en ny blokkjedeløsning i sitt Fjord Control produkt, som tracker, registrere og samler data om CO2 utslipp. Dette vil i første rekke sette bedriftene i stand til å levere et klimaregnskap som faktisk stemmer, og kan brukes til rapportering til myndigheter og ulike kontrollorgan. Å samle disse dataene, samtidig som man sikrer de fra manipulasjon, var ikke mulig før det fantes en kommersiell brukbar skaleringsløsning.

Det grønne skiftet endrer industrien

Paris avtalen tvinger store deler av næringslivet over på miljøvennlige løsninger. Alt av utslipp skal dokumenteres. Reglene for Norge kommer helt fra toppnivå i EU, og snart må amerikansk næringsliv underlegge seg de samme kravene, hvis Biden får det som han vil.

Registrering og verifisering av CO2 utslipp er derfor hyperaktuelt for oppdretts, transport, og byggindustrien, som er nedslagsfeltet til Fjord Maritime.  

Hybridbatteri-løsning

Fjord Maritime plasserer i dag ut en hybridbatteri-løsning på fôringsstasjonene til oppdrettsnæringen, der de kan styre strømbruket, og dermed kontrollere utslipp fra store dieselaggregat. De kan bestemme akkurat hvor lenge aggregatet skal kjøre, for å distribuere energi til fôring, men også til en batteriløsning. Oppdrettsnæringen har blitt som en hybridbil.  I følge CEO i Fjord Maritime, Vidar Rabben, har det i enkelte tilfeller redusert behovet for diesel med 90%. 

Den teknologiske plattformen heter Fjord Control. Den gjør det mulig å samle data og samtidig styre alle installasjonene fra en sentral. Det gjør at vaktmannskaper kan agere raskt hvis noe uforutsett skjer. I Fjord Control samler de også mengder data, som de bruker til å optimalisere drift. Fjord Maritime nærmer seg Artificial Intelligence for strømoptimalisering og drift av merder.

“Våre systemer bygger en bro mellom den fysiske og digitale verden. Det gjør at vi samler enorme mengder data som kontinuerlig forbedrer vårt produkt, i tillegg til at vi har øyne på vår operasjon til enhver tid. Vi sparer penger for kunden og reduserer operasjonell risiko”. 

Vidar Rabben, CEO Fjord Maritime

Blokkjede for å tracke CO2 utslipp

Nå introduserer de et nytt produkt som skal tracke CO2 utslipp i detalj. Det kan i mange tilfeller dreie seg om millioner av observasjoner i døgnet, og da må man ha et effektivt system som både fanger opp og kontrollerer dataene, samtidig som observasjonene ikke kan manipuleres. I følge CEO Vidar Rabben er dette ett åpenbart bruksområde for blokkjeder i dag. 

“Ved å bruke en åpen og desentralisert blokkjede, vil ikke dataene kunne manipuleres eller korrumperes. Behovet til kunden er å levere et klimaregnskap, da må alle være sikre på at tallene er korrekte. Teknologien vi har valgt gjør det mulig å samle en stor mengde data, samtidig som sikkerheten er høy”.

Vidar Rabben, CEO

Utfordringen til et slikt produkt, er at de store åpne blokkjedene som Bitcoin og Ethereum kan være dyre og trege, spesielt for kommersielle løsninger som er avhengig av millioner av transaksjoner til en forhåndsbestemt prising. 

nahmii og 2nd layer scaling solution

Valget til Fjord Maritime falt på nahmii. Denne løsningen gjør det enklere å skalere transaksjoner med sikkerheten i en underliggende blokkjede, i dette tilfellet Ethereum. På engelsk heter en slik løsning “2nd layer scaling solution”. Det er med andre ord et nytt lag, som benytter sikkerheten til den underliggende blokkjeden Ethereum, men kan nærmest foreta uendelig med transaksjoner til en forhåndsbestemt pris. 

Grunnlegger av nahmii, Jacobo Toll-Messia, forteller til Kryptografen at utfordringen til de andre blokkjedene er at transaksjonskostnadene svinger, og at det kan oppstå store forsinkelser ved høyt volum. Dette gjør det vanskelig å bygge kommersielle løsninger for næringslivet. 

“What nahmii offers is a set of qualities essential for any commercially viable blockchain-based solution. That way, predictable fees are a must to understand the TCO of the solution. Furthermore you need the scalability, no latency and instant finality of those transactions.

There are, however, other singularities where nahmii has proven to be the right solution. One is that nahmii had to support “offline mode” for this use case and, because the way we built nahmii, such a feature is already built in. Another key point has been being able to build the solution in little time abstracting from the complexities of the blockchain.

We are very proud of being pioneers in, not only in deploying the first scaling protocol for Ethereum but also building the first commercial application that scales as it is needed.”

Jacobo Toll-Messia

Desentraliserte blokkjeder i vinden

Utviklingen innen desentraliserte blokkjeder har i følge Jacobo vært enorm de siste årene. Nye løsninger innen desentralisert finans (DeFi) har kommet på plass, børser har vokst, og betalingsløsninger til butikker og privatpersoner har blitt tatt i bruk. Det er gode tegn på at kryptorevolusjonen sprer seg, men det mangler en viktig del; adopsjon fra tradisjonell industri og næringsliv. 

Store potensielle brukere i næringslivet har sett på ulike løsninger, men de aller fleste har falt gjennom når man begynner å regne på de faktiske tallene og hva overføringstiden kommer til å være, hvis man benytter de største og mest kjente blokkjedene. Nettopp derfor har det oppstått ett kappløp for å lage skaleringsløsninger som addresserer hastighet, pris og sikkerhet. For Bitcoin heter denne løsningen Lightning.

I Ethereum verden er det mange slike “forslag” eller løsninger som konkurrerer, med ulike tilnærminger til hvordan man skalerer og hva man eventuelt må gi avkall på. Nahmii har nå blitt den første kommersielle skaleringsløsningen med en reell kunde fra tradisjonell industri

Fjord Maritime har tatt skrittet med å implementere blokkjede løsningen nahmii som de skal distribuere til sine kunder i oppdrettsnæringen, men også shipping- og byggindustrien. Behovet for å registrere CO2 utslipp oppstod da regulatoriske myndigheter innførte nye krav til næringslivet. Ved å benytte nahmii blokkjeden, kan de registrere millioner av transaksjoner i døgnet, med en forhåndsavklart pris, for deretter å sikre dataene på den desentraliserte Ethereum blokkjeden. Dette er i følge CEO Vidar Rabben et svært attraktivt bruksområde for blokkjeder, og han ser et stort potensialet i mange næringer.

“Fjord Maritime skal vokse seg ut i verden med dette produkte, som nær sagt alle i industrien trenger for å nå klimamålene sine”. 

Disclaimer: Richard Paulsen eier nahmii tokens, som følge av airdriips over de to siste årene.

Back
ads-image
Motta gratis Bitcoin verdt 250 kr
Disse norske tjenestene utbetaler gratis velkomstbonuser, uten kjøpskrav. Må være fylt 18 år med krav om legitimering via BankID eller Vipps.
Slik går du frem